68 - Seija Piipponen-Pekkola, VAS

Oma esittely

Olen kotkalainen lähihoitaja ja kaupunginvaltuutettu. Perheeseeni kuuluu kolme aikuista lasta, aviomies Petri Pekkola ja abessinialaiskissa Nelle. Asun Kotkan Hovinsaarella. Työskentelen kotihoidossa ja olen työpaikkani varapääluottamushenkilö.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Leikkauspolitiikka ei käännä velkaantumista laskuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Ne, joilla on varaa maksaa, voivat osallistua hyvinvointivaltion kustannuksiin nykyistä enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Energian tuotanto ydinvoimalla sisältää edelleen liian paljon ratkaisemattomia ongelmia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Kasvihuonekaasujen päästöt on saatava kuriin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Julkinen sektori on hyvinvointipalveluiden ja järjestäytyneen oikeusvaltion perusta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Kulttuurit kohdatkoon tälläkin tavoin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Ihmisen elämä on kokonaisuus, josta työ muodostaa vain osan, vaikkakin tärkeän osan. Jos työssäkäynnistä joutuu maksumieheksi, kuten joissain tapauksissa voi käydä, ei kokonaisuus ole tasapainossa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Ensisijainen vastuu on yhteiskunnalla, mutta perinnön jättämisen sijaan voi olla mielekästä käyttää rahaa omaan hyvinvointiin viimeisinä elinvuosina.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Pakolla ei koskaan saada hyviä tuloksia. Ennemmin pitää käyttää porkkanoita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Pienimmät palkat ovat jo nyt niin pienet, että niillä on vaikea tulla toimeen etenkin pääkaupunkiseudulla, missä asuminen on kallista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Sote-uudistuksen myötä saamme mahdollisuuden kehittää julkiset palvelut vihdoin toimiviksi ja tasa-arvoisesti kaikkien saatavissa oleviksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Sote-uudistuksen idea on, että tuottajana on kuntayhtymä, jolla on riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen eikä siltarumpupolitikointi ohita asiantuntemusta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Liittoutumisen sijaan tulee vahvistaa YK:n roolia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Tämä on ihmisoikeuskysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Kotikunnassani jo toimii vastaanottokeskus, ja olen siellä työskennellytkin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Rajojen asettaminen ja erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri saavat enemmän aikaan. Pelokas ei opi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Julkiset, demokraattisesti ja läpinäkyvästi hallinnoidut palvelut ovat kansalaisten edun mukaisia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Seija Piipponen-Pekkola:

Työstä pitää maksaa sen vaativuuden mukainen palkka, ja kaikilla pitää olla mahdollisuus kouluttautua kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisesti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset