36 - Arto Pirttilahti, KESK

Oma esittely

Olen Keskustan kansanedustaja Pirkanmaalta. Ennen eduskuntaa toimin yritystoiminnan ja kuntayhteistyön kehittämistehtävissä. Asun Mänttä-Vilppulan Pohjaslahdella yrittäjävaimoni kanssa. Meillä on kolme aikuista lasta. Maatilan päätuotanto suunnat ovat metsätalous ja vaimoni yritys Sammallammas. Politiikassa olen mukana sekä kaupungin että Pirkanmaan liiton valtuustossa. Vapaa-aika menee kuntoillen, metsätöitä tehden sekä vanhoja ajoneuvoja harrastaen. Olen mukana monessa vapaaehtoistoiminnassa.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Palkkaveroissa progressio toimii jo hyvin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Tehdyt päätökset riittävät. Kun saadaan laitokset valmiiksi ja kotimaista muuta energiaa nostettua niin olemme lähellä sähkön omavaraisuutta. Vuoden 2020 lopulla joudumme tekemään päätöksiä vanhojen laitosten jatkosta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Kivihiilestä meidän tulee luopua 2025 mennessä. Maakaasua ja turvetta tarvitsemme vielä pidempään.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Suomen kielen rinnalle tarvitsemme globaalissa taloudessa myös muita kieliä. Kielipalettia ei tule vähentää, mutta valinnaisuutta tulee lisätä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Vapaaehtoisuuden pohjalta ei pakolla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

En usko, että minimipalkan alitukset tuovat uusia työpaikkoja. Ainoastaan oppisopimuksissa tämä olisi mahdollista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Suomessa tulee saada valita asuinpaikkansa vapaasti. Valtion ja kuntien asumistuet ja veroedut ulottuvat jo joka puolelle maata. Kaupunkiin ja maalle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Meillä on hyviä esimerkkejä julkisista ja yksityisistä palveluista ja niistä tulee ottaa mallia. Yhteiskunnallisessa yrityksessä saadaan toteutettua kummankin hyvät puolet, kuten Mänttä-Vilppulassa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Vapaa taksilupa politiikka lopettaa maaseututaksit sekä ryöstöhinnoittelu tulee mahdolliseksi. Voi katsoa mallia Ruotsista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Kauppa, vapaa liikkuvuus jne. ovat hyviä asioita. Huonoa on sääntely ja turha byrokratia jossa on osallisena myös kotimaiset virkamiehet

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio. Nykyinen parisuhdelaki turvaa hyvin homo- ja lesboparien lailliset oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Olin hyväksymässä Mänttä-Vilppulaan vastaanottokeskusta ja hyvin on mennyt.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Hyvät perusarvot, mutta tässä sana muodossa taitaa kuulua Kokoomukselle. Itse edustan Alkiolaisia arvoja joissa ovat mukana myös mm. yhteisvastuulisuus ja köyhän asialla oleminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Nykyistä vauhtia ulkoistuksissa ei tarvitse kiihdyttää vaan pitää samalla tasolla. Yhteiskunnallista yritysmuotoa tulisi lisätä. Siinä toimivat yksityinen ja julkinen sektori hyvässä sovussa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Meillä on jo riittävä verotusaste. Kuitenkin leikkauksissa tulee huomioida heikompiosaisten asema.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Ahkeruutta ei saa rajoittaa vaan kannustaa. Työn vastaanottoa ja työssä viihtymistä tulee kannustaa. Ehkä näillä keinoin voidaan myös tuloeroja kaventaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Niin ovat, nousukautta odotellessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Suomessa osataan jo hyödyntää luonnonvaroja kestävästi. Ympäristöä ei saa peruttamattomasti pilata vaan tulee hakea mahdollisimman ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Arto Pirttilahti:

Arviointi on hyvä ja se kuluu jo nykyiseen päätöksentekoon. Hankkeiden toteuttamiseksi tulee hakea parhainta mahdollista teknologiaa.

Uusimmat politiikan uutiset