43 - Jari Ronkainen, PS

Oma esittely

Lisätietoja minusta löydät kotisivuiltani www.jarironkainen.fi

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Valitettavasti velkaantumisen kääntäminen laskuun voi tarkoittaa koviakin leikkauksia. Leikkaukset on kuitenkin kohdennettava niin, että ne eivät koske kaikista vähäosaisimpaa väestönosaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Verot on kohdennettava maksukyvyn mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Suomen on pyrittävä olemaan mahdollisimman omavarainen energiatuotannossa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Kivihiilen ja maakaasun osalta voidaan harkita vähentämistä, mutta turpeen käyttöä tulisi päinvastoin lisätä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Julkisen sektorin pienentäminen tulee aloittaa hallinnosta. Suorittavassa portaassa ei ole juurikaan leikattavaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Kaikki kielet, lukuunottamatta Englannin kieltä, tulee olla valittavissa vapaasti.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Jokainen työkuntoinen ja työikäinen ihminen pitäisi saada töihin. Jos omaa koulutusta vastaavaa työtä ei ole tarjolla, voisi olla velvoite esim. määräaikaisen työn vastaanottamisesta oman ammattiosaamisen ulkopuolelta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Jos vanhus on saanut sukanvarteen jotain vuosien saatossa jäämään, en katso oikeudenmukaisena sitä, että kaikki tämä omaisuus vanhukselta ryöstetään pois. Toki hän voi ostaa itselleen paremmat palvelut niin halutessaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Ravintoloilla tulisi olla oikeus päättää vapaasti aukioloaikansa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Pakolla tehtävistä kuntaliitoksista ei tule koskaan hyvä, vaan tämä pitää perustua vapaa-ehtoisuuteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Palkkojen pienentäminen ei tuo yhtään uutta työpaikkaa. Työpaikat luodaan yrittäjyyttä ja työllistämistä kannustaen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Suomalaisella tulee olla oikeus ja mahdollisuus asua missä tahansa Suomen kolkassa. Ei keskitetä väestöä kaupunkeihin, taajamiin tai kuntakeskuksiin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Sote-sektori tulee tarvitsemaan sekä julkisen-, että yksityisen sektorin pystyäkseen toteuttamaan tarvittavat terveyspalvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Kunnille on perustuslaissa annettu itsemääräämisoikeus ja heillä tulee olla oikeus päättää omista palveluistaan ja toteuttaa ne mahdollisimman kustannustehokkaasti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Ruotsissa on jo esimerkki kuinka käy kun hinnat ja luvat vapautetaan. Tälläistä kehitystä en hyväksy Suomeen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

EU.n hyödyt Suomelle on jääneet melko marginaaliseksi. Haittoja sen sijaan erillaisten direktiivien myötä on tullut roppakaupalla.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Suomen ei pidä mennä mukaan mihinkään EU.sta tulevaan säätelyyn.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Suomen pitää pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana ja huolehtia, että meillä on omat uskottavat puolustusvoimat.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Suomella tulee olla omat uskottavat puolustusvoimat. Tällä hetkellä tämä usko alkaa pikkuhiljaa horjumaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Työperäiselle maahanmuutolle ei tällä hetkellä ole suurta tarvetta, joten työlupien saantia ei pidä helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Homoparien avioliittokysymys on oikeastaan kirkon sisäinen asia. Adoptio-oikeuden myöntämistä homopareille en hyväksy.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Kuntia ei voida velvoittaa ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita. Tästä kuitenkin koituu vastaanottavalle kunnalle suuria lisäkustannuksia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Opettajien auktoriteetti on tällä hetkellä nollatasolla. Tietynlainen vanhempien kunnioitus puuttuu. En kuitenkaan tarkoita, että tässä olisi tarvetta palata aikaan jolloin opettajia piti pelätä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Tässä on erittäin hyvä arvopohja politiikan tekemiselle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Jos palveluissa on saatavilla selkeitä säästöjä palveluiden yksityistämisellä, voi tämä tulla harkittavaksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Valitettavaa on, että leikkauksia joudutaan tekemään, mutta veronkorotukset syövät veronmaksajien ostovoimaa ja tähän linjaan en ole valmis menemään.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Meillä on erittäin lahjakkaita ja ahkeria ihmisiä, jotka työskentelevät matalapalkka-aloilla. Tämä ei ole oikea mittari.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Suomi ei tule kestämään nykyisen kaltaista järjestelmää. Tarvitaan rakenneuudistuksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Työpaikkojen luominen ja talouskasvu pitää Suomen rattaat pyörimässä. Ympäristöasiat sen sijaan jarruttavat yhteiskunnan kehitystä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Jari Ronkainen:

Ympäristönsuojelu on saanut liian suuret mittasuhteet ja ne ovat lähes kaikessa kehityksen jarru. Näissä asioissa pitäisi ottaa järki käyttöön.

Uusimmat politiikan uutiset