133 - Matti Matikainen, VAS

Oma esittely

Hallintotieteiden maisteri

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Velkaantuminen tulee kääntää laskuun talouden elvyttämisellä, veronkierron ehkäisyllä sekä suurten tulojen ja omaisuuksien verotusta kiristämällä

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Energian lisätarve tulee tyydyttää bioenergian tuotannon lisäämisellä ja energian säästötoimenpiteillä

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Maakaasua voidaan käyttää edelleeenkin puhtaana energian raaka-aineena

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Julkinen sektorin on sopivan kokoinen ja tarjoaa välttämättömät peruspalvelut , infrastruktuurin ( tiet , rautattiet) ja turvallisuuspalvelut.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Suomessa on ruotsinkielinen vähemmistö ja maalla on paljon kanssakäymistä Ruosin kanssa. Ruotsin kielen opiskelu on tarpeellinen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Tarjouksissa tulee välttää kohtuuttomat vaatimukset ( esim. pitkät matkat ja ammattiturvan murtaminen).

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Kuntia voidaan liittää yhteen vain perustellusti ja vapaaehtoisilla kuntien yhteisillä päätöksillä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Tämä vaatimus johtaa hallitsemattomaan palkka-aleen ja uusköyhyyteen. Mitään takeita uusista työpaikoista näin ei ole.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Asuttuna pitämisellä turvataan palvelut lähellä, kohtuuhintainen asutus ja rakennetun infrastrukruurin käyttö.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Suomeen ei tule rakentaa kahta rinnakkaista järjestelmää terveyspalveluihin. USA:n esimerkki kahdesta järjestelmästä osoittaa , että se on tehoton ja kallis.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Riittävän suurilla sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalueilla ja kuntayhtymillä voidaan tuottaa sote-palvelut yhteensovitusti ja tehokkaasti. Samalla turvataan lähipalvelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Matala korkotaso, vapaa liikkuvuus ja yrittäminen ovat tuoneet vakaan talouden ja kasvun.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Rahoitusmarkkinaverolla voidaan kerätä valtion kassaan lisää tuloja. Tässä verossa kansainvälinen yhteistyö on tärkeä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Suomella on pitkä ja menestyksellinen kokemus puolueettomuuspolitiikasta, joka on perustunut hyviin suhteisiin kaikkiin suuntiin. Tällä linjalla tulee jatkaa edelleen. Luottamukselliset suhteet, valmius neuvotteluratkaisuihin ja tasavertaiseen yhteistyöhön ovat parasta turvallisuuspoilitiikkaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Suomeen ei kohdistus sotilaallista uhkaa, siksi nykyinen menotaso riittää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Maassa ei ole työvoimapulaa ja nykyinen käytäntö turvaa työvoiman . Kotimaista työvoimaa tulee työllistää ensisijaisena.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Tasa-arvoinen yhteiskunta edellyttää tätä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Kotipaikkakuntani asenneilmasto on niin huono suhteessa maahanmuuttoon, ettei ole perusteltua ottaa vastaanottokeskusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Kurin koventaminen ei ratkaise koulujen ongelmia, vaan tarvitaan koulun ja kodin nyhteistyötä ja varhaista puuttumista kuriongelmiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Nämä vanhat konservatiiviset arvot eivät ole tätä päivää. Oikeampia arvoja ovat tasa-arvo, huolenpito, kansainvälisyys ja rehellisyys.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Ulkoistaminen pilkkoo julkisten palvelujen kokonaisvaltaisen ja yhteensovitetun tuotannon luomalla rinnakkaisia järjestelmiä. Pitkässä juoksussa kustannukset nousevat, kuten on jo havaittu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Leikkauspolitiikka johtaa eriarvoisuuden kasvuun , kurjistumiseen ja rauhattomuuteen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Suuret palkkaerot eivät turvaa lahjakkuuden ja ahkeruuden maksimaalista hyödyntämistä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Palveluja ei tule karsia , vaan kehittää tehokkaampia tapoja tuottaa niitä. Keinoina ovat mm. tietotekniikan hyödyntäminen nykyistä enemmän ja palvelujen parempi yhteensovitus ja tuottajien yhteistyö.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Matti Matikainen:

Suomessa on jo suojeltu riittävästi erilaisia luontokohteita mm. kansallispuistojen avulla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset