111 - Raimo Kivipuro, ITSP

Oma esittely

Rakennusinsinööri, laskentapäällikkö

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Oma raha ja oma kansallinen keskuspankki sekä rahan ja velan uudenlainen ymmärtäminen muuttaa myöskin lähtöasetelmaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Myös osinkotuloverotus on huomioitava samanarvoisesena tulona ja tehtävä progressiiviseksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa energiantarvelaskelmat on syytä uudistaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Puolueettomia laskelmia ja riippumatonta argumentaatioa on ollut vaikea saada.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Suorittava porras toimii tällä hetkellä äärirajoilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Kielten opiskelua kuitenkin tarvitaan myös pakollisena.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Suomessa on puutetta työpaikoista. Väite ei ole oleellinen tai Suomen taloutta pelastava.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Tämä on hiukan verrattavissa hyvätuloisten voimakkaampaan verotukseen. Ymmärrän toki väitteen ongelman.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Päinvastoin, sulkemisaikoja voidaan aikaistaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Kuntakokoja on kyllä kasvatettava. Vapaaehtoista halukkuutta on alkanut jo löytyä. Sote palvelujen tasapuolinen saanti eri kunnanosien välillä on kuitenkin turvattava ja se on se oleellinen asia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Palkka-alet ja orjatyöt eivät ole Suomen pelastus.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Tässä voisi valtio tehdä paljon, paljon enemmän. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja muutaman kasvukeskuksen kasvattamiselle on saatava muutos.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Sote palvelut ovat selviä valtion ja kuntien tehtäviä. Kilpailu tällä sektorilla on tuhoisaa ja johtaa ennenpitkään hoidon tason heikkenemiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Siis ei yksityistää!

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Tämä palvelu on syytä pitää säänneltynä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Meidän on päästävä irti EU:sta ja otettava itsenäisyys takaisin. Tämä on edessä ennemmin tai myöhemmin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Siis meidän pitäisi päästä irti EU:sta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Suomelle riittää yleinen asevelvollisuus, riittävä reservi, laaja maanpuolustustahto ja alueelleinen maanpuolustus. Suomen rauhan tae on sotilaallinen liittoutumattomuus ja puolueettomuus sekä hyvät naapuuruussuhteet.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Etenkin maavoimia on kehitettävä. Se on Suomen puolustuksen kulmakivi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Kotouttamiseen on kiinnitettävä huomiota. Työvoiman halpatuontia ja orjatyötä ei tule sallia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Lasten oikeudesta isään ja äitiin on pidettävä kiinni.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Kotouttamiseen on kiinnitettävä huomiota ja tämä vaatii resursseja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Lapset tarvitsevat rajat niin kotona kuin koulussakin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Tänä aikana on syytä kysyä ja kysy itseltäsi: Mitä sinulle tarkoittaa isänmaa?

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Valtion ja kuntien on syytä pitää ohjakset käsissä. Kilpailu johtaa eriarvoisuuteen ja palvelujen huonoon tasoon ja alasajoon.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Kaveria ei jätetä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Tuloerot ovat Suomessa jo nyt liian suuret.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Kun emme ole EU:ssa ja meillä on oma raha, voimme ajatella asioita uudelta pohjalta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Meidän on päästävä jossain aikataulussa pois ajatuksesta jatkuvasta kasvusta. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa työn käsite on mietittävä uudelleen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Raimo Kivipuro:

Ympäristö ja luonto on aina huomioitava.

Uusimmat politiikan uutiset