112 - Jere Kolehmainen, ITSP

  • Puolue:  Itsenäisyyspuolue
  • Vaalipiiri:  Vaasa
  • Ehdokasnumero:  112
  • Ikä:  42
  • Koulutustaso:  Filosofian tohtori, Tekniikan tohtori
  • Lasten lukumäärä:  2
  • Ehdokkaan kotisivu »

Oma esittely

Olen luonnossa viihtyvä lentopalloileva uusien teknologioiden parissa työskentelevä mies. Tapanani on ajatella itsenäisesti ja pohdiskella asioiden eri puolia. Olen huomannut, että Suomi tarvitsee kipeästi muutosta politiikan suuntaan. Haluan osaltani nostaa Suomen jälleen jaloilleen itsenäisenä valtiona. Otetaan päätösvalta Suomen kansalle.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Järkevällä itsenäisellä politiikalla Suomen ei enää tarvitse velkaantua, eikä tarvitse leikata palveluja eikä etuuksia. Irti EU:sta ja oman rahan ottaminen käyttöön avaa tämän mahdollisuuden.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Hyvin ansaitsevien pääomaverotusta tulisi kiristää tämän sijaan. Progressio samaksi kuin palkkaverotuksessa. Progressio on jo hyvällä tasolla, mutta sitä pitäisi muuttaa enemmän perheitä suosivaksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Keskitytään enemmän uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Täytyy luopua heti uusien soiden tuhoamisesta ja luopua hallitusti kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2030 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Julkista sektoria täytyy tehostaa ja järkeistää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Ennemminkin kannusteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi parantaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Ennemminkin omaisuus pitäisi jättää perillisille. Perintöverotus pois.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Työstä pitää aina hyötyä ja sillä pitää saada kohtuullinen toimeentulo,

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Kuntien tasa-arvoa pitää parantaa rahoittamalla sopiva osa kuntien taloudesta valtion verotuloilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Sen voi hyväksyä vain jos asioista aletaan oikeasti ja avoimesti puhua - otetaan esille kaikki mahdolliset edut ja haasteet. Nyt lakaistaan asioita maton alle ja ollaan hiljaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Liika kuri tuhoaa ja myöskin kurittomuus. Hyvinkäyttäytyviä oppilaita pitäisi suojella todella huonosti käyttäytyviltä ja auttaa huonosti pärjääviä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Järkeistäminen pitää tehdä ensin

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Jos joku luo paljon hyviä työpaikkoja Suomeen perustamalla menestyvän yrityksen, on hänen hyödyttäväkin siitä. Mutta taas keinottelulla rikastumista ei pidä palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jere Kolehmainen:

Me pystymme nämä saamaan tehokkaammiksi ja rahoittamaan ne tekemällä oikeita päätöksiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset