114 - Jouni Peltoniemi, ITSP

Oma esittely

Uskon vahvasti avoimeen demokratiaan, perustuslakiin ja tasa-arvoon. Uskon myös siihen, että oikeanlaisella politiikalla pystymme toimimaan koko kansan eduksi. Haluan myös edesajaa poliittista tapaa toimia, missä kuunnellaan sitä suurinta auktoriteettia, mikä edustajat myös valitsee, eli kansaa. Haluan olla mukana luomassa läpinäkyvää kansasta lähtevää demokratiaa.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Ei missään nimessä. En ymmärrä kenen mielestä tällainen politiikka voisi olla kansan näkökulmasta katsottuna kannattavaa. Leikkaukset eivät ainakaan luo kannustavaa ja hyvinvoivaa ympäristöä vaan pettymyksiä ja pahoinvointia. Ja mielestäni tämä on yksi niitä asioita missä tulee kunnioittaa TSS-oikeuksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Määritellään ensin hyvätuloinen. Mielestäni satojentuhansien pääomatuloista osa tulisi verottaa ansiotuloina. Erityisesti, jos tulot ovat pelkkiä pääomatuloja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Ihmettelen miksi Suomessa ei ole esitetty mahdollisuutta thorium-voimaloista. Perinteinen ydinvoima luo mielestäni kaksi suurta riskiä - ydinonnettomuus ja -jäte. Mielestäni meidän tulisi löytää vaihtoehto ydinvoimalle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Aikajänne saattaa olla vähän epärealistinen, mutta olisihan se hyvä siirtyä fossiilisista uusiutuviin energiamuotoihin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Olen kuullut väitteen, että Suomen julkinen sektori on mitoitettu 20 000 000 henkilölle, ja meitä on vähän yli 5 000 000, että jonkin verran suhteellistamista tarvittaisiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Mielestäni olisi hyvä antaa vaihtoehto ruotsin sijaan. Uskon, että esimerkiksi Itä-Suomessa moni valitsisi mielellään ruotsin opintojen sijaan venäjän opiskelun. Vaihtoehtoina esimerkiksi saksan, ranskan tai espanjan opiskelu englannin lisäksi voisi olla huomattavasti hyödyllisempää kuin ruotsin opiskelu.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Olisiko tästäkään kenellekään mitään todellista hyötyä?

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

En ole hoivapalveluiden asiantuntija, mutta minulla on käsitys, että hoivapalvelut eivät ole nytkään ilmaisia. Mutta, kyllä mielestäni pitäisi käyttää, mutta suhteellisesti riippuen käytettävissä olevan varallisuuden määrästä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Ravintolat voisivat mielestäni pitää ovet auki asiakkaiden mukaan, uskon kuitenkin, että nykyiset aukioloaikamahdollisuudet ovat aivan riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Puretaan ensin tämä viiden vuoden irtisanomissuoja kunnalliselta puolelta. Sen jälkeen katsotaan mitkä ovat sellaisia kuntia joiden olisi oikeasti viisasta olla ennemmin yhdessä kuin erikseen ja pyrkiä liittämään tällaiset kunnat yhteen. Pakkoliitoksia en kannata missään mielessä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Kannatan paikallista sopimista, mutta mielestäni ongelmana ei ole itse palkka vaan palkan lakisääteiset sivukulut, ne ovat aivan kohtuuttoman suuret.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Kenties vähän epärealistinen visio tulevaisuutta silmällä pitäen, että pystyisimme pitämään koko maan asuttuna ja koko maassa asumista tukevan kunnollisen infrastruktuurin, siksi toivoisinkin muuttovirtaa kaupungeista takaisin maaseudulle, että tämä olisi realistisesti mahdollista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Mielestäni yksityinen terveydenhuolto on hyvä tuki julkiselle terveydenhuollolle, kuten esimerkiksi julkisen puolen hoitojonoja voisi purkaa yksityisellä puolella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Esimerkiksi Tukholmassa taksarit ovat vaatimassa säännöstelyä taksitoiminnalle juuri sen vuoksi, että takseja on moninkertaisesti enemmän kuin on todellinen tarve.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Ajatellaan asiaa näin, että noin 80 % Suomen lainsäädännöstä tulee EU:sta asetuksina tai sovellettavina direktiiveina - miten kukaan voisi kuvitellakaan, että EU:ssa pystyttäisiin toteuttamaan lainsäädäntöä joka olisi lähes 30:lle EU-maalle tasapuolisesti kohtelevaa. Sitä paitsi, meidän maksamat EU-jäsenmaksut ovat aivan täysin kohtuuttomat.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Todennäköisesti ajaisi voimaantullessaan pääomaa ulos maasta. Voisi mahdollisesti lisätä kekseliäisyyttä rahoitusmarkkinoilla sekä lisätä veroparatiisien vetovoimaa entisestään.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Mielestäni NATOon liittyminen loisi suuremman sotilaallisen uhkan Suomelle kuin liittymättömyys. Mielestäni meidän tulisi pyrkiä olemaan mahdollisimman puolueeton rauhanvälittäjä kuin potentiaalinen riidanhaastja.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Uskottava puolustus on erittäin tärkeä asia ylläpitää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Olen vahvasti sitä mieltä, että työllistetään ensin nämä omat tilastoidut noin 300 000 työtöntä ja katsotaan sitten mitä tarvitaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Mielestäni lapselle tulisi taata paras mahdollinen lapsuus, en usko, että tässä suhteessa samaa sukupuolta edustavat parit olisivat yhtään sen huonompia kuin heteroparit.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Vai onko koulujen toimintatavat ja -periaatteet jääneet ajastaan jotenkin jälkeen? Tietysti tiukempi kuri voisi joissain tapauksissa tehdä kouluista turvallisempia ja terveempiä toimintaympäristöjä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

En ole kovin uskonnollinen ihminen, mutta koti ja isänmaa ovat hyvin tärkeitä arvoja joihin suomalaisen, Suomessa tehdyn, politiikan tulisi pohjautua.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

En usko, että käytännössä tulisi yhtään edullisemmaksi tai olisi yhtään laadukkaampaa. Toisaalta, monesti yksityisessä yrityksessä on pienempi hallinto ja päätöksenteko tehokkaampaa, mutta varmaan suurin huoleni tässä asiassa on veronkierrolliset mahdollisuudet sekä se, että noudattaako yksityinen esimerkiksi lakeja yhtä hyvin kuin julkinen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Toivattavasti ei tule eteen kyseisenlaista tilannetta. Veroja on todella haastavaa kiristää nykyisestä tasosta ja julkisista palveluista on todella vaikeaa leikata, ennemmin tässäkin asiassa pyrkisin etsimään löysää rahaa valtion ja julkisen hallinnon toimintatavoista ja budjeteista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Lahjakkuus ja ahkeruus eivät automaattisesti johda suuriin tuloihin vaan kyllä tarvitaan muitakin tekijöitä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Uskon, että nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet kuitenkin palvelevat tulevaa talouden kasvua, kun taas kurjistamispolitiikka ei palvele tulevaa taloudellista kasvua.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jouni Peltoniemi:

Tämä on niin suhteellinen kysymys, että en edes yritä alkaa perustelemaan vastaustani 500 merkillä. Ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki antavat oikeastaan aika paljon harkinnanvaraista liikkumavaraa, kun puhutaan ympäristöasioista. Pitäisi kuitenkin miettiä kuinka suuri todellinen talouskasvu ja työllisyys hankkeesta tulisi ja voisiko mahdolliset ympäristöhaitat korvata jotenkin jossain muussa yhteydessä tai lokaatiossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset