53 - Auli Laine, VIHR

Oma esittely

Olen toimintaterapeutti ja työskentelen vammaispalveluiden parissa. Aiemmin toimin useita vuosia myös yrittäjänä. Olen tehnyt työurani aikana satoja kotikäyntejä, ja huomannut että oikeastaan eniten ihmiset ja perheet uupuvat kankeaan byrokratiaan ja koettuun epätasa-arvoisuuteen. Siksi kannatan perustuloa ja sote-uudistuksen läpiviemistä. Myös uskonnon erottaminen yhteiskunnasta ja päätöksenteosta ihmisten yksityisasiaksi on pitkäaikainen tavoitteeni. Olen toisen kauden kunnanvaltuutettu ja toista kertaa ehdolla eduskuntaan. Asun pientilalla Riihimäen kupeessa ja harrastan teatteria, uintia ja joogaa sekä käyn keikoilla, elokuvissa ja ylipäätään erilaisissa mielenkiintoisissa tapahtumissa. "Järjestelmä on ihmistä varten eikä päinvastoin!"

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Peruspalveluissa ja -etuuksissa ei sinänsä ole juuri karsittavaa. Eläkekattoa voitaisiin harkita. Sen sijaan palveluita ja etuuksia yhdistämällä, esim perustulo käyttöönottamalla, saataisiin osa-aikatyönkin vastaanottaminen kannattavaksi sekä byrokratiasta säästöjä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Tuloerojen kasvun perussyy on silkka ahneus.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Suomi tarvitsee innovatiivisia satsauksia uusiutuviin energiamuotoihin!

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Tavoite kannatettava mutta ajallisesti ei ihan realistinen. Tärkeää on kehittää uusiutuvan energian käytöstä houkutteleva ja helppo vaihtoehto.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Terveydenhuollossa on paljon väliportaan hallintoa, jota voisi karsia ja toimintoja pitäisi yhdistää, esim. lasten ja perheiden palvelut saman katon alle. Toimivat julkiset palvelut ovat kuitenkin tasa-arvon perusedellytys.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Jjo nyt on melko tiukat rajat, ja kuitenkin Suomessa olosuhteet ja esim. liikkumismahdollisuudet eivät aina mahdollista kauempana olevan työn vastaanottamista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Näinhän jo tapahtuukin jos on pitkäaikaishoitopäätös.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Kaavoitus-, liikenne- ja koulutuspalveluissa nykyiset kuntarajat ovat toisinaan toiminnan järkevän kehittämisen esteenä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Ruotsista on jo varoittavia esimerkkejä siitä, että palveluvalikoima onkin sitten todellisuudessa laaja vain hyvätuloisille. Lisäksi siellä on tullut selkeästi ilmi veronkiertoa ja verovarojen ohjautumista veroparatiiseihin. Sote-palvelut tulee säilyttää pääosin julkisena toimintana, ja erityistarpeisiin voidaan käyttää myös yksityisiä palvleuita, mieluusti ylikansallisten toimijoiden sijaan paikallisia palveluntuottajia suosimalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Jo nyt kuntien palveluissa on huikeita eroja, joka tekee suomalsisista epätasa-arvoisia siitä riippuen, missä kunnassa sattuvat asumaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Suomi ei voi vetäytyä nurkkaan, globaalissa maailmassa tieto ja palvelut liikkuvat yli rajojen. EU-tasolla on paljon kehitettävää (mm suhteessa pankkeihin ja vallitsevaan talousjärjestelmään) mutta se on tuonut kansalliseen päätöksentekoonkin suurempaa perspektiiviä, ja edistänyt mm ympäristötietoisuuden kehittymistä Suomessakin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Jo nyt on paljon yhteistyötä Naton kanssa, ja puolueettomuus on tärkeä signaali muille maille. Olen myös pasifisti, ja vaikka kuinka naiivia onkin, niin en kerta kaikkiaan voi olla kannattamassa minkäänlaista aseellista varustautumista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Uskonnolla ei pitäisi olla mitään tekemistä politiikassa tai yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Kokemusta on jo siitä, että palveluketjut katkeavat ja sopimukset valuvat ylikansallisille yhtiöille, joiden tuotot taas menevät veroparatiiseihin. Tällaista toimintaa emme halua tukea suomalaisten verorahoilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Laine:

Nykyisen kaltaiset palvelurakenteet ovat raskaita, eivät palvelut sinänsä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset