67 - Hilkka Kemppi, KESK

Oma esittely

Olen Hilkka Kemppi - poliitikko, opettaja ja Restonomi (AMK). Teen työkseni politiikkaa Keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajana. Katson yhteiskuntaamme monelta eri laidalta ja olen varma, että Suomella on vielä paljon käyttämättömiä voimavaroja. Puhun koulutuksesta, työstä ja toimeentulosta sekä sosiaaliturvan uudistamisesta, perustulosta. Uusien työpaikkojen synnyttämiseksi tarvitsemme rohkeutta ja joustavuutta.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun ja varmistettava näin hyvinvointiyhteiskunnan perusteet. Pidän huolestuttavana erityisesti velan nopeaa kasvua. Kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi tulee panostaa työllisyysasteen nostamiseen ja hyvinvointiin sekä koulutukseen. Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa voimakkaisiin veronkiristyksiin ei voi enää lähteä vahingoittamatta mahdollisuutta talouskasvuun, siispä ratkaisuna on rakenteelliset uudistukset.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa voimakkaiden veronkiristysten tekeminen vahingoittaisi orastavaa talouskasvua. Tarvitsemme rohkeutta investointeihin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Suomen nykyinen energiapolitiikka on johtanut siihen, että kansainvälisessä uusiutuvan energian investointiympäristöjen vertailussa sijoitumme heikosti, mistä johtuen investoinnit ja työpaikat Suomeen jäävät syntymättä. Käynnistetään energiaremontti, joka tähtää siihen, että Suomi käyttää vain uusiutuvaa energia vuoteen 2050 mennessä. Päätös ei koske ydinvoimaloita, joista periaatepäätös on jo tehty, mutta uusia ydinvoimaloita ei tule tukea.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Käynnistetään toimenpideohjelma, jolla kivihiilestä sähkön- ja lämmöntuotannossa luovutaan 2025 mennessä. Ojitettujen soiden turvetuotanto tulee pitkällä aikavälillä korvata uusiutuvalla energialla eli lähinnä puuhakkeella. Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian tuotannon kasvattaminen, kestävyys ja älykkäiden järjestelmien käyttöönotto on välttämätöntä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Julkisen talouden velkaantumisen saaminen laskuun tulee olla keskeinen lähtökohta seuraavassa strategisessa hallitusohjelmassa. Tässä urakassa tarvitaan kaikkia sukupolvia ja koko maata.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

On tärkeää, että suomalaisille taataan riittävät taidot osata työelämässä tarvittavia kieliä ja että suomalaiset vähemmistökulttuurien edustajille voidaan taata riittävät palvelut omalla äidinkielellään. Ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli. Olisin kuitenkin valmis kokeiluun, jossa ruotsin sijaan olisi mahdollista valita jokin toinen alueen elinkeinoelämän kannalta merkittävä kieli. Tällainen voisi olla esimerkiksi Saame tai Venäjä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Työnteon tulee aina olla tekemättömyyttä kannattavampaa. Velvoitteiden kiristämisen yhteydessä myös työtä välittävältä virkailijalta vaaditaan erityistä pelisilmää, niin että tarjottava työ on aina tekijälleen sopivaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Esimerkiksi käänteinen asuntolaina tuo hyvän ratkaisun niille, jotka omistavat jo velattoman asunnon, mutta kokevat, että heillä on liian vähän rahaa käytössään. Koen kertyneen omaisuuden pakottavan käyttämisen hoivaan kuitenkin ongelmalliseksi, sillä omaisuus voi olla esimerkiksi elinkeinon muodossa. On kestämätöntä pilkkoa esimerkiksi tila ja myydä siitä osia pois. Tällöin mahdollinen työpaikka ei siirry seuraaville sukupolville ja pirstaloitu pelto-omaisuus menettää merkityksensä elinkeinona.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Koen ongelmallisena, että suomalaisten alkoholikulttuuri on siirtynyt säätelyn myötä ravintoloista kotiin, usein yksin juomiseen. Anniskelun tulisi olla mahdollista ravintoloissa nykyistä vapaammin tavoitteena siirtää alkoholinkulutusta julkisilta paikoilta ja kodeista ravintoloihin, en kuitenkaan lähtisi korottamaan maksimi aukioloaikoja vaan yhdenmukaistamaan käytäntöjä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Kuntia mekaanisesti vähentämällä ei luoda säästöjä, vaan alueilta lähtevää yhteistyötä lisäämällä. On välttämätöntä, että kaikilla on mahdollisuus esimerkiksi terveys- ja sosiaali sekä koulutuspalveluihin kodin sijainnista riippumatta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Kaikkien tulee tavoitella työllistymisen lisäämistä, jolloin alakohtaiseen sopimiseen on luotettava. Alakohtaiset työehtosopimukset voisivat ottaa käyttöön kriisilausekkeen jossa maltilliset palkanalennukset olisivat mahdollisia asettaa koko allalle, jonkin yritystoiminnasta ulkopuolisen kriisin uhatessa. Yrityskohtaisesti palkanalennuksista sopiminen johtaa kilpailun vääristymiseen, joten siihen ei voida mennä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Suomi on kulttuuriltaan ja pinta-alaltaan rikas maa, jossa tarvitaan paitsi palveluiltaan rikasta pääkaupunkiseutua, myös muun suomen luonnonvaroja ja erikoistumista. Luonnonvarat ja suuri osa elinkeinoelämästä, kuten matkailuelinkeino ovat keskittyneet suurten kasvukeskusten ulkopuolelle, jonka vuoksi peruspalveluiden on oltava koko maan saavutettavissa. Pohjoinen sijaintimme on ehdoton voimavaramme, tarvitsemme koko maan politiikkaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Yksityisiä palveluita tarvitaan tukemaan julkisia palveluita. Pääpaino tulee säilyttää julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palveluseteleiden hyödyntämiseen on varmasti tarvetta joillakin alueilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Tavoite kuntien tehtävien vähentämisestä ja kustannusten pienentäminen. Palveluiden yhdentyminen tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon kaikkien tehtävien ja palvelujen kokoamista yhden toimijan vastuulle. Sote-alue vastaa palvelujen päätöksenteosta, johtamisesta ja rahoituksesta, mutta kuntien vaikutusmahdollisuudet oman alueen päätöksiin on turvattava.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Ruotsin mallin mukaan kilpailun avaaminen heikentää palveluja, tuo harmaata taloutta eikä kuljetuspalveluita enää ole saatavilla syrjäseutujen pienillä paikkakunnilla. Lähtökohtaisesti jokainen taksiluvan haltija on sitoutunut tarjoamaan palveluitaan oman kuntansa alueella. Pelkään myös yrittäjien toimeentulon puolesta. Taksipalveluiden hintaa on mahdollista kohtuullistaa toimivalla liikennepolitiikalla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

On kurjaa, että Suomi ei ole osannut hyödyntää kaikkia EU-jäsenyyden tuomia etuja riittävästi eikä vaikuttaa jäsenmaana EU:n myötä lisääntyneen byrokratian vähentämiseksi. Vapaa liikkuvuus ja yhteisvaluutta helpottavat toimivia sisämarkkinoita.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Rahoitusmarkkinaverolla olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Tässä tilanteessa NATO-jäsenyys ei ole ajankohtaista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Puolustusvoimien nykyiset määrärahat eivät riitä uskottavan puolustuskyvyn ylläpitoon. Pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia on selvitettävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä kestävyysvajeen kuromiseksi. Nykyinen työlupien saanti on liian raskas ja pitkäkestoinen prosessi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Vastaanottokeskuksen toimintaan on panostettava ja sille tulee tarjota riittävät resurssit. Jokaisen vastaanottokeskuksen toimintaedellytykset tulee tarkastaa yksi kerrallaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Oppiminen ei ole kiinni kurista vaan oppimisympäristöistä, jotka huomioivat oppilaat yksilöinä. Kannatan esimerkiksi projektipedagogiikkaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

"Koti, uskonto ja isänmaa" sanonta on kokenut kovan inflaation pääministeri Stubbin sanomana. Koen tuon kolmikon hyväksi arvopohjaksi, joka on muovattava tähän päivään. Suomessa menestyminen vaatii myös kansainvälistä kauppaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Kannatan esimerkiksi SOTE-keskustelussa esille noussutta palveluseteli-ajattelua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa voimakkaiden veronkiristysten tekeminen vahingoittaisi orastavaa talouskasvua. Tarvitsemme rohkeutta investointeihin ja uusia työpaikkoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Kannatan progressiivista verotusta. Suomessa pitää turvata toimeentulo kaikille, mutta taata mahdollisuus myös menestyä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Julkinen talous ei ole kestävää ja se perustuu tällä hetkellä liiaksi jatkuvaan velkakierteeseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Uskon, että sekä talouskasvua että työpaikkoja on mahdollista saada ympäristöä rasittamatta. Uskon, että Suomi käyttää vain uusiutuvaa energia vuoteen 2050 mennessä. Päätös ei koske ydinvoimaloita, joista periaatepäätös on jo tehty.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Hilkka Kemppi:

Ympäristön huomioiminen on avain kestävään tulevaisuuteen.

Uusimmat politiikan uutiset