121 - Mikko Voutilainen, ITSP

Oma esittely

12.07.1962 Syntynyt rehellinen työtä pelkäämätön innovatiivinen yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut, kristilliset elämänarvot omaava omaava suomen kansalainen.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Kun leikataan valtion ja kuntien taloutta. Se kohdistuu kuntien tehtäviin, jotka on tarkoitettu perusturvaksi suomen kansalaisille. Sitä ovat esimerkiksi kunnan tehtävät, jotka on lueteltu peruslaissa oikeutena Suomen kansalaiselle, sivistytoimi... jne. Toimia voidaan yhdistää kuten esimerkiksi 2/1 ammatikoulutus malli 2 v koulua 1v töitä, Samalla saa työkokemusta. Saataisiin säästöjä. Ei leikata vähentämällä perusturvasta, vaan ajatellaan kuinka saman asian voi hoitaa halvemmalla, tehokkaasti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Kyllä ja ei. Säästöjä voitaisiiin saada myös muulla tavoin. Kuten esimerkiksi hyvä tuloiset evät välttämättä tarvitse lapsilisiä. Pitäisi asettaa tulorajat lapsilisen saamisen ehdoksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Kyllä, jos hoivapalveluja tarvitseva varakas henkilö itse niin haluaa. Kuitenkin vanhuksen ja hänen hoitokustannuksistaan vastaaaminen on yhteiskunnan asia. Hyvä sosiaaliturva kuuluu suonen kansaisen perusoikeuksiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Kannatan yrittäjyyttä. Alkoholin kuluttaja käyttää alkoholia myös ravintoloiden aukioloaikon ulkopuolella. Hän voi saada sen yhtähyvin myös ravintoloiden tarjonnasta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Pitäisi paremmin huolehtia siitä että koko suomi pidetään asuttuna. Aluepoliittisissa kysymyksissä pitäisi toimia niin, että haja-asutus alueiden elinvoimaisuus säilyy.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Yksityiset terveys palvelut ovat suurelta osin ulkomaalisessa omistuksessa. Vero varat menevät ulos Suomesta ja eriarvoisuus lisääntyy. Yksityisten palvelut ovat pääasiassa suuurituloisten saatavilla. Yksityiset teveyspalvelut pitäsi velvoittaa antamaan samaa palvelua samoin ehdoin kuin julksilla terveyspalveluilla on, ellei sitä kyseistä samanlaista palvelua ole saatavilla sillä hetkellä julkisella puolella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

(Vertaa ETA-sopimus ja EU-sopimus) Mitä saisimme EU:hun nykyään maksamilla miljardeilla, kotimaista suomalaisille. 2013: Hallitus: Nettomaksu EU:lle nousee 9,46 miljardista 8,96:diin. Mitä järkeä meidän on EU:ssa olla jos siitä lähteminen maksaa vähemmä kuin... Suomi EU:lle joka vuosi yli 6,9 miljardia euroa..., nettomaksu kasvaa 3,64 miljard. "Mitä hyvää me saisimme aikaan näillä miljardeilla Suomessa omalla päätösvalla ja valuutalla?

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Puolueettomuuspolitiikka.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Työperäinen maahan muutto on tervetullutta. Vertaa

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Lapselle paras luonnollinen kasvuympäristö on hetero parisuhde Isä Ja Äiti. Parisuhteet samaa sukupuolta olevien välillä on eri asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Mitään ei pidä hyväksyä sillä perusteella että sitä tarjotaan. Asia pitää tutkia ensin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Oppimisvaikeudet voivat olla huonoon syynä koululaisen huonoon käytökseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Jokseenkin samaa mielä , koska nuo eivät yksinään riitä. Lähtökohtana on ajatteleminen mikä on ihmisen parasta. Jos noudatetaan oikeata kristillisen uskonnon perusteita käytännössä. Se on hyvä arvopohja mihin tahansa. Pelkkä kristillysyyden uskonnon toteaminen on merkityksetön.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Palvelun ulkoistamisesta seuraa yleensä eriarvoisuuden lisääntyminen ja se, että menetetään alueeliset työpaikat ja isot ulkomaalaisessa omistuksessa olevat palveluntarjoajat vievät rahat, verotulot jne... pois suomesta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Kyllä, kun, mutta pitäisi korotukset tehdään niin. että suurempituloiset joutuvat maksamaan suhteessa enemmän veroa. Saadaan parempi hyöty.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Asiat pitää hoitaa niiin, että edes nykyinen taso säilyy. Varaa on kun kun tehdään valintoja, laitetaan asiat oikeaan tärkeys järjestykseen. Yksinkertaisesti turvataan sosiaali ja terveyspalvelut.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mikko Voutilainen:

Ensin tutkitaan mitkä ovat vaihtoehdot, miksi ne ovat ristiriidassa. Onko olemassa muita vaihtoja ristiriitoje ratkaisekiseksi. Mitä muuta asiassa on huomioitavaa ja vasta sitten tehdäään päätöksiä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset