31 - Kim Tamio, VIHR

Oma esittely

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Velaksi ei voi ikuisesti elää, mutta Suomen talous lähtee kasvuun globaalien vahvuuksiemme kautta, joita ylläpidetään laadukkailla peruspalveluilla, kuten julkiselloa terveydenhuollolla, ilmaisella koulutuksella ja riittävällä sosiaaliturvalla. Näistä ei tule leikata. Leikata voi mm. fossiilisten energialähteiden tuista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Progressio on Suomessa riittävällä tasolla, mutta ansio- ja palkkatulojen verotus tulisi yhdistää. Näin systeemissä ei olisi porsaanreikää ansiotuloittaa palkkojaan, mikä on mahdollista yleensä hyvin ansaitseville, mutta ei vähemmän tienaaville. Nykyinen tilanne ei ole reilu.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Uraanivoima ei ole ratkaisu nykyiseen energiantarpeeseen. Sen rakentaminen on hidasta ja arvaamattoman kallista, kuten Olkiluoto 3 osoittaa. Ydinvoima ei ole edes halpa vaihtoehto, varsinkin kun nykyisin arvioidaan, että aurinkoenergian hinta tulee vielä entisestään laskemaan uusien tekniikkojen myötä ja massatuotannon kasvaessa. Samalla energiantarve pienenee, kun käyttöön otetaan vähemmän energiaa kuluttavia ratkaisuja läpi yhteiskunnan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Fossiilisista on luovuttava mahdollisimman nopeasti ja korvattava ne uusiutuvilla energianratkaisuilla, kuten energiaa säästävillä ratkaisuilla läpi yhteiskunnan sekä uusiutuvilla energianlähteillä (aurinko, tuuli, vesi, biomassa, puu).

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Koulutussektori ja terveydenhuolto eivät ole yhtään liian isoja, sillä ne tarjoavat pohjan menestyvälle hyvinvointivaltiolle. Perustulo pienentäisi henkilöstöntarvetta perusturvan maksamisen puolella, kun ei tarvitsisi enää pyöritellä ylimääräisiä papereita vain saadakseen perustoimeentulon, jos ei ole muuta millä elää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Globalisoituneessa maailmassa tarvitaan useita kieliä kommunikointiin. Pakkoruotsin tilalle kannatan vapaavalintaista kieltä, koulussa olisi siis edelleen opiskeltava Suomen lisäksi kahta vierasta kieltä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Ei ihmisiä voi pakottaa töihin, jotka eivät sovi heille ja työn sopivuudesta tietää parhaiten henkilö itse. Työpaikan vastaanottaminen pitää tehdä aina kannattavaksi, jota se ei tällä hetkellä välttämättä ole, monimutkaisen sosiaaliturvan takia. Tähän ratkaisuksi perustulo.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Verotuksen tulisi hoitaa reilu, jokaisen maksukyvyn mukainen osallistuminen hyvinvointivaltion kuluihin. Siksi meillä on progressiivinen verotus. Pääoma- ja ansiotuloverotus tulisi yhdistää saman progression alle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Ravintolassa alkoholin tarjoilua sentään valvotaan myös järjestyksen pysymisen osalta, toisin kuin kotona.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Jos haluamme pitää enemmän kuntia, se on mahdollista, mutta tällöin joitain kuntien lakisääteisiä tehtäviä täytyy siirtää valtion hoidettavaksi. Jos pidämme kuntien tehtävätaakan samana, kuntia joudutaan yhdistämään, että niillä on reaaliset mahdollisuudet tarjota luvatut palvelut asukkaille.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Minimipalkka tarjoaa riittävän elannon ihmisarvoiseen elämään. En näe syytä, miksi tästä pitäisi tinkiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Ei ihmisiä saa rahalla pidettyä paikkakunnalla. Ihmisille on kuitenkin tarjottava riittävät peruspalvelut myös syrjäseuduilla, mm. tarjoamalla hoito/lääkäribusseja, /palvelubusseja, jotka tarjoavat tarvittavia palveluita syrjäseuduille, jossa ei ole järkevää pitää kiinteitä toimipisteitä vähäisen käyttäjämäärän takia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Jos molemmilla on samat pelisäännöt, niin tämä vain lisäisi käyttäjän valinnanvaraa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Paikallisesti tietenkin tiedetään parhaiten toimivia ratkaisuja paikallisiin tarpeisiin, mutta ainakin erityissairaanhoito pitää tehdä keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Nykyinen sote-soppa tuhlaa liikaa resursseja.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Taksiyrittäjyyden rajoittamiselle en näe kovin paljon perusteita, ymmärrän yrittämisen rajoitteet mm. apteekkitoiminnassa, jossa kyseessä on asiakkaan turvallisuus. Ajokortin pitäisi taata turvallisuus taksitoiminnassa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Näen EU:n roolin enemmän maailman edun kannalta. EU on jo maailmassa niin iso toimija että se voi vaikuttaa globaaleihin sopimuksiin merkittävästi (mm. ilmastosopimus, ihmisoikeuksien ajaminen). Tämä ei olisi mahdollista ilman EU:ta, jonka linjoihin Suomikin pystyy vaikuttamaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Rahoitusmarkkinavero vähentäisi keinottelua tietokonepohjaisilla supernopeilla osakekaupoilla ja vakauttaisi osakekurssien turhaa heiluntaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Sotiminen ei ole ratkaisu konflikteihin, jossain vaiheessa konfliktiti on aina sovittava diplomaattisin keinoin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Rahoitusta on ennemmin suunnattava ammattiarmeijan kehittämiseen, mikäli haluamme armeijaa ylipäätään pitää. Armeijan olemassaolo ei ole välttämättömyys.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Miksi työperäistä maahanmuuttoa pitäisi rajoittaa? Työssäkäyvät maksavat myös veroja ja osallistuvat siten hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Tietenkin, rakkaus ja ihmisoikeudet eivät katso sukupuolta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Jos kotouttaminen Suomeen hoidetaan kunnolla, ei sopeutumisongelmia pitäisi tulla. Ongelmat yleensä kärjistyvät, kun maahanmuuttajia ei oteta mukaan paikallisiin yhteisöihin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Suomen tulokset kansainvälisissä kouluvertailuissa (Pisa) kertovat toista kieltä, nyt teemme paljon asioita oikein!

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Politiikan arvopohjasta on hyvä keskustella. Koti, uskonto ja isänmaa voivat tarkoittaa useille ihmisille hyvin erilaisia asioita. Arvoista tulisi mieluummin keskustella termein, jotka ovat selkeitä. Kuten, mitä palveluita valtion tulee tarjota kansalaisilleen, ja tulisiko tulonsiirtojen olla minkäsuuruisia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Asioita tulee harkita tapauskohtaisesti. Ulkoistaminen ei ole oikotie onneen, vaan sekin vaatii paljon työtä että saadaan juuri se palvelu, mitä halutaan. Joskus julkiset palvelut vain tuotetaan tehokkaimmin julkishallinnon alaisuudessa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Pääomatuloverotuksen voisi yhdistää ansiotuloverotukseen, jolloin sen verotusaste nousisi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Suuret tuloerot luovat tutkimuksien mukaan ongelmia myös rikkaimmille, kun yhteiskunta käy epävakaammaksi tuloerojen kärjistyessä sietämättömiksi. On kaikkien parhaaksi, että tuloerot pysyvät kohtuullisina.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Panostamalla ennaltaehkäisyyn pelkän ongelmien korjaamisen sijaan palveluita voidaan tehostaa ja nykyaikaistaa, sekä samalla saattaa ne nykypäivän vaatimustasolle ja luoda säästöjäkin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Ei missään nimessä. Ilman ympäristöä meillä ei ole ruokaa mitä syödä, eikä puhdasta ilmaa mitä hengittää. Ympäristön tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat äärettömän arvokkaita ihmisen selviytymiselle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kim Tamio:

Juurikin näin. Ympäristövaikutuksien arvioinnit tulisi tehdä huolellisesti ja kattavasti, koska ekosysteemit ovat hyvin monimutkaisia, emmekä oikeastaan vieläkään tiedä läheskään kaikkea niiden monimutkaisuudesta ja toiminnasta.

Uusimmat politiikan uutiset