49 - Armi Rautavuori, SDP

Oma esittely

Työskentelen Joensuun seurakuntayhtymään kuuluvan Enon seurakunnan kirkkoherran tehtävissä. Olen aikuisopiskelijana suorittänut iltakoulussa ylioppilastutkinnon työn ja perheenhoidon ohessa. Synnyin Enossa pienviljelijäperheeseen, jossa kasvoin kahdeksanlapsisessa sisarusparvessa ja opin paljon solidaarisuudesta. Jouduin muuttamaan nuorena työn perässä Etelä-Suomeen, josta palasin 10 vuotta sitten takaisin synnyinseudulleni. Harrastan luontoa ja nautin sen antimista, erityisesti sienistä. Lisäksi harrastan käsitöitä, valokuvausta, puutarhan hoitoa, lukemista, kirjoittamista ja saunomista.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Velkaantuminen on jossain vaiheessa saatava taitettua, mutta näin vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa olisi varottava ihmisten ellinmahdollisuuksien kurjistamista. Palveluista leikkaaminen koskettaa aina eniten vähävaraisia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Hyvän tulotason omaavien verotuksessa on nostamisen varaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Lisäydinvoimaan satsaaminen on pois monipuolisesti tuotetulta bioenergialta, joka tulee olemaan tärkein energian tuotantomuoto. Bioenergiahankkeet luovat uusia, pysyviä työpaikkoja ja tulevat olemaan myös osa tärkeää vientiteollisuuttamme, jos panostamme nyt niihin. Ydinvoima on raskas ja kallis, pitkällä aikavälillä erittäin saastuttava energiantuotantomuoto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Kivihiilestä tulisi luopua mahdollisimman pian, turpeen käyttö on perusteltua siltä osin, kun sen tuotanto ei riko yhteisiä jo tehtyjä soidensuojeluohjelmia ja jo olemassa olevat turvevarannot voitaisiin käyttää loppuun. Maakaasu on tuontienergiaa ja sen käyttöä tulee pyrkiä korvaamaan kotimaisella uusiutuvalla energialla. Ei liene mahdollista vielä 2025.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Julkinen sektori tuottaa hyvinvointia suomalaisille, se tarjoaa työpaikkoja ja julkisilla tuotetut palvelut pitävät myös verotulot kotimarkkinoilla. Julkisen sektorin menoista löytynee myös ruuvaamisen varaa, mutta se tulee tehdä laajalla konsensuksella ja tarkkaan harkiten pitkällä aikavälillä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Ruotsi on lähinaapurimme jonka kanssa toimimme paljon yhteistyössä mm. Pohjoismaiden neuvoston työskentelyn kautta. Maiden puolustusvoimissa tehdään yhteistyötä, Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsin hyvä osaaminen on osaajalle aina eduksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Minne tahansa, milloin tahansa ja mihin työhön tahansa ei kuulosta kenestäkään enää hyvältä, jos asettuu tuollaisen vaateen saaneen asemaan. Perhe-elämä, terveenä ja työkuntoisena säilyminen saattaa vaikuttaa sellaistakin, että työtä pitäisi voida tehdä työmatkoineen kohtuupituisina päivinä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Jokaisen tulisi saada päättää itse oman varallisuutensa käytöstä. En kuitenkaan pidä hyvänä sitä kehitystä, että jokainen palvelu hinnoitellaan erikseen ja sillä tavalla "rahastetaan" apua tarvitsevia vanhuksia. Julkisilla tuotettuja palveluja tulisi olla kaikkien saatavilla. Ylikansalliset hoivayritykset yrittävät hyötyä hoivantarvitsijoiden kustannuksella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Aukioloajat voisivat olla esim perjantai-lauantai päivinä vapaammin, mutta työpäiviä vasten olisi hyvä olla rajoituksia. Alkoholin kulutus on melkoisen suurta Suomessa, se ei ole hyväksi kansanterveydelle. Plussana vapaammassa aukiolossa olisi mahdollisesti lisätyöpaikat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Vähentää pitää, mutta ei pakolla. Kuntaliitoksista päättävien ja kuntalaisten tulisi avoimin mielin tarkastella liittymisen tuomat haitat ja edut. Jos haittoja on liikaa kuntalaisten näkökulmasta, on niiden minimoimisesta voitava neuvottella. Pakkoliitos lienee lopulta sekin, kun yksinpärjäämätön ajautuu toisen kunnan tai kuntayhtymän kylkeen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Jos työ on työehtosopimuksen mukainen, on siitä maksettava asianmukainen palkka. Ei ole näyttöjä siitä, että työnantajat palkkaisivat enemmän työntekijöitä vaan sattaisivat teetättää pienemmällä joukolla töitä ja niilläkin vielä alle työehtosopimusten määrittelemien palkkojen

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Koko Suomi on asuttu nytkin enkä kanntata pakkosiirtoja asumisessakaan. Tarvitsemme uusia pienyrityksiä, jotka nytkin työllistävät meillä eniten. Valtion- ja Eun tukia uusille innovaatioille ja arvonlisäveron veroton osuus on nostettava ylemmäksi. Suomen tulee parantaa juoksuaan mm. pitkälle jalostettujen luonnontuotteiden vienti maana.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Meillä ei tule olemaan varaa monikansallisten yritysten invaasioon maahamme. Isot kilpailijat polkevat aikansa hintoja ja rapauttavat vähitellen julkisin varoin tuotetut palvelut. Ihmisten perusterveydenhoito ei saisi olla kenellekään bisnestä, jonka tuotot uitetaan veroparatiiseihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Kysymys on asetettu niin, että siihen on hankala vastata. Valtaa ei tarvita itse vallan vuoksi vaan kuntalaisten palvelujen saatavuudesta ja hinnasta Sotessa viimekädessä on kysymys. Verojakaan kunnissa ei voida loputtomasti korottaa ja kaikkialla ihmisten tulee olla yhdenvertaisessa asemassa palvelujen suhteen asuinpaikastaan riippumatta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Taso- ja turvallisuus laskisi taksiliikenteessä jos taksilupien määrää ei rajoitettaisi. Lisäksi voisi käytännöksi tulla Ruotsin malli, jolloin paikkakuntaa tuntematon turisti tai asiakas joutuisi maksamaan reilusti liikaa saamastaan palvelusta. Lopulta saattaisi olla vain suuria taksifirmoja ja hinnat sen mukaisia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Eusta on ollut monia etuja Suomen kehitykselle, mutta tietysti myös haittoja. Kaikilla kolikoilla on kaksi puolta. Tällä hetkellä valmisteilla oleva Usan ja Eun vapaakauppasopimus huolestuttaa. Sen lopputuloksena saatamme saada ongelmia mm työelämään. Kansallinen lainsäädäntö tulee heikentymään mm. työntekijöitä koskevissa asioissa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Rahoitusmarkkinaveron ehdotettu suuruus on ollut marginaalisen pieni, mutta toisi se tuloja ja hillitsisi osakekeinottelua. Lisäksi veroa kerättäisiin oikeasti sieltä, missä on veronmaksukykyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Nato on kaksiteräinen miekka. Suomen maantieteellinen sijainti ei muutu mitenkään Natoon liittymisellä. Vanha puolueettomuuslinja on edelleen paras vaihtoehto. Suomi voi toimia myös tulevaisuudessa Idän ja Lännen rauhanomaisen kohtaamisen paikkana.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Suomella tulee olla omat, toimintavalmiudessa olevat puolustusvoimat. Millainen puolustuksellinen tilanteemme on juuri nyt ja onko rahaa tarvittaviin hankintoihin, en pysty siihen vastaamaan. Kuitenkin on hyvä pitää koko ajan mielessä se, että meillä on nimenomaisesti PuolustusvoimaT, ei hyökkäysvoimat.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Työperäistä maahanmuuttoa voisi helpottaa ainakin niillä aloilla, joissa osaavaa työvoimaa tarvitaan ja joista on lähtenyt ihmisiä töihin Eu- ja Eta-alueen ulkopuolelle. Ehkä työperäisen maahanmuuton helpottaminen on parempi toteuttaa taloudellisessa noususuhdanteessa. Työttömyyteen tulisi puuttua ensimmäisenä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Ihmisoikeudet ovat jakamattomat, mutta kaikissa tapauksissa niin homo-, lesbo- kuin heteroparienkin kohdalla on aina etusijalla oltava lapsenoikeudet. Hyviä vanhempia voivat olla monenlaiset pariskunnat, mutta niin myös huonoja. Lapsi ei ole kenenkään oikeus, mutta lapsella on kaikenlaisten vanhempien lapsina oikeus hyvään elämään!

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen tulee liittää kotikuntalaisilleni ensin mahdollisuus saada tietoa tulijoista, heidän kulttuuristaan, elämän tilanteestaan, niistä olosuhteista, joista he ovat joutuneet lähtemään. Tulijat pitäisi tutustuttaa alkuperäisväestön kanssa. Kotouttamisen tulisi alkaa välittömästi em. tavalla.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Lapsien hyvä kohtelu on ensiarvoisen tärkeää. Metsä vastaa nykyäänkin samoin kun sinne huudetaan. Arvostava ja kunnioittava käytös lasta ja nuorta kohtaan ei meiltä aikuisilta aina ole itsestään selvyys. Opettajat joutuvat monesti koville liian suurten luokkien ja vilkkaiden lasten kanssa. He ovat ammattinsa osaavia ja tekevät hyvin työnsä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Tämä sanonta on kulahtanut käyttökelvottomaksi kokoomuksen slouganina ja siksi en ole siitä mitään mieltä. Kaikille koti on tärkeä, uskonto on hyvä pitää erillään politikoinnista ja isänmaata kunnioitetaan puoluetaustasta riippumatta, me veteräänien lapset. Pääomille isänmaaksi on tullut sellainen maa, missä raha tuottaa eniten eikä verot kiusaa!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Peruspalvelut pitäisi tuottaa julkisilla varoilla. Yksityisillä tuotetut palvelut tulevat pidemmässä juoksussa kalliimmaksi kuin julkisesti tuotettu. Julkinen on tehokas!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Verot kantokyvyn mukaan, myös harmaatalous olisi saatava aisoihin, sieltä löytyisi puuttuvia verorahoja julkisiin palveluihin. Jos julkisia palveluja jouduttaisiin leikkaamaan, olisi siitä, mistä leikataan, oltava laaja yksimielisyys. Liian usein leikataan ensin vähäväkisimmiltä, lapsilta ja vanhuksilta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Maapallomme kantokyvyllä ei enää lisätä tuloja jo nyt hyvinvoivalle kansanosalle. Kenelläkään ei ole oikeutta ottaa itselleen kymmenkertaisesti enemmän kuin mitä oikeasti elämiseensä tarvitsee. On eettisesti arveluttavaa ulosmitata muitten kustannuksella sitä lahjakuutta, jonka on syntymälahjaksi saanut. Koulutuksesta maksetaan jo nyt.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Oikeudenmukaiset ja hyvät elinolosuhteet ovat paras tae yhteiskuntarauhalle. Oikeistolainen politiikka lähtee siitä, että jokainen on oman onnensa seppä, mutta niinhän elämä ei kulje kenenkään kohdalla. Tämän päivän menestyjä voi olla huomisen häviäjä, nyt rikas huomenna kerjäläinen. Jostain voi pakon edessä luopua laajalla konseksuksella.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Ilman hyvinvoivaa ympäristöä meillä ei ole kauan tarvetta myöskään työpaikoile. Nyt on satsattava ympäristötuotteisiin, puhtaan ruoan ja juomaveden tuottaminen on tulevaisuuden suuri työllistäjä ja markkinat ovat valtaisat. Työpaikkoja syntyy puhtaasta teknologiasta ja pysyvistä työpaikoista uusilla tuotantoalueilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Armi Rautavuori:

Ympäristön hyvinvointi on kestävän kehityksen edellytys. Meillä tämä luonto kaikkineen on lainassa lapsiltamme. Millään oikeudella emme voi perustella sen pilaamista tulevilta sukupolvilta. Opetellaan jakamaan sitä hyvää useammalle, jota jo nyt ympäristöstämme kohtalaisen ahneesti otamme. Haitalliset hankkeet kaatuvat nopeasti!

Uusimmat politiikan uutiset