106 - Juho Eerola, PS

  • Puolue:  Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri:  Kaakkois-Suomi
  • Ehdokasnumero:  106
  • Ikä: 
  • Koulutustaso: 
  • Lasten lukumäärä: 

Oma esittely

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Jos velkaantumista ei lähitulevaisuudessa saada pysäytettyä, tulee se tarkoittamaan paljon suurempia leikkauksia kauempana tulevaisuudessa, kuin mihin nyt joutuisimme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Verot maksukyvyn mukaan. Erityisen hyvätuloisilla on vara näyttää esimerkkiä, vaikka heitä ei paljon Suomessa olekaan ja vaikka kokonaisverokertymän kannalta heiltä kerätty vero ei juuri ratkaisekaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Jokainen ydinvoimahanke tulee käsitellä erikseen ja katsoa onko juuri se suunnitelma maallemme hyväksi. Fortumin myllyt Loviisassa tulisi uusia ennen muita hankkeita.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Etenkään turpeesta ei saa luopua, vaan se tulee olla osa omavaraisuusohjelmaamme.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Pärjäisimme paremmin, esimerkiksi ilman veromaksuilla kustannettavia monikulttuurisuusammattilaisia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Ei ole syytä käyttää resursseja sellaisen Asian opiskeluun, jota suurin osa ei opi, eikä elämässään tarvitse. Ruotsinkielisen vähemmistön palvelut voidaan turvata kyseisen vähemmistön omista porukoista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Kunhan vain työmatka ei tule niin kohtuuttomaksi, että autonhankintakulut ja matkat julkisella syövät koko palkan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Perillisiä ei silti tule velvoittaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Alkoholin käyttöä tulisi muutenkin ohjata siten että se tukisi suomalaista kauppaa ja elinkeinoa. Juominen ei vähenny kiristyksillä, vaan siirtyy tilastoimattomaksi tuonniksi rajojen tuolta puolen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Ahvenanmaalla on 28 000 asukasta ja yli kymmenen erillistä kuntaa. Niin kauan kuin nekin pystyvät olemaan itsenäisiä, ei manner-Suomessakaan tule tehdä eriarvoisia ratkaisuja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Jos pystytään aukottomasti osoittamaan että näin on, niin kelpaa. Pienet ravintolayritykset esimerkiksi palkkaavat nykyisin pimeästi väkeä, kun liiton ehdot ovat liian kovat, ja se kelpaa työntekijällekin. Jos eivät palkkaa, niin sitten yrittäjät tekevät itse ympäripyöreää päivää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Kyseessä on jo pelkästään maanpuolustuksellinenkin elementti. Koko väestöä ei kannata keskittää miljoonakaupunkeihin, kuten Ukrainan esimerkki todistaa. Maan elinvoimaisuuden kannalta on muutenkin hyväksi, ettei pakkauduta liikaa. Jos on vara auttaa Kreikkaa ja Ahvenanmaata, on vara auttaa myös syrjä-Suomea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Pienillä paikalllisilla yksityisillä toimijoilla on oma arvonsa täydentäjänä. Ulkomaille veroja maksavia terveysyhtiöitä en kaipaa monopolia rakentamaan. Eli kelpaa ja ei kelpaa, riippuen koosta ja paikallisuudesta, siksi en osaa sanoa kun kysymys ei tarkemmin määrittele.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Muuten hyvä, mutta syrjäkylille ei silloin riittäisi taksikuskeja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Nykymuotoinen EU on tulonsiirtounioni, joka vie Suomen rahat muualle. Maksamme joka vuosi noin miljardin enemmän kuin mitä saamme, ja sen minkä sieltä saamme, EU pyrkii määräämään miten käytämme.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Vasta kun koko maailma on siinä mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Olen itsenäisen puolustuksen kannattaja. Natojäsenyys kasvattaisi islamismiterrorin uhkaa, eikä parantaisi suhteitamme ainoaan potentiaaliseen viholliseemme, eli Venäjään. Jos puolustusvoimien määrärahoja ei nosteta, en Natoa kuitenkaan vastusta, vaan olen valmis hyväksymään Natojäsenyyden. Kuluvaa vaalikautta on kuitenkin enää vain kuukausi jäljellä. Ei kannata enää valmistella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Ainoastaan panostuksella vahvoihin itsenäisiin puolustusvoimiin voimme uskottavasti pitää itsemme Naton ulkopuolella. Ehdokas joka vastustaa sekä Natoa, että puolustusmäärärahojen kasvattamista, toimii isänmaan vastaisesti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Kun nyt saisi ensin töihin tämän olemassaolevankin reservin, niin sitten voidaan hiukan avata rajoja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Lähden siitä että lapsella tulee olla oikeus sekä isään että äitiin. Jo nyt näyttää siltä, että adoptiolasten saaminen esimerkiksi Venäjältä loppui, kun ajettiin läpi tämä sukupuolineutraaliavioliittolaki.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Kotkassa on jo sellainen. Toiselle ei ole tarvetta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Uskontoa ja politiikkaa en soisi yhdisteltävän. Se ällötti esimerkiksi homokeskustelun yhteydessä taannoin. Koti ja isänmaa sopivat politiikkaan oikein hyvin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Jos ne ovat paikallisia yrityksiä, niin kyllä. Jos verorahat menevät ulkomaille, niin ei.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Kuten sanoin, julkisen palvelun piirissä on paljon kaikenlaista monikulttuurin tulkkia töissä. Niistä voi leikata mieluummin, kuin korottaa rehdin duunarin verotusta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Kommunistisissa maissa kokeiltiin päinvastaista ja konkurssi tuli.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Juho Eerola:

Kunhan vain ne työpaikat eivät vaarannu.

Uusimmat politiikan uutiset