13 - Repe Mäensivu, KD

  • Puolue:  Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri:  Pirkanmaa
  • Ehdokasnumero:  13
  • Ikä:  27
  • Koulutustaso:  Tekniikan ylioppilas
  • Lasten lukumäärä:  0
  • Ehdokas Facebookissa »

Oma esittely

Nuorten ja lapsien asialla. Velkaantuminen on pysäytettävä ja lasten rahoilla eläminen lopetettava.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Lainalla eläminen tarkoittaa nuorten ja lasten rahoilla elämistä. Lainan maksajiksi joutuvat juurikin nuoret ja lapset. Nykyinen politiikka, jossa eletään tulevien sukupolvien kustannuksella, on yksinkertaisesti väärin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Työn tulee olla myös rahallisesti palkitsevaa, eikä työn vaatimustasojen aiheuttamia eroja kuulu tasoittaa keinotekoisesti. Mikäli korkeita palkkoja ei "hyväksytä", ei korkea osaaminenkaan säily Suomessa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Suomen tulisi olla omavarainen energian suhteen. Ydinvoima on ilmasto-olosuhteista riippumatonta ja se ei kihdytä kasvihuoneilmiötä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Nämä lisäävät maapallon ilmasto-ongelmia. Suomen taistelu yksin ilmaston muutosta vastaan ei ole kuitenkaan hyödyllistä vaan kaikkien maiden pitäisi pyrkiä vähentämään kasvihuonepäästöjä. Suomen ei tule kuitenkaan maksaa liian kalliisti tästä taistelusta, mikäli se käydään yksin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Tällä hetkellä Suomi kuluttaa enemmän kuin tuottaa, josta seuraa velkaa. Velkakierre pitää saada kääntymään. Julkista sektoria tulee tehostaa, jotta kulut pienenisivät, mutta palvelut säilyisivät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Ruotsi on kulttuurillisesti merkittävä osa Suomea. Kaupallisesti on myös muita hyvin merkittäviä kieliä, joita olisi hyvä opiskella. Mielestäni kouluilla tulisi olla valinnanvapaus tarjota jokin kieli opiskeltavaksi englannin lisäksi, mutta sen ei ole pakko olla ruotsi. Tällöin alueen erityistarpeet huomioidaan paremmin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Tukijärjestelmän ei tulisi olla sellainen, että kannattaa olla ottamatta työpaikkaa vastaan. Koulutusta pitäisi suunnata sen mukaan, että olisi olemassa koulutusta vastaavaa työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Ihmisellä on oikeus käyttää varallisuutensa haluamallaan tavalla. Varallisuudellaan voi halutessaan toki ostaa esimerkiksi yksityisiä hoitopalveluita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Alkoholi on yksi suurimmista ongelmista Suomessa. Se ei kuitenkaan ole sitä tarjoavien ravintoloiden vika vaan alkoholikulttuurimme. Tuohon alkoholikulttuuriin pitäisi saada muutosta asenteiden kautta. Hienoa olisi, mikäli alkoholia ei tarvittaisi illan viettoon ja porukalla voisi nähdä muutenkin kuin alkoholin merkeissä. Aukioloajat eivät tähän juuri vaikuta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Mikäli määrän vähentäminen toisi merkittäviä säästöjä hallinnon vähenemisellä, tällöin kyllä. Mikäli määrän vähentäminen toisi säästöjä palveluiden keskittämisellä, tällöin ei.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Tällöin olisi mahdollista toimia "kisällimallilla". Ongelmana on, että palkka voisi jäädä pysyvästi turhan alhaiseksi. Mielestäni yrityksen ei tarvitisi maksaa täyttä palkkaa työntekijän harjoitteluvaiheesta, jolloin työntekijä ei vielä pysty toimimaan täydellä työteholla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Julkisten ja yksityisten terveyspalveluiden tulisi tehdä yhteistyötä esimerkiksi kalliin laitteiston käytössä. Kuitenkin on hankala nähdä, miten yksityinen tuottaisi saman palvelun halvemmalla kuin kunta, mikäli yksityinen tuottaa voittoa samalla. Ongelmana on enemmän laitteistojen tuplahankinnat ja julkisen puolen tehottomuus.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Soteuudistus voisi hyvällä suunnitelmalla olla hyvä uudistus, jolla saadaan hankittua vähemmän kalliita laitteita ja pidettyä erikoislääkärit hieman kiireisempinä. Huonolla toteutuksella se siirtää palvelut kauemmaksi, eikä tuota säästöjä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Taksilupien määrän ei tulisi olla tarveharkinnaista. Maksimihinta on kuitenkin hyvä olla säädeltynä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

EU on ajatuksena kaupankäynnille hyvä asia. Toteutus vain ei ole ollut kummoinen ja Suomen pyrkimys toimia esimerkkimaana maksaa paljon. EU politiikkaa tulisi käydä kaupankäynnin edistämiseksi, mutta pitää hallinto valtioissa. Vähemmän siis liittovaltioajatusta ja enemmän yhtenäistä kaupankäyntiä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Minulla ei ole riittävää tietoa kyseisen veron vaikutuksista, jotta pystyisin vahvasti sitä vastustamaan tai kannattamaan

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Tästä olisi hyvä järjestää kansanäänestys, josta uutisoinnin voisi hoitaa vain Yle ja vaatimuksena olisi täysin neutraali uutisointi ja faktojen esille tuominen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Suomen tulisi itse kehittää omaa sotateollisuuttaan, jotta hankinnat voitaisiin tehdä kotimaisilta yrityksiltä. Nykyinen poliittinen tilanne on hieman epävakaa, joten on hyvä varautua pahimpaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Työpaikkojen määrä tulee vähenemään robotiikan myötä. Olisi hyvä, mikäli jäljelle jäävät työpaikat voitaisiin täyttää suomalaisin voimin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Aikuisten oikeus omistaa lapsi ei saa yliajaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Mikäli kuitenkin unohdetaan lasten oikeudet (joita ei saa unohtaa), tuottaisi lakimuutos ongelmia myös adoptoitavaksi lasta odottaville lapsettomille aviopareille, sillä osa maista, joista lapsia Suomeen adoptoidaan, ei enää antaisi Suomeen lapsia adoptoitaviksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Julkisia palveluita pitäisi tuottaa tehokkaammin ja julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä, eikä kilpailla keskenään. Ulkoistaminen itsessään ei tuo säästöjä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Veronkorotukset aiheuttavat taloudellisia ongelmia kilpailukyvyn menetyksessä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Tuloero itsessään ei ole ongelmallinen. Ongelmallista on, mikäli pienimmät tulot ovat liian pieniä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Etuuksien byrokratiaa pitäisi saada vähennettyä ja julkisia palveluita tehostettua. Sosiaalietuuksista pitäisi poistaa kannustinloukut.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Repe Mäensivu:

Tämä toki riippuu täysin ympäristöasiasta. Mikäli pohditaan, että saadaanko jokin arvo pudotettua 0,01% 0,008% ja sen hintana on 100 000 000 €, voidaan asiaa harkita talouden kannalta. Mikäli tuhotaan Suomen vesistöt, ei rahasumma korvaa niitä mitenkään. Tämä on siis tapauskohtaista ja järki pitää olla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset