143 - Sari Kujala, KESK

Oma esittely

Keskustan kansanedustajaehdokas Vaasan vaalipiirissä. Kahden lapsen äiti, tyytyväinen paluumuuttaja, ekonomi, yrittäjä ja MEP Anneli Jäätteenmäen kotimaan avustaja. Uskoo, että maailmaa voi parantaa. Asia kerrallaan. Oman osansa tehden.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Käytännössä Suomen velkaantumisen kääntäminen laskuun tarkoittaa jostain luopumista. Sitä keskustelua meidän tulee tänä keväänä käydä, mistä olemme valmiita luopumaan niin että heikoimmista silti pidetään huolta. Sosiaalietuudet ovat turvaa, mutta palveluista voidaan tinkiä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Suomessa kokonaisveroastetta ei tule nostaa. Jos verotusta joltain osin kiristetään, tulee sitä joltain osin myös helpottaa. Hyvin ansaitsevien verotusta voi hieman kiristää ja toisessa päässä tienaavien osaa tältä osin helpottaa. Ehkä tällä toimenpiteellä voisi ohjata myös kohtuuteen?

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Periaatepäätöksen saaneet ydinvoimalat toteutetaan ja tämä jälkeen uusille ydinvoimaluville tulee olla kriittinen. Ydinvoimassa on hyviä puolia, mutta kantani liittyy ongelmiin: uraanin louhinta saastuttaa, ydinvoimaan liittyy onnettomuusriski ja ydinjätteen säilytystä ei ole ratkaistu lopullisesti. Ydinvoimaprojektit ovat kalliita ja pitkäkestoisia. Olisiko tehokkaampaa käyttää resursseja tuotekehitykseen, jolla löydettäisiin kilpailukykyisiä ja ilmastonmuutosta vähentäviä ratkaisuja?

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

En pidä tätä kovin todennäköisenä 10 vuoden aikajänteellä. Fossiilisia energianlähteitä tulee vähentää pitkällä aikajänteellä ja lyhyellä aikajänteellä tuontienergiaa korvata kotimaisilla. Tavoitteena tulee olla uusiutuvan energian ja vihreän teknologian lisääminen. Se on ympäristöystävällistä ja se tuo työtä ja toimeentuloa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Julkisen sektorin menot ovat lähes 60% bruttokansantuotteesta. Vuonna 2008 luku oli alle 50%. Bkt ei ole kasvanut seitsemään vuoteen, mutta julkiset menot ovat jatkaneet kasvuaan. Julkisen sektorin tulee vastata kansantaloutemme kantokykyä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Kielten opiskelu on hyvä ja kannatettava asia. Olisin kuitenkin lisäämässä opiskelijoiden valinnaisuutta kielissä. Meillä on tärkeä kauppakumppani itänaapurina ja EU:n sisämarkkinoilla isoja kielialueita. Harva opiskelee kovin montaa vierasta kieltä, joten olisi kohtuullista, että niitä voisi vapaammin valita.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

En olisi kiristämässä velvoitteita ottaa tarjottu työpaikka vastaan. Tällä hetkellä laissa on riittävät kriteerit. Pakolla tuskin saadaan aikaan hyvää työsuhdetta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Pakolla ei tässäkään kysymyksessä saada aikaan parasta lopputulosta. Varallisuutta omaavat toki voivat käyttää omaisuuttaan halutessaan hoivapalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Alkoholin kulutusta on kannatettavaa siirtää ravintoloihin, jossa toteutuu valvonta ja siitä saadaan hyöty valtiolle. Nykyään yhä suurempi osa alkoholin kulutuksesta tapahtuu yksityisissä tai vuokratuissa tiloissa, joissa nautitaan mahdollisesti ulkomailta hankittuja juomia eikä tilaisuuden aukioloa tai osanottajien ikää kontrolloi kukaan. Yhteiskunta on muuttunut ja aukiolorajoite heikentää ravintoloiden kilpailukykyä. Myös verotuksen tulisi ohjata kulutusta ravintoloihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Kuntien määrän vähentäminen ei saa olla itseisarvo. Kunnat ovat tärkeitä paikallisen demokratian ja identiteetin ja elinympäristöön vaikuttamisen yhteisöjä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

TES:in mukaisten palkkojen maksaminen ei ole työllistämisen este. Työpaikkojen luomista parantavat ennemmin turhan sääntelyn ja byrokratian vähentäminen, työaikajoustot sekä vuosiksi eteenpäin sovitut tulo- ja veroratkaisut.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Koko Suomen pitäminen asuttuna on koko Suomen etu. Ihmisellä pitää voida olla oikeus valita asuinpaikkansa. Maa- ja metsätaloutta sekä matkailua ei voi keskittää. Biotalouteen latautuvat tulevaisuuden työpaikkojen odotukset, joten koko Suomen elinvoimaisena pitäminen on tulevaisuus- ja työllisyyspolitiikkaa. Terveydenhoito ja koulutus tulee olla kautta Suomen kohtuudella saavutettavissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Tämä on kannatettava ajatus. Palvelusetelillä mahdollistettaisiin yksityisten, myös pienten palveluntuottajien mukaan tulo.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Pienet, paikalliset ratkaisut ovat monesti tehokkaita, taloudellisia ja käyttäjälle ystävällisiä. Erilaiset ratkaisut tulisi olla mahdollisia. Tämä ajatus ei tosin taida sopia yksiin tulevaan, kaavailtuun sote-malliin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Olen periaatteessa sitä mieltä, että kilpailu on hyvästä ja sääntelyä pitäisi purkaa. Asia on kuitenkin pohdittava huolella. Kokemukset Ruotsista taksilupien vapauttamisesta ovat huonoja: hinnat ovat nousseet ja laatu on kirjavaa. Mitä taksilupien vapauttaminen merkitsisi maaseudun taksitilanteelle?

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Euroopan sisämarkkinat ovat mahdollistaneet ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja rahan vapaan liikkuvuuden. En jaksa uskoa, että paluuta entiseen on, vaikka pelkkää onnea ja autuutta EU ei ole mukanaan tuonutkaan. Suuri arvo tulee antaa rauhalle Euroopassa, joka voidaan laskea EU:n ansioksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Rahoitusmarkkinavero kerättäisiin arvopaperikaupasta. Ellei vero ole koko EU:n kattava, ei siinä Suomen kannata olla mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Mielestäni Suomen turvallisuuskysymyksiä tulee lähestyä siltä kannalta, lisääkö kulloinkin käsillä oleva asia rauhaa vai vähentääkö se sitä. Mielestäni Natoon hakeutuminen ei tässä tilanteessa lisäisi rauhaa, vaan se lisäisi epävakautta ja jännitettä Suomessa eli EU:n ja Venäjän rajalla. Nato-kysymys tulee kuitenkin olla sellainen, josta täytyy Suomessa voida keskustella. Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on järkevää. Yhdessä muodostamme vakaan Pohjolan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Puolustuksen uskottavuus vaatii lisäresursseja. Hornetit on uusittava tulevalla vuosikymmenellä ja siihen on myös varauduttava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Olen jokseenkin eri mieltä. On aloja esim. alkutuotannossa, joihin ei ole saatavissa kotimaista työvoimaa. Työperäinen maahanmuutto on periaatteessa kannatettavaa. Tarveharkinnan vapauttamisessa tulee kuitenkin edetä maltillisesti. Meillä on Suomessa työttömiä laskutavasta riippuen 250 000-500 000.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Lähtökohta on se, että lain tulee kohdella kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti. Olen kuitenkin sitä mieltä, että pitäisin avioliiton naisen ja miehen välisenä ja lapsella tulisi periaatteessa olla oikeus isään ja äitiin. Tässä pitää toimia omantunnon mukaan ja minun omatuntoni sanoo näin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Tarjousta ei tietenkään pidä olla pakko hyväksyä. Harkita sitä kannattaa. Kunnan rahalliset resurssit tuovat rajoitteita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Tämänhetkiset koululaitoksen tulokset ovat ihan hyvät, joten tarvetta suunnanmuutokseen en tässä näe. Yhteiskunta ei taida muiltakaan osin olla menossa kohti kovempaa kuria.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Olen tätä mieltä. Lisäisin tähän kyllä vielä suvaitsevaisuuden, mikä ei tarkoita sitä, että kaikki pitää hyväksyä. Vaan se tarkoittaa sitä, että ajatellaan asioita aina eri osapuolten kannalta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Julkisia palveluita ovat mm. koulutus, päivähoito, terveyspalvelut ja pelastustoimi. Tilanne on näissä tällä hetkellä ihan hyvä. Molempia tulisi voida jatkossakin esim. terveyspalveluissa käyttää. Perusperiaatteena on, että kilpailu tekee hyvää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Veronkorotusten tie on käyty loppuun. Keskusta on sitä mieltä ja niin olen minäkin, että bruttoveroaste ei saa enää nousta. Meillä kerätään riittävästi veroja. Tulee keskittyä siihen, että kerätyt verovarat käytetään tehokkaasti. Sosiaalietuudet ovat turvaa, mutta palveluista voidaan tinkiä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Suuret tuloerot eivät johdu lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. Suuret tuloerot johtuvat muista syistä. En usko, että tuloeroista tullaan pääsemään eroon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Sosiaalietuudet ovat turvaa, mutta palveluista voidaan tinkiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Talouskasvu on yhteiskunnalle tärkeä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Meidän tulee kantaa vastuu ympäristöstä tuleville sukupolville.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Kujala:

Jos kaikessa päätöksenteossa arvioidaan vaikutukset ympäristöön, lisätään lupien käsittelyaikojen pituutta ja byrokratiaa. Laissa on tällä hetkellä määritelty hankkeet, joista on tehtävä ympäristövaikutusten arvointi.

Uusimmat politiikan uutiset