149 - Viola Heistonen, STP

Oma esittely

Olen ihmisoikeusaktivisti.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Palvelut voidaan tuottaa pienemmin kustannuksin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Itsehallintoa ei ole ilman omaa vastuuta. – Kunnallinen itsehallinto voi toteutua vain, jos kunnan konkurssi sallitaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Kaikki valtion tuet ydinvoimalle on lopetettava. Ensimmäiseksi rajaton vastuu vahingosta. Ottakoon vakuutuksen se joka rakentaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Ei siinäkään ole järkeä, että suomalaisten olisi muutettava lämpimiin maihin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Julkinen sektori sisältää monia tehtäviä, jotka ovat vahingoksi yhteiskunnalle.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Vastuullinen päättäjä olkoon lapsen oma vanhempi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Oikein toteutettu kansalaispalkka poistaa orjatyön ja tekee koko kysymyksestä epäoleellisen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Jos kunnat saavat tehdä sekä päätöksen hoivapalvelujen antamisesta pakkohoitona että sen seurauksena ottaa hoidettavan omaisuutta itselleen, johtaa se käytännössä siihen, että varakkaat hoidetaan ensin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Onhan se mukavampi ryypätä hyvässä seurassa kuin juoda niitä Viron viinoja kotona neljän seinän sisällä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Itsehallintoa ei ole ilman omaa vastuuta. – Kunnallinen itsehallinto voi toteutua vain, jos kunnan konkurssi sallitaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Palkat alas kansalaispalkalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Jos emme itse asuta maata, tulee joku toinen ja asuttaa sen. Ainakin ottaa omakseen. Näinhän kävi saamelaisten omalle Lapille: Suomen valtio tuli ja otti sen itselleen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Pakolla tuotetut palvelut helposti keskittyvät epäolennaisuuksien tuottamiseen. Ovatko sote-palvelut olemassa kansalaisia vaiko henkilökuntaa varten?

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Raha on valtaa. Maksakoon valtio palvelut, jos määrää niiden tuotannonkin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Tuetaan maaseudun takseja. – Mikään ei estä valtiota maksamasta poliittisesti valituille taksiyrittäjille ylihintaista "ruunun taksaa" KELA-kyydeistä ja virkamiesten matkoista. – Kaikki kunnan ja valtion kyydit ostetaan poliittisesti valituilta yrittäjiltä, kuten tähänkin asti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Katsokaa Norjaa!

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Finanssi-instrumenttien liikuttelu taskusta toiseen ei siirrä reaalista pääomaa Suomeen tai täältä pois.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Natosta on tullut turvallisuusuhka sen omille jäsenmaille.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Raha on käytettävä kotimaiseen osaamiseen ja varustautumiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Työlupakäytäntö samanlaiseksi kuin Norjassa: Työsopimus on työlupa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Avioliittojen järjestäminen ei kuulu valtion tehtäviin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Kunnan asukasluvun on perustuttava kestävälle elinkeinorakenteelle, ei poliittisten tuulien varaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Opettajat ovat varsin päteviä päättämään kurin tasosta. Opettajan pitää voida käyttää maalaisjärkeä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Valtion on otettava arvot kansalta, ei päin vastoin. – Nykyään olemme sokaistuneita luulemaan, että elämän arvopohjasta äänestetään eduskunnassa ja että valtion tehtävä on määrätä arvot kansalle. Tämä on kuitenkin sama asia kuin valtionuskonto.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Loppupelissä palvelun tuottaa aina ihminen. Ihmisiä ei pidä jakaa julkiseen eliittiin ja alamaiseen kansaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

On väärin lukea byrokratia kansalaisten palvelemiseksi. Se palvelee vain valtiota tai kuntaa. Byrokratian vähentäminen sattuu pahasti monen palkkapussiin, mutta hyvästi se sattuu vielä useamman palkkapussiin. – Veronsaajasta tulee veronmaksaja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Jos kansalaiset palkitsevat toinen toisiaan rahalla, on se hyväksyttävää. Valtion on pidettävä huoli virkaeliitin toimeentulosta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Etuudet ovat OK, mutta niiden tuottaminen on liian kallista. Palvelujen raskaus ei koskaan kohdistu veronsaajiin vaan veronmaksajiin, siis kansaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Kysymys on Suomen pitämisestä asuttuna. Pystymmekö puolustamaan maata, jos siirrymme luontaistalouteen?

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Viola Heistonen:

Jos ympäristön suojeleminen tarkoittaa saastuttamisen siirtämistä ulkomaille, ei siinä ole mitään järkeä.

Uusimmat politiikan uutiset