63 - Sirkka-Liisa Anttila, KESK

Oma esittely

Olen nykyisen eduskunnan parlamenttivuosilla mitattuna kokenein naiskansanedustaja (32 v) . Olen toiminut ennen eduskuntaan valintaa julkisen sektorin virkatehtävissä 15 v. sekä maatilan emäntänä. Minulla on tietoa, taitoa sekä energiaa ja toimivat verkostot niin Euroopan Suomen kuin vaalipiirinikin tasolla. Olen toiminut Euroopan parlamentissa, ministerinä sekä varapuhemiehenä ja valiokunnan puheenjohtajana. Olen Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, sekä toiminut useissa naistent samapalkkaisuutta sekä perhevapaakustannusten tasaamista edistävissä toimikunnissa. Olen terve ja valmis haasteisiin jos kansa suo.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Etusijalle uuden kasvun aikaansaamisen koska talousasiantuntijoidenkin mukaan taantumassa ei pidä syventää lamaa leikkauksilla. Uutta kasvua saadaan biotalouteen sekä yrittämisen edellytyksiä merkittävästi kohentamalla, joustavuutta työnvastaanottoon jne.. Meillä on 190 000 yksin yrittävää. Vientikilpailukyky on palautettava, olemme menettäneet 30mrd euroa vientituloja. Leikkausten aika on vasta vaalikauden jälkipuoliskolla. Leikkaukset tehtävä oikeudenmukaisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Verokevennykset pitää kohdentaa vain pieni- ja keskituloisiin ostovoiman ja tarvittavan maltillisen palkkaratkaisun turvaamiseksi. Laman taakkaa on jaettava kantokyvyn mukaan. SIksi hyvin ansaitsevien palkkaverotus kiristyisi

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Suomi ei tarvitse uutta ydinvoimalaa, kunhan saadaan nyt annetut luvat toteutettua. Suomi on biomassan suuri tuottaja Euroopassa. Siitä jalostamme energiaa ja innovaatioilla uusia tuotteita metsistä. Tavoitteena tulee olla energiaomavaraisuus ja luopuminen kivihiilestä. Vihreiden ollessa halituksesssa Suomi siirtyi kivihiilen mustaan energiaan, tuontienergian lasku on 8 mrd euroa/vuosi. Tässä ei ole mitään järkeä!!!

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Erittäin vaikea kysymys , kun asetetaan turve ja maakaasukin samaan nippuun kivihiilen kanssa. Kivihiilestä on päästävä kiireesti eroon. Se on saastuttava ja kaiken lisäksi tuontienergia. Suomen metsät ovat täynnä energiaa, kunhan niiden varojen hyödyntämiseen tartuttaisiin. Turve on hitaasti uusiutuva luonnonvaramme, jota meillä on mittavasti hyödynnettäväksikin. Maakaasu on tuontienergiaa. Energiaomavaraisuus mahdollistanee muustakin tuontienergiasta kuin kivihiilestä luopumisen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Julkinen sektorimme on kantokykyymme nähden nähden liian suuri. Valtion tulojen ja menojen tasapaino vaatii valtion menojen jäädyttämistä v. 2014 tasolle, budjetin sisällä kohdennuksia pitää tehdä, valtion toimintojen tuottavuuden nousua sekä talouskasvua ja vientikilpailukykymme palauttamista. Meiltä puuttuu 30 mrd euroa vientituloja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Pakkoruotsista voidaan luopua. Monipuolinen ja hyvä kielitaito on tärkeä menestystekijä kansainvälistyvässä maailmassa pienelle maalle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Sosiaaliturvaan pitää saada joustavuutta jotta työn vastaanottaminen on aina kannattavaa ja kannustavaa. Tiukat kriteerit työttömyysturvan menettämisestä estävät lyhyiden työsuhteiden vastaanottoa. 300 euron vapaa osuus on hyvä, joustoa tarvitaan lisää. Kannustinloukut pitää purkaa jotta kaikki tarjolla oleva työ löytää tekijänsä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Pitkäaikaissairaiden ihmisten laitoshoidon kohdalla on jo tämä velvoite.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Ravintoloiden aukioloaikoja voi kehittää ottaen huomioon esim. turistisesonki. Aukioloaikojen holhoamista pitäisi vähentää. Alkoholin käytössä tarvitsemme asennetalkoot. Alkoholihaitat ovat Suomessa miljardi luokkaa. Esim. tehohoitopotilaista 25 %:lla on syynä alkoholi. Ravintoloita pitäisi kehittää monipuolisten ruokanautintojen paikkana. Euroopassa ravintolaan mennään illalla eikä puolen yön aikaan kuten Suomessa! Muutosta asenteissa tarvitaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

En kannata pakkoliitoksia. Niistä ei seuraa mitää hyvää. Kriisikunnat-menettely on poikkeus. Hallitus hukkasi 3,5 vuotta suureen kuntarakenneuudistukseen saamatta aikaan mitään muuta kuin paljon turhaa työtä kuntien viranhalitijoille. Pitäisi tajuta se. mikä on poliittisesti mahdollista ja mikä ei. Kuntien tärkein tehtävä on elinvoiman rakentaminen, kunnan kehittäminen ja kuntalaisten peruspalveluista huolehtiminen. Vapaaehtoista tietä kuntaliitokset ovat tervetulleita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Palkkojen paikallista sopimista tarvitaan. Yrityksessä yhdessä sopimalla on kyetty viemään yritys kriisin yli ja sitä kautta säilyttämään sen työpaikat. Vientikilpailukykymme on heikko ja vaatii korjausta ja kovaa palkkamalttia. Uusien työpaikkojen syntyminen riippuu yrittämisen edellytyksistä ( rahoitus ml.) ja innovaatioista sekä rohkeudesta tarttua haasteisiin ja kustannustasosta, jossa palkat keskeinen tekijä. Suomi on liikaa kieltojen maa kun pitäisi olla mahdollisuuksien maa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Suomi on EU:n maaseutumaisin maa, jolle on uskottu runsaat luonnonvarat, joiden hyödyntämisellä saamme uutta työtä. Luonnonvarat ovat maaseudulla ja niiden kestävä hyödyntäminen vaatii elinvoimaisen maaseudun ihmisineen, infran ja peruspalvelut .Biomassan ja puun korkea-asteisella jalostuksella Suomi nousee uuteen hyvinvointiin. Energiaomavarainen Suomi vaatii hajautetun yhteiskuntarakenteen eikä keskitetyn Se tuo kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja ja elinvoimaa koko maahan ja verotuloja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

SOTE-uudistuksessa vastuu palvelujen tuottamisesta on julkisella vallalla mutta palvelujen toteutuksessa voidaan käyttää omaa tuotantoa tai yksityistä palvelujen tuottajaa. Yksityinen sektori täydentää julkista palvelutuotantoa ja sairausvakutuskorvaukset kattavat osan asiakkaan kuluista. SOTE.lakiin pitäisi kirjata määritelmä tuotantoyksiköstä, jollainen olisi sekä julkinen että yksityinen palvelun tuottaja. Näin olisi yksityissektorin palvelutuotanto lakiin kirjattuna mukana.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Kuntalaisten itsehallintoa on kunnioitettava ja kuntien on annettava itse päättää miten peruspalvelunsa tuottavat. Pakolla muodostettavat SOTE-alueet ovat yksi lisähallintoporras ja byrokraattisia, kustannuksia lisääviä. Riittää kun säädetään tuottajavastuusta ja SOTE-palvelujen ohjaus kuulukoon STM- ministeriölle ja THL:lle yhdessä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Se olisi villi länsi ja palvelujen laatu heikkenisi merkittävästi. Taksipalvelujen pitää olla laadukkaita ja luotettavia. Sairaiden, vanhusten ja vammaisten kuljetuksissa luotettavat ja toimivat taksipalvelut ovat elintärkeitä kotona selviytymisessä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Suomi kuuluu länteen ja siihen arvoyhteisöön. Eu:sta on tulossa enenevästi tulonsiirtounioni, josta Suomi ei hyödy vaan joutuu maksajaksi. Eurokriisin hoito yhteisvastuullisesti on merkinnyt Suomen sitoutumista kymmenien miljardien takausvastuisiin toisin kuin alunperin Valuuttaunionin sopimuksessa on määrätty. SIinä on kielletty kokonaan toisten valtioiden veloista vastuunotto. Vahva "Saksan "euro on ollut liian vahva dollariperusteisilla vientimarkkinoilla. Nyt euro on heikentynyt.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Ei pidä mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon. Se olisi kilpailukykyhaittakin rahoitusmarkkinoilla kun naapurimme eivät ole eurossa eivätkä pankkiunionissa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Tärkeää on pitää ovi auki mutta ei pidä Ukrainan kriisin oloissa hakeutua jäseneksi. Suomella on 1300 km yhteistä rajaa itäisen naapurimme kanssa. Suomelle tärkeää on pitää itäraja rauhan rajana ja pitää toimivat suhteet naapureihimme joka suuntaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Puolustusvoimauudistuksessa leikattiin puolustuksen määrärahoja liikaa ja se on heikentänyt merkittävästi puolutuskykyämme.. Tarvitaan jatkossa vuosittain lisää rahaa oman puolustuskykymme turvaamiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Suomessa on puoli miljoonaa ihmistä työttömänä. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan mutta sen tulee olla hallinnassa juuri tällä tarveharkinnalla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Avioliitto antaa perhemallin jossa on sekä äiti että isä. Avioliiton yksi tarkoitus on lasten hankinta ja kasvattaminen. Lapsen oikeuksia ei ole riittävästi huomioitu näissä uudistuksissa. Jokainen ihminen saa elää valitsemasssaan perhesuhteessa. Ihmisarvo on kaikilla sama.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

On kunnallisen päätöksen teon asia eikä kuulu eduskuntavaalikoneeseen. Pyrin eduskuntaan en kunnallisvaltuustoon

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Opettajien oikeuksia on vuosi sitten selkeytetty kurinpitoasioissa. Nyt on seurattava toimiiko se? . Koulussa tarvitaan työ- ja opiskelurauhaa ja se vaatii kurinpitoa ja järjestystä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Nämä kolme muodostavat hyvän perustan ihmisten arvomaailmalle. Meillä ihmisten itsekkyys on liian dominoivaa. Mihin on hukkunut lähimmäisen rakkaus ja toinen toisistamme välittäminen? Nyt on tilaa yhteisöllisyydelle ja yhteisvastuulle heikommistamme. Politiikassa arvoperustana ovat puolueiden arvot ja aatteet.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Yksityistäminen ei saa olla mikään itsetarkoitus vaan yksityiset palvelut täydentävät julkisen sektorin palveluja mutta myös kilpailuttavat niitä, mikä on ihan hyvä asia. Keskustelu julkisten palvelujen yksityistämisestä on turhan idelogista. Julkisella sektorilla pitää olla vastuu palvelujen järjestämisestä mutta järjestämistapoja voi olla ja on useita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja, talouskasvua, vientikilpailukykyä eikä veronkorotuksia. Palvelujen tuottavuutta pitää lisätä kestävällä tavalla. . Sosiaalietuja jos jouduttaisiin leikkamaan, pitää oikeudenmukaisuus olla ehdottomana ohjenuorana. Pieni- ja kesktuloiset jätettävä leikkausten ulkopuolelle

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Tuloerojen merkittävä kasvu johtaa vastakkainasettelun yhteiskuntaan. Tuloeroja on mutta erot eivät saa kasvaa mittaviksi. Kenenkään lahjakkuus ja työpanos eivät oikeuta kohtuuttomuuksiin. Ehyt yhteiskunta vaatii tasaisen tulokehityksen ja yhteisvastuullisuutta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Palveluja ja sosiaalietuuksia pitää uudistaa ja kehittää. Ihmisten omaa vastuuta itsestään ja terveydestään pitää korostaa. Alkoholi on yksi suuri sairauden aiheuttaja esim. neljännes tehohoitopotilaista on alkoholihaittapoltilaita. Tarvitaan uutta kulttuuria asennetasolla. Kotona selviytymistä on tuettava koska se on vanhukselle paras vaihtoehto ja yhteiskunnalle taloudellisin. Sosiaalietuudet on uudistettava kannustaviksi eikä passivoiviksi kuten ne nyt ovat.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tavoitteet pitää olla läpäisyperiaatteella toimivia kaikessa lainsäädännön ja päätösten valmistelussa. Valtion tahtotila ympäristönsuojelussa pitää muodostaa yhden pöydän ääressä eikä valtion viranomaisilla saa olla oikeutta valittaa toistensa päätöksistä kuten on nyt. Talouskasvu ja työpaikkoja tarvitaan mutta ei ympäristön suojelun kustannuksella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sirkka-Liisa Anttila:

Viittaan jo edellä vastattuun. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat tulevaisuutemme tärkeät rakennuspuut. Metsien museointia en hyväksy, Suomessa on tiukimmin suojeltuja metsiä kaikkein eniten 9-15 %:ia mikä on EU:n korkein luku, ihan omassa luokassaan. Olemme osuutemme hoitaneet. Talousmetsiin on nyt panostettava, koska siellä on työtä ja toimeentuloa koko Suomeen. Ympäristölle haitallisia hankkeita en voi hyväksyä.

Uusimmat politiikan uutiset