14 - Sari Niinistö, KOK

Oma esittely

Olen 45v. lahtelainen aktiivinen kuntapoliitikko. Työkseni toimin kouluttajana ja luottamustehtävät mm. kaupunginhallituksessa ja valtuustossa ovat osa arkeani. Olin ehdolla 2011 vaaleissa ja sain 4231 ääntä ja nyt toista kertaa ehdokkaana. Järjestötyö, liikunta, musiikki ja luonto ovat lähellä sydäntäni.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Suomessa on progressiivinen verotus ja kaiken kaikkiaan meillä ei ole varaa kiristää työn verottamista, koska kannustavuus katoaa. Lisäksi hyvätuloisia on meillä aivan liian vähän, jotta heitä enemmän verottamalla voitaisiin ratkaista talouspulmat.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Meidän on vaikea turvata energian riittävyys ilman ydinvoimaa. Energian hinnan säilyminen kilpailukykyisenä ja ydinvoiman päästöttömyys on sitä puoltavia seikkoja. Ilmastonmuutoksen torjumisessa päästöttömyys on tärkeää. Olen kuitenkin sitä mieltä, että esim. tuulivoima, vesivoima ja aurinkoenergia ovat erinomaisia energianlähteitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Energiaomavaraisuuden parantaminen on tärkeää. Turpeella ja hakkeella voidaan korvata erityisesti kivihiilen käyttöä, maakaasua biokaasulla. Turpeen käytöstä en syytä luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Ymmärrän niitä, jotka haluaisivat luopua pakollisesta ruotsin opiskelusta. Ruotsin kieli on kuitenkin toinen kotimainen kielemme ja meidän on hyvä ymmärtää toisiamme vaikka ruotsin kielen opiskelu ei niitä kivoimpia aineita koulussa olisikaan. :)

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Kaikki työ on arvokasta, aina.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Jos ihminen haluaa käyttää varallisuuttaan hyvinvointinsa rahoittamiseen, miksi ei? Se on vastuun ottamista itsestään jota yhteiskunnassa tarvitaan tänä päivänä kipeästi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Tässä asiassa ovat vaakakupissa vapaa kilpailu, markkinatalous ja sosiaali- ja terveysnäkökohdat. En näe tällä hetkellä suurta tarvetta muutoksiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Pakko ei ole koskaan hyvästä, mutta tosiasia on että suuremmat kunnat ovat edellytys sille, että Suomi pärjää tulevaisuudessa. Pienten kuntien mahdollisuudet turvata esim. palveluita ovat heikompia kuin suuremmissa yksiköissä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

tai suurempia :) Olen sitä mieltä, että paikallisten sopimusten avulla saataisiin enemmän ketteryyttä työelämään. Vähemmän sääntelyä, enemmän työntekoa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Onko koko Suomen asuttuna pitäminen jonkinlainen itseisarvo? Mielestäni luonnollinen liike takaa oikean suunnan, ihmiset ovat siellä missä muutkin ja missä on töitä ja mahdollisuuksia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Yksityisillä pitää olla mahdollisus toimia palveluiden tuottajina.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Nyt uudistuksessa puhutaan sote-alueista ja tuottamisvastuualueista. Tuleva rahoitusratkaisu ensi hallituskaudella on tärkeä ja silloin on tärkeä pitää esillä valinnanvapautta ja ns. monituottajamallin toteutumista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Taksit ovat myös osa joukkoliikennettä ja käyttäjissä on paljon lapsia, vanhuksia ja vammaisia. Vapaasta kilpailusta ja lupamuutoksista on syytä keskustella ja varmasti jotain säätöjä tarvitaan, mutta kilpailun avaaminen täysin ei liene ajankohtaista

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Verotus voisi vaarantaa suomalaisia työpaikkoja. Kotimaisten yritysten työllistämiskykyä ei pidä vaarantaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Natoon meneminen ei ole minulle pakkomielle. En myöskään vastusta sitä. Olen avoin sille vaihtoehdolle, että liittyminen voi joskus olla ajankohtaista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Hallitus on toteuttanut puolustusvoimauudistuksen. Jotta puolustuksemme olisi uskottava ja suorituskyky hyvä, vaatii puolustuksemme varmasti lisärahoitusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Tarvitsemme monille aloille työvoimaa myös ulkomailta. On tärkeää, että voimme rekrytoida sujuvasti työvoimaa ulkomailta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Jokaisen pitää olla juridisesti samanarvoinen. Presidenttimme ehdotti termiä pariliitto. Se on mielestäni hyvä, koska käsite avioliitto kuuluu miehen ja naisen suhteeseen. Olen sitä mieltä, että jokainen joka haluaa olla adoptiolapsen ja läpäisee viranomaisselvitykset on varmasti motivoitunut ja hyvä vanhemman rooliinsa. Lapsen etu pitää aina olla etusijalla ja mitkään päätökset eivät saa heikentää adoptiomahdollisuuksia kokonaisuutena.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Miksipä ei?!

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Kasvatus lähtee kotoa ja koulu ei voi paikata kasvatusvastuuta siltä osin. Olen kyllä sitä mieltä, että opettajilla pitäisi olla enemmän valtuuksia esim. häirinnän hillitsemiseen ja sääntöjen rikkomiseen puuttumisessa. Kuitenkin oppilaiden motivaation herättäminen on tärkeää, ei liiallinen säännöstö tai kurinpitoon keskittyminen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Kilpailu on tervettä ja monituottajuus on positiivista laadun, hinnan ja kustannusten kannalta. Kaikki palvelut eivät yksinkertaisesti voi olla julkisesti tuotettuja- ja yrittäjyys kantaa Suomea.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Emme voi enää korottaa ainakaan työn ja yrittämisen verotusta. Veronkorotukset eivät koskaan ratkaise talousongelmia vaan tarvitaan palveluiden uudelleen järjestämistä ja myös leikkaamistakin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Kysymyksen asettelu on provosoiva...Tuloeroissa ei ole lähtökohtaisesti mitään väärää. Jokaisella suomalaisella pitää olla mahdollisuus peruselintasoon, mutta jokaisella ihmisellä pitää olla myös mahdollisuus menestykseen työn, opiskelun ja yrittämisen kautta. Täytyy muistaa, että korkeista tuloista maksetaan Suomessa myös korkeat verot, jolloin kaikki hyötyvät.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Niin kauan kuin meillä on mahdollisuus kikkailla siten, että eläminen sosiaalietuuksilla on kannattavampaa kuin työn tekeminen - on meillä asiat liian hyvin. Jota voimme pitää aidosti huolta niistä jotka eniten apua tarvitsevat emme voi jakaa kaikkea hyvää kaikille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Niinistö:

Tämä on vaikea, koska kysymys on liian yleisluonteinen...tietenkin asiat pitää arvioida tilannekohtaisesti eikä patenttivastausta tähän ole. Ympäristöarvot ovat tärkeitä, mutta niin on myös työllisyys ja talouskasvu.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset