137 - Julius Karlsson, VAS

Oma esittely

Paraisilla asuva turkulainen polkypyöräilevä vihervasemmistolainen feministi, joka rahoittaa jalkapallovalmentajan uraansa sekalaisilla töillä ja on siinä sivussa ilolla #Pahaihminen.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun investoimalla kohteisiin joiden tuotto on korkeampi kuin valtionlainojen korko.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Kaikki tuloverotus on harmonisoitava samaan progressioon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Energiapolitiikka on kokonaisuus jonka osana on myös ydinvoima. Tämänhetkisellä näytöllä lisärakentaminen ei ole perusteltua tuotanto-ja taloussyistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Paikallisesti tuotettu kotimainen uusiutuva energia tulee olla tavoitteena mahdollisimman pian.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Suomen julkinen sektori on osittain epätarkoituksenmukainen. Julkista sektoria tulee kehittää ja uudistaa, mutta se tulee tähdä kansalaisyhteiskunnan tarpaiden mukaisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Ruotsin kieli voidaan harkinnanvaraisesti korvata joillakin alueilla toisella kielellä, mutta jokaisen on opiskeltava vähintään kahta vierasta kieltä peruskoulun aikana.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Ei ole järjen hiventäkään sulattaa yhteiskunnan koulutusinvestointia pakottamalla ihmisiä töihin joissa he eivät pysty hyödyntämään osaamistaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Perustaso on turvattava kaikille kaikesta huolimatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Alkoholipolitiikassa on syytä suosia hallittua ja työllistävää ravintolanautiskelua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Historialliset kunnat säilyvät, vaikka hallinto muuttuu. Yhdistämisissä tulee kuitenkin huomioida kuntien erityispiirteet ja niiden tulee olla huolellisesti valmisteltuja ja perusteltuja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Palkkojen polkeminen ei ole vastaus. Suomen pitää päinvastoin tukea omaa kilpailukykyään holehtimalla työehto-ja ihmisoikeussopimuksien toteutumisesta maailmanlaajuisesti. Jyrkkä ei epäterveelle kilpailulle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Peruspalvelut on turvattava järjellisin kustannuksin, mutta periaatteellisen asuttamisen aika on ohi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

On luotava selkeä, yhdenvertainen, yksikanavaisesti rahoitettu, julkinen terveyspalvelujärjestelmä jota voidaan täydentää selkeiden sääntöjen mukaisesti yksityisillä palveluilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Olennaista on tuottaa terveyttä ja hyvinvointia, ei organisaatiokaavioita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Ehdottomasti kunhan valvontaan pystytään panostamaan tarpeeksi. Matkustajien turvallisuudesta ei saa tinkiä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Suomi on osa Eurooppaa ja eurooppalaista yhteisöä. EU:ssa on ongelmansa, mutta niitä ei ratkota sisäänpäin kääntymällä vaan aidolla ratkaisukeskeisyydellä ja sopimisella.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Valtion tulee suojella demokraattista päätöksentekoa ja kansalaisyhteiskuntaa. Ylikansallisten rahoitusmarkkinoiden tulee olla alisteisia kansalaisyhteiskunnille ei päinvastoin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

On Suomen etujen mukaista pysyä Naton ulkopuolella ja harjoittaa kansainvälistä oikeutta ja sopimuksia tukevaa ulkopolitiikkaa. Suomen ei tule liittyä aktiiviseksi osaksi kaksinapaista voimapolitiikkaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva, oma, uskottava maanpuolustus on jatkossakin Suomen puolustuksen selkäranka. Puolustusvoimat on diplomaattinen rauhantyökalu. Puolustusvoimilla tulee olla valmiudet puolustaa siviiliväestöä erilaisilta kriiseiltä myös jatkossa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Suomessa ei ole edellytyksiä tuottaa tarpeeksi työvoimaa heikkenevän huoltosuhteen tasapainottamiseen. Kaikki Suomessa tehtävä tuottava työ on etu koko yhteiskunnalle. Vain kansaivälistymällä voimme pärjätä. Tämä kuitenkin edellyttää vahvaa ja hyvin valvottua työlainsäädäntöä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset ihmis-ja kansalaisoikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Meidän tulee kantaa vastuumme kaikista hädänalaisista ja liennyttää kulttuurillista vastakkainasettelua. Sivistys, toisten ihmisten kohtaaminen ja ymmärtäminen ovat ihmisyyden perusarvoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Opettajille tulee taata riittävät resurssit huolehtia työstään ja ryhmäkoot on pidettävä riittävän pieninä. Opettajalla tulee olla aikaa kohdata jokainen lapsi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Universaalit tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteet muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle joka tukeutuu tutkittuun tietoon ja kansaivälisen tiedeyhteisön näkemykseen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Kysymys on hyvin moniulotteinen. Tietyissä palveluissa ehdottomasti, mutta toisissa ei missään tapauksessa ja joitakin pitäisi jopa palauttaa julkisiksi. Olennaista on se, että harmaa alue julkisen ja yksityisen välissä olisi mahdollisimman pieni.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Tuloverotus on harmonisoitava kokonaisuudessaan tulon laadusta riippumatta samaan progressioon. Verotuksen painopistettä on muutettava, mutta nostamatta kokonaisveroastetta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Tämä ei kuitenkaan saa olla tekosyynä kaikkein köyhimpien köyhdyttämiselle entisestään. Perustoimeentulo ja taloudellinen itsemääräämisoikeus on turvattava. Suuret tuloerot eivät saa olla itsetarkoituksellinen tavoite. Kukaan ei ole täysin yksin ansainnut mitään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Julkishallinto on kadottanut suuntansa ja tarkoituksensa ja muuttunut itsetarkoitukselliseksi järjestelmäksi, joka on unohtanut tehtävänsä. Kansalaisten palvelemisen pitää ollla kaiken viranomaistoiminnan ydin. Julkishallinnon tulee olla mahdollistaja ei kieltäjä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Näiden asioiden ei tule olla ristiriidassa vaan sopusoinnussa. Ilman ympäristöstä huolehtimista talouskasvulla ja työllisyydellä ei ole mitään tarkoitusta. Ihminen on täysin alisteinen ympäristölleen kaikessa toiminnassaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Julius Karlsson:

Tämän tulee olla itsestäänselvää. Ihminen on osa ympäristöään ja täysin riippuvainen ympäristön hyvinvoinnista.

Uusimmat politiikan uutiset