151 - Ilkka Porttikivi, VAS

Oma esittely

Tasa-arvoisemman, solidaarisemman ja kestävän kehityksen arvoja kunnioittavan Suomen puolestapuhuja.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

90-luvun laman virheitä ei tule toistaa. Nyt leikkaamalla tulee maksu viiveellä, mutta moninkertaisena. Hyvät peruspalvelut takaavat Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Mitä tasaisemmin hyvinvointi jakautuu yhteiskunnassa, sitä parempi maa Suomi on asua. Tuloerojen kasvu tulee pysäyttää ja kuroa sitä umpeen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Ydinvoiman aika alkaa olemaan nykyajan ja ennenkaikkea tulevaisuuden kannalta ohi. Uusien suunniteilla olevien ydinvoimaloiden hinta tulee olemaan niin korkea, ettei se senkään vuoksi ole varteenotettava vaihtoehto, puhumattakaan sen riskeistä. Suomen ja koko planeetan etu olisi, että siirryttäisiin kiihtyvällä tahdilla uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja innovoimiseen. Itse näen Suomelle suuren potentiaalin CleanTechin saralla ja viennissä maailmalle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

2025 tulee liian nopeasti. Kivihiili on yksi pahiten saastuttavista energiamuodoista ja Suomessakin sen kulutus on melko suurta (10-20% riippuen energiatarpeen vaihteluista). Kivihiilestä luopumiseksi on tehtävä aktiivisesti töitä. Maakaasulle tulee löytää myös vaihtoehtoja. Turpeen tuotanto tulee turvata jo ojitettujen soiden kautta. Uusia soita ei tule ojittaa turpeen tuotannolle. Turve on kyseenalainen "uusiutuva" energiamuoto, mutta sillä on paljon työllistävää vaikutusta Suomessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Hallinnosta löytyy päällekkäisyyttä, mutta muu julkinen sektori kaipaa jopa satsausta leikkaamisen sijaan. Jatkuvat leikkaukset esimerkiksi mielenterveyspalveluista ei ole kenenkään etu. Myös peruskoulun tasoa tulee nostaa ja taata pienemmät ja rauhallisemmat loukka koot. Julkisesten terveyspalveluiden alasajo on lopetattava ja estettävä monikansallisten suuryritysten terveyssektorin valtaaminen. Peruspalveluista ei saa tehdä bisnestä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Pakollisuus harvoin tepsii. Itselleni ruotsin kielen opiskelu oli hankalaa ja turhauttavaa. Jopa lukio meinasi jäädä kesken sen vuoksi. Ymmärrän, että kaksikielisyys on tärkeää alueilla, jossa asuu paljon ruotsin kielisiä, mutta suurimmassa osassa Suomen sen opiskelu on mielestäni pois tärkeämpien ja hyödyllisempien kielten opiskelulta. Maahanmuuttajien työllistyminen on myös haastavaa tiukoista kaksikielisyys vaatimuksista johtuen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Mikäli työ ei ole koulutusta vastaavaa ei sitä voi mielestäni velvoittaa ottamaan vastaan. Työaikoja lyhentämällä pystyttäisiin työtä tarjoamaan suuremmalle joukolle ihmisiä. Lisäksi se vaikuttaisi myönteisesti työtä jo tekeviin ihmisiin vähentyneinä sairauspoissaoloina ja sillä, että ihmisillä olisi enemmän aikaa tehdä asoita, joista nauttivat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Jokaiselle vanhukselle tulee taata arvokas vanhuus myös ilman varallisuutta. Toisaalta on hyvä mikäli vanhus kykenee huolehtimaan myös rahallisesti hoidostaan ja tilaamaan juuri sellaista hoitoa, kun itse tarvitsee. Varallisuus ei kuitenkaan saa olla käytännössä sitä, että oma asunto pitää myydä pakosta. Mikään rahastusautomaatti hoivapalveluista ei saa tulla. Progressiivinen verotus takaa sen, että hyvätuloiset osallistuvat palveluiden maksamiseen verotuksen kautta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Haitat ympäristölle ja yksilöille ovat hyötyjä suuremmat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Mikäli kunta ei pysty itse tuottamaan palveluitaan ilman valtion ylisuurta tukea, tulee sen hoitamiseksi tehdä ratkaisuja vaikka pakolla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Työntekijöiden oikeuksia ja palkkojan heikentämällä murennetaan yhteiskunnan peruspilareita. Rattaat pyörivät vain, jos ihmiset saavat palkkaa, jolla tulee myös toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Ikävä kyllä tämä on tavoite, joka ei ole järkevää. Kuntien keskuksia tulee kehittää, mutta palveluita ei voida taata kaikkiin pienempiin taajamiin ja kyliin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Yksityiset terveyspalvelut tekevät ihmisen terveydenhoidolla bisnestä. Niiden tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa toiminnallaan. Pois lukien tietysti yleishyödylliset yksityiset toimijat, kuten asimerkiksi A-Klinikka säätiö. En halua Suomesta valtiota, jossa terveydenhoitokustannukset nousevat sen vuoksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Päätöksenteko ei saa karata kuntapäättäjiltä virkamiehille. Kunnan pitää voida itse päättää palveluistaan ja niiden tuottamisesta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Ruotsi on hyvä esimerkki siitä miten taksibisneksen vapaus on tuottanut lieveilmiöitä, jotka eivät palvele asiakkaita. Asiakkaille on selkeämpää, kun hinta on sama jokaisessa taksissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Vakaat korot ovat yksi EU:n parhaita saavutuksia. Euroopan ja päättävien elinten ulkopuolelle jääminen olisi tyhmää politiikkaa. Globaalissa maailmassa ei voi ajatella vain omien rajojen sisällä tapahtuvia asoita. Usein EU:n hyödyt ovat hankalasti todennettavissa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Ehdottomasti. Verolla voitaisiin kerätä rahaa ns. puskurirahastoon, jonka avulla pystyttäisiin markkinoiden heilahteluja tasaamaan. Ei ole oikein, että pankkeja pelastetaan yleensä vain veronmaksajien rahoilla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Nato ei ole Suomelle ratkaisu. Suomen tulee profiloitua puolueettomana rauhan ja sovittelun lähettiläänä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Kilpailu asevarustelun saralla on kallista etenkin pienelle valtiolle. Puolueettomuuspolitiikka, diplomatia ja rauhatyö ovat avainasemassa tulevaisuuden Suomessa. Rahaa tulee kuitenkin olla uskottavan kybersodankäynnin varalle, jonka uhat ovat yhä suurempia. Yhteistyö Ruotsin kanssa olisi järkevää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Tulevaisuuden Suomi tarvitsee lisää työikäistä kansaa tekemään töitä, joilla kustannetaan suuret eläkemenot. Esteitä työllistymisen edestä on purettava.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Ei tätä edes tarvitse perustella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Suomalaiset ovat aikoinaan saaneet apua ja nyt me voimme auttaa apua tarvitsevia. Monikulttuurinen Suomi on rikkaus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Asioilla on kaksi puolta. Hyvä opettaja osaa ottaa luokan haltuunsa. Tämä ei usein tarvitse ylisuurta kuria, vaan opiskeluympäristön huomioimista ja opetusmenetelmien muokkaamista. Asiat voidaan opettaa tylsästi tai mielenkiintoisesti ottamalla erilaiset oppilaat huomioon. Kaikille tulee kuitenkin taata opiskelurauha, joten opettan pitää olla myös auktoriteetti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Koti ja isänmaa on minulle toki tärkeitä asioita, mutta eivät ne poliittista linjaani juuri rajaa. Uskonto ja valtio tulee pitää erillään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Yksityinen sektori pyrkii tekemään toiminnallaan voittoa. Haluan julkista palvelua, jonka tavoitteena ei ole rahan tekeminen. Haluan vahvan julkisen sektorin, joka takaa hyvät palvelut alhaisilla kustannuksilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Palveluiden leikkaaminen tulee lopulta kalliimmaksi. Maksan mielelläni veroja, jos sillä taataan hyvät palvelut ja turvallinen yhteiskunta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Suomen etu on se, että rahat jakautuvat kansalle suhteellisen tasaisesti. Rahan valuminen rahan luokse tulee estää.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Suomen ikärakenne on ongelma. Järkevällä politiikalla ja oikein mitoitetuilla palveluilla taataan yhteiskunta, jossa leikkauspäätösten maksu ei tule olemaan viiveellä suurempi. Hyvät palvelut ovat toimivan yhteiskunnan tae.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Äärimmäisen tyhmä ajattelumalli, jossa kärsijöinä ovat tulevat sukupolvet. Raha ei saa mennä ihmisten ja ympäristön edelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Ilkka Porttikivi:

Päätöksenteon perusta tulisi olla ihmiset ja ympäristö.

Uusimmat politiikan uutiset