29 - Antti Papinniemi, VAS

Oma esittely

Olen nuori matkailuosuuskunnan toimitusjohtaja, jolle ihminen on taloutta tärkeämpi. Arvoiltani edustan liberaalia kaupunkilaisvasemmistoa. Suomen kansa tarvitsee tulevalle eduskuntakaudelle taloutta, ihmistä ja ympäristöä ymmärtäviä edustajia.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Suomi tarvitsee nyt työllisyyttä ja taloutta piristävää investointipolitiikkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Tuloveron progressio on jo nyt kireää, mutta pääomatuloja voi verottaa enemmän. Hallintarekisterin mahdollistama veronkierto pitäisi pysäyttää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Suomi tarvitsee investointeja omavaraiseen ja uusiutuvaan hiilineutraaliin energiaan. Jos ydinvoimalle ei ole vaihtoehtoa, niin silloin sitä voidaan rakentaa lisää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Jos se on mahdollista. Jos niiden käyttö korvataan tuontienergialla, niin silloin vain siirretään päästöt rajojen toiselle puolelle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Julkisen sektorin on nyt puututtava vallalla olevaan investointilamaan ja pidettävä huolta heikommassa asemassa olevista kansalaisista. Julkisella sektorilla on varmasti leikkaamisen varaa, mutta leikkaaminen pitää tehdä vasta sitten, kun yksityinen sektori alkaa investoida ja ottaa vetovastuun talouskasvusta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Ei se ole pakollista, mutta pieni kansa kyllä hyötyy kielten osaamisesta. En pidä mahdottomana ajatusta, että osassa Suomea opiskeltaisi ruotsin tilalla jotain toista kieltä (esim. venäjää).

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Jos ei ole oikeutta työhön, niin pitää olla myös mahdollisuus kieltäytyä työstä. Jos työnantajalla on vaikeuksia löytää työntekijöitä, pitää nostaa palkkaa. Eikö markkinat perustu kysynnälle ja tarjonnalle?

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Osalla suomalaisista varmaan olisi siihen mahdollisuus, mutta suurimmalla osalla ei ole.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Jos se sopii myös työntekijälle, niin miksi ei? Ravintola-ala on kuitenkin naisvaltaista ja aukioloaikojen pidentäminen ei saa tarkoittaa sitä, että perheelliset työntekijät joutuvat irtisanomisen uhalla tekemään lisää yötöitä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Ei pakolla voi ratkaista ongelmia. Joissain tapauksissa kunnan talous voi olla niin heikossa kunnossa, että esim. terveyspalvelut saattaa olla pakollista siirtää suuremman yksikön vastuulle. Kansalaisten oikeudet ovat viime kädessä tärkeämpiä, kuin kunnan itsehallinto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Valtakunnallinen minimipalkka voisi olla toimivampi ratkaisu, jos joillain aloilla palkat on päässyt kilpailukyvyn kannalta ongelmallisen korkeiksi. Palkkoja polkemalla Suomen taloutta ei kuitenkaan saada nousuun. Talous tarvitsee myös kysyntää kotimarkkinoilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Kyllä kansalaisella pitää olla oikeus valita kotipaikkansa, mutta hänen pitää silloin tiedostaa se, että kaikkia palveluita ei voida tarjota harvaan asutuille alueille. Sähköiset palvelut voivat paikata osan palvelutarpeesta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Hyvin tuotettu julkinen terveyspalvelu on kustannustehokas ja takaa kansalaisille tasa-arvoiset palvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Jos kunnilla on rahoitusvastuu, niin silloin niillä pitää myös olla oikeus tuottaa palveluja.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Suomalainen malli on turvallinen, mutta kohtalaisen kallis. Tällä hetkellä en näe tarvetta muuttaa sitä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Nykyisestä EU:sta ja erityisesti eurosta on mielestäni Suomelle enemmän haittaa, kuin hyötyä. EU on kuitenkin hyvä projekti, jota pitää pystyä muuttamaan. Tulevaisuuden ongelmia (esim. ympäristöongelmia) ei pystytä ratkaisemaan ilman yhteistyötä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Rahoitusmarkkinat tarvitsevat lisää sääntelyä. Pääomalla on jo nyt suhteettoman paljon valtaa ja rahoitusmarkkinoiden säätelemättömyys aiheuttaa talouteen kuplautumista, joka on haitallista reaalitaloudelle, jonka piirissä suurin osa ihmisistä elää ja toimii.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Suomi on jo nyt luovuttanut liikaa ulkopoliittista liikkumavaraa EU:lle. On parempi pitää edes osa ohjaksissa omissa käsissä, eikä ajautua täysin muiden päätösten vietäväksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Pidetään suhteet kunnossa itänaapuriin, niin sille ei ole tarvetta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Isompi ongelma on työvoiman liikkuminen EU:n sisällä. Suomessa pitää noudattaa Suomalaisia työehtoja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Ei lapsia voi pelkällä kurilla kasvattaa. Lapset tarvitsevat huomiota ja kyllä se kunnioitus ansaitaan, jos se on ansaittavissa. Lasten kurittomuus johtuu todennäköisesti enemmän kotiolosuhteista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Hyvin tuotetut julkiset terveyspalvelut on valtiolle ja kunnille edullisempi vaihtoehto. Miksi tukea veronkiertäjiä? Resursseja pitää kyllä ohjata enemmän itse työhön, kuin hallintoon.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Historia on osoittanut paljon esimerkkejä siitä, että matalat tuloerot ovat taloudelle ja ihmisille parempi vaihtoehto. Työstä pitää palkita, mutta kohtuudella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Palvelut on hyvä asia, mutta työttömyyden aiheuttamat kulut on saatava kuriin. Siksi Vasemmiston tarjoama vaihtoehto on elvyttävät ja työllistävät julkiset investoinnit.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Eivät ne välttämättä ole ristiriidassa. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää työpaikkoja aloille, jotka tukevat kestävää kehitystä. Niille aloille on nyt panostettava investoinneilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Antti Papinniemi:

Elävä ja hyvinvoiva planeetta on paras perintö, minkä voimme jättää tuleville sukupolville!

Uusimmat politiikan uutiset