93 - Markus Drake, VIHR

Oma esittely

Olen Espoossa kasvanut, Brysselissä asuva 38-vuotias kehitysalan tiedottaja ja Vihreän liiton puoluevaltuuskunnan jäsen, aseistakieltäytyjä, toimittaja ja kaksikielinen suomenruotsalainen. Olen ollut Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden puheenjohtaja, Euroopan Vihreiden Nuorten pääsihteeri ja toiminut yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta globaalisti ja paikallisesti jo parikymmentä vuotta, Vihreissä liikkeissä vuodesta 2001. Taustani on globalisaatiokriittisessä liikkeessä, ympäristöliikkeissä ja rauhanliikkeessä. Nykyinen työni kehitysalalla tarkoittaa ilmastonmuutoksen pysäyttämistä, oikeudenmukaista ruokatuotantoa ja talousrakenteita sekä suuryrityksille velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia. Samaa haluan jatkaa myös eduskunnasta käsin. Vaaliteemani ovat oikeudenmukaisuus ja perustulo, turvallisuus ja Euroopan Unioniin pohjautuva yhteistyö sekä Eurooppa poliittisena tilana ja mahdollisuutena.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Lyhyellä aikavälillä ei missään nimessä kannata säästää. Se vaarantaa työllisyyden ja hidastaa talouden toipumista. Työpaikoista kannattaa nyt pitää kiinni. Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä pitää aktiivisesti tukea, myös työllistämällä. Pitkällä aikavälillä rakenneuudistus kannattaa ja talous siirtyy kestävälle pohjalle, myös ympäristön kannalta. Tuloeroja pitää kaventaa ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevia tukea. Perustulo on tähän hyvä keino.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Progressiivinen verotus on hyvinvointivaltion perusta, mutta sen laatua voi ja tulee muuttaa. Painopisteen tulee olla ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamisessa. Mahdolliset veronkorotukset tulee kompensoida pienituloisille, negatiivinen tulovero pienituloisilla on mahdollinen askel kohti perustuloa. Osana tätä hyvin ansaitsevien palkkaverotus kiristyisi hieman.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Suomi ei tarvitse ydinvoimaa. Energiapolitiikka on ympäristöpolitiikkaa, mutta myös turvallisuuskysymys. Venäläisen ydinvoimalan ostaminen juuri nyt on pahin mahdollinen virhe niin uusiutuvien energiamuotojen kuin turvallisuutemme kannalta. Lisäydinvoima rajoittaisi investointeja uusiutuvaan energiaan. Energia ja turvallisuus ovat poliittisia kysymyksiä, joissa päätetään tulevaisuudestamme, eivät pelkkiä insinööriratkaisuja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Ilmastonmuutos on tärkein ihmiskuntaa uhkaava haaste. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava osana energiantuotannon rakenteen muutosta, ja jotta emme vaarantaisi globaalisti saavutettua kehitystä, joka on uhattuna monissa köyhissä yhteisöissä, jotka myös ensimmäisinä kärsivät ilmastonmuutoksesta. Suomessa tämä on mahdollista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Suomen julkinen sektori vaatii parantamista, ei pienentämistä, jotta se voisi suoriutua tehtävistään: kouluttaa, hoitaa ja huolehtia kansalaisistaan. Hyvin toimiva julkinen sektori takaa hyvinvointimme, ja meillä kaikilla on oikeus hyvään hoitoon, lapsillamme ja nuorillamme on oikeus hyvään koulutukseen ja meillä kaikilla on oikeus hyvin rahoitettuun julkiseen sektoriin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Keskustelu kielten opiskelun pakollisuudesta johtaa harhaan, jos se tuijottaa vain ruotsia. Kielten opiskelu tulisi ylipäänsä aloittaa aikaisemmin, ja ruotsin kielellä on siinä luonnollinen osa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Pakotettu työ on tehotonta, ja johtaa inhimilliseen kärsimykseen. Tuottavan, järkevän työn luonne on muuttunut, mutta byrokraattiset valvontakoneistot laahaavat perässä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Hyvä vanhusten hoito maksetaan yhteisesti porukalla, ei vapaaehtoisilla keräyksillä tai laskuttamalla hoitolaitoksen ovella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Ulosmyynti ravintoloista pitää sallia, kuten myös nykyistä vapaammat aukioloajat. Alkoholin nauttiminen ravintolassa tai baarissa on suotavaa verrattuna sen nauttimiseen kotona. Baarissa tulee myös todennäköisemmin kokeiltua uutta, vaikkapa kotimaisten pienpanimoiden tuotoksia. Tämä on myös hyvä asia, jota voisi tukea verotuksen kautta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Usein on järkevää yhdistää kuntia, joskus poikkeustilanteessa myös pakolla, jotta vapaamatkustajuudelta vältyttäisiin. Kunta on olemassa, jotta ihmisille voidaan taata laadukkaat peruspalvelut. Jos kuntia yhdistämällä saadaan asukkaille paremmat palvelut, niin se pitää tehdä. Hyvinvointivaltiossa tasa-arvoiset palvelut ovat vaakunoita tärkeämmät.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Työehtosopimusten yleissitovuudesta ei ole syytä luopua. Häviäjiä olisivat ne, joiden asema työmarkkinoilla on jo valmiiksi heikko.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Uudisrakentaminen on järkevä tehdä siellä minne ihmiset muuttavat. Hajarakentaminen johtaa kalliimpiin kuntapalveluihin ja siihen että joukkoliikenteen järjestäminen on vaikeampaa, ja sitä tulisi välttää. Pääkaupunkiseutu ja muut kasvukeskukset kasvavat koska siellä on työtä, kulttuuria ja palveluja. Haja-asutusalueelle muuttaessaan ei voi odottaa samoja palveluja kuin kuntakeskuksissa, tai vaihtoehtoisesti hyväksyy korkeamman kunnallisveron.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Julkiset palvelut ovat terveydenhuollossa ensisijaisessa asemassa. Niiden avulla taataan laajasti käytetyt, kaikkien saatavilla olevat ja laadukkaat terveyspalvelut. Nykyistä terveydenhuoltoa tulisi muuttaa poistamalla Kela-korvaukset yksityiseltä terveydenhuollolta ja siirtämällä rahat julkisen terveydenhuollon parantamiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Julkisia palveluita tulee vahvistaa viemällä sote-uudistus loppuun. Demokraattinen kontrolli pitää säilyttää ja vahvistaa. Omais- ja läheishoidon oleellinen rooli on tunnustettava. Itsejärjestäytyneet ja kolmannen sektorin toimijat on nähtävä myönteisenä lisänä, mutta palveluita ei voida jättää niiden varaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Lukkiutuneet ja monopolimaiset rakenteet on purettava ja uudet alalle pyrkijät päästettävä mukaan. Kuljettajien oikeuksien puolustaminen on tärkeää, kuten myös kuljetettavien.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Yhdistynyt Eurooppa tuo meille kaikille turvaa. Tulevaisuutemme on yhteinen Eurooppa, ja se rakennetaan nyt, vaikeina aikoina.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Niin kutsuttu Tobinin vero pystyy tasaamaan markkinaheilahteluja ja pystyy pienilläkin veroasteilla vapauttamaan paljon uusia resursseja, jotka eivät ole pois tuottavista investoinneista. Jotta kehitys globaalissa etelässä voisi siirtyä oikeudenmukaisempaan suuntaan, pitää kansainvälisen talouden rakenteita muuttaa. Tämänkaltaiset verot ovat pieni askel tähän suuntaan. Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat parempaa säätelyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Turvallisuuspolitiikkamme hyötyy enemmän läheisestä yhteistyöstä muiden vielä liittoutumattomien maiden kanssa, ensisijaisesti Ruotsin, jossain määrin myös Itävallan kanssa. Salattu tiedonvälitys puolustusvoimien välillä on ensimmäinen askel yhteisen eurooppalaisen puolustuspolitiikan suuntaan, jossa USA (ja Turkki) ei välttämättä aina istu mukana samassa pöydässä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Globaali turvallisuustilanne on tällä hetkellä huolestuttavampi kuin pitkään aikaan. Osasyy tähän ovat kuitenkin globaalit talousvaikeudet, joiden johdosta helppoa ylimääräistä rahaa ei ole. Rakennemuutosta ja tehostusta tarvitaan, ei uutta rahaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Inhimilliset ja myös taloudelliset argumentit puhuvat suuremman, myös työperäisen, maahanmuuton puolesta. Vapaa liikkuvuus on perustavanlaatuinen inhimillinen tarve ja oikeus.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

On järjetöntä sulkea iso osa perheistä aivan tavallisten oikeuksien ulkopuolelle. Olen etuoikeutettu siinä, että olen saanut seurata miten sateenkaariperheiden lapsista kasvaa ympärilläni ihania, mielenkiintoisia ja terveitä aikuisia, ilman sen kummempaa draamaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Nykyjärjestelmän puitteissa vastaanottokeskuksen perustaminen kotikuntaani on tervetullutta. Vastustan turvapaikanhakijoiden pitkäaikaista keskittämistä keskuksiin, kun parempiakin keinoja toivottaa pakolaiset tervetulleiksi löytyy.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Itse olen aina oppinut parhaiten keskustelemalla ja kuuntelemalla. Itsekurin oppiminen on arvokasta ja tärkeää, mutta ulkopuolinen kuritus ei sitä tuota. Sitä paitsi tuntemani opettajat osaavat oppilaidensa haastamisen jalon taidon vallan mainiosti, eikä lepsuilusta ole puhettakaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

En näe ongelmaa uskonnollisissa perusteluissa ihmisten päätösten ja mielipiteiden taustalla, kunhan ne ovat avoimesti esillä ja niistä osataan keskustella. Monet muutkin perinteiset arvot, kuten toisten auttaminen, kodin tärkeys ja erityisasema ja sitä kautta asunnottomuuden poistaminen sekä yleinen kohteliaisuus myös vaikeissa tilanteissa ovat minulle läheisiä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Hyvinvointipalvelumme pitää tuottaa julkisesti, yhteisesti ja julkisin varoin. Yksityistetty tai lahjoitusvarojen varaan laskeva yhteiskunta on kylmempi ja itsekkäämpi kuin mitä pidän hyvänä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Tarvitaan suuriakin julkisia investointeja, jotka tällä hetkellä voidaan rahoittaa halvalla lainarahalla. Se parantaisi työllisyyttä ja avaa mahdollisuuden talouden vihertämiselle, jolle muutenkin on tarvetta, jotta ilmastonmuutos saataisiin kontrolliin. Jos tulevaisuudessa nämä lainat pitää maksaa joko uusin verovaroin tai vaihtoehtoisesti julkisten palvelujen leikkauksin, niin ehdottomasti sitten verotuksen kautta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Tuloerojen kaventaminen on itseisarvo, mutta myös järkevää talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Ihmisellä on oikeus ja jopa velvollisuus tavoitella menestystä itselleen tärkeillä alueilla, ja hyvä yhteiskunta mahdollistaa tämän tasaamalla taloudellisia eroja ja eriarvoisia lähtötilanteita ihmisten välillä, verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Perustulo on mahdollinen ja tarpeellinen, se vähentäisi yrittelijäisyyden pelkoa ja antaisi taattua turvaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Nykyisen kaltaiset palvelut tulevat muuttumaan perustulon ja yhteiskunnan laajamittaisen muutoksen kautta, eivät koska olisivat liian raskaita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Jos ympäristön rajat ylitetään, niin myöskään taloutta ei pian ole olemassa. Yleensä hyvällä pohjalla oleva talous ei kuitenkaan ole ympäristön kanssa vastakkain, ja Suomen tulisi hyödyntää ympäristön huomioonottavaa asiantuntemustaan paremmin!

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Markus Drake:

Jos hanke tai tehty työ on vahingollinen tekijälleen tai ympäristölle niin en näe miksi julkisen vallan pitäisi siihen kannustaa. Pidemmällä aikavälillä sellaiset hankkeet tuhoavat myös omat edellytyksensä ja ovat siis myös taloudellisesti haitallisia.

Uusimmat politiikan uutiset