141 - Lasse Hautala, KESK

Oma esittely

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Kauhajoelta. Haluan olla nostamassa Suomea uuteen nousuun. Oikeudenmukaisuus ihmisten ja alueiden välillä tulee olla johtoajatuksena hyvinvointi Suomen kunnostamisessa. Työkokemus maaseutuasiamiehen, erityisavustajan tehtävistä EU-parlamentista ja maanviljelystä antavat hyvän pohjan kansanedustajan työlle.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Oikeudenmukaisuus ihmisten ja alueiden välillä tulee huomioida päätöksenteossa. Pienituloiset ja perustoimeentulossa olevat tulee jättää leikkausten ulkopuolelle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Nykyinen "raippavero" on hyvä ja käyttökelpoinen myös seuraavalla vaalikaudella.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Nykyiset päätökset tulee pitää voimassa. Samalla tulee edistää kotimaisten energiamuotojen hyödyntämistä, kuten vesivoiman, turpeen, puuhakkeen, tuulivoiman ja aurinkoenergian hyödyntämistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Ei missään nimessä turpeen käytöstä tule luopua. Se on kansallinen, tärkeä luonnonvara, jota tulee hyödyntää edelleen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Byrokratiaa tulee karsia ja se osaltaan pienentää julkista sektoria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Kielten opiskelu kannattaa aina. Itäisessä Suomessa ruotsinkielen sijaan venäjän opiskelua tulisi kokeilla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Työnteko tulisi aina olla kannattavampaa kuin joutenolo.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Ihmisten tulisi saada itse päättää miten hän hoivapalveluja kustantaa ja minkä laatuisia palveluja hän haluaa käyttää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Aukioloajat ovat jo nyt riittävän vapaat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Kuntaliitokset tulee tehdä kannustaviksi ja kunnilla tulee olla oikeus itse päättää liitoksista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Työpaikkakohtaista sopimisen mahdollisuutta tulee lisätä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Valtio tukee verovaroin kaikkia Suomen kuntia. Ihmisillä tulee olla oikeus päättää asumisestaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Yksityiset terveyspalvelut voivat tarjota palvelujaan jo nyt eripuolilla Suomea.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Kuntien tai olemassa olevien yhteistoiminta-alueiden tulee saada tuottaa palveluja ja jos kunnat maksaa, niin niillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Täydellinen vapauttaminen toisi pimeät taksit, vapaa hinnoittelu nostaisi kustannuksia ja maaseudun taksipalvelut häviäisivät. Ruotsi on siitä esimerkki.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Suomi on hyötynyt 20 vuoden aikana jäsenyydestä. Mutta viime vuosina turha byrokratia ja EU:n säädökset ovat heikentäneet Suomen asemaa jäsenmaana.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Työperäinen maahanmuutto on tarpeellista, koska kotimaista työvoimaa on vaikea saada kaikkien tehtävien tekemiseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Meillä ei ole siihen tällä hetkellä sopivia tiloja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Oikeudenmukaisuus ihmisten ja alueiden välillä tulee olla keskeisellä sijalla päätöksenteossa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lasse Hautala:

Ne voidaan yhteensovittaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset