70 - Kai-Ari Lundell, PS

Oma esittely

Olen Vuoden Luokanopettaja 2013 ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valtuuston jäsen. Eduskunta tarvitsee koulutuspoliittista osaamista. Myös Perussuomalaisten koulutusnäkemyksen on tultava esiin. Olen koulutuksellisen tasa-arvon kannattaja. Rauhoitetaan ja rahoitetaan koulu, sillä koulutus on kilpailukykymme ykkösnyrkki.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Koulutusta ja julkista terveydenhoitoa ei saa enää leikata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Alimpien tuloluokkien verotusta pitää höllentää. Köyhien rahat menevät suoraan kulutukseen, mikä tekee hyvää suomalaisille yrityksille.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Ydinvoima on halpaa energiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä voidaan luopua vasta, kun energian tarve on muulla tavalla taattu. Energiantuotannossa monipuolisiuus on valttia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Suurin osa julkisen sektorin työpaikoista koostuu opettajista ja päiväkotihenkilöstöstä, lääkäreistä, sairaan- ja vanhustenhoitajista jne. Suomalainen koulutus ja julkinen terveydenhoito ovat maailman tehokkainta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Pakkoruotsi pois. Lapsille on tarjottava englannin lisäksi ruotsia tai eurooppalaisia suuria kieliä kuten saksa, venäjä tai ranska.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Suomi nousee vain työtä tekemällä, ei sohvilla makoilemalla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Arvokas vanhuus on taattava kaikille. Rikkaat saavat käyttää omia rahojaan palvelujen laadun kohottamiseksi, jos niin haluavat.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Yökerhot voivat nytkin olla auki kello neljään, mikä riittää kyllä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Suomen kuntien keskikoko on aivan liian pieni. Kaikki kunnat eivät pysty tarjoamaan säädyllisiä palveluja asukkailleen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Työpaikkojen määrä pysyy samana, vaikka alipalkkoja maksettaisiinkin. Ihmisen pitää elää työllään. Muuten pitää mennä yhteiskunnan kukkarolle, mikä tulee kalliiksi meille kaikille.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

On selvää, että asutus tulee keskittymään suuriin asutuksiin. Syrjäseutuja ei saa jättää kuitenkaan yksin, mutta ei hinnalla millä tahansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Suomalainen julkinen terveydenhoito on hintalaatusuhteeltaan maailman tehokkainta ja takaa kaikille kunnollisen terveydenhoidon. Yksityisen terveydenhoidon tulee täydentää toimivaa julkista terveydenhoitoamme.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Kaikille tulee taata yhdenvertaiset palvelut huolimatta siitä, missä kunnassa ihminen asuu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Täysin vapaa kilpailu heikentää taksipalvelujen laatua ja tuo markkinoille rikollista taksitoimintaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Rahan syytämistä muille maille on vähennettävä. Kreikka on varoittava esimerkki.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Rahoitusmarkkinavero vähentäisi finanssikeinottelua. Veroparatiisit on suljettava.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Natoon liittymistä pitää pohtia tarkkaan, Nato-ovea ei kannata sulkeakaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Meidän on aina luotettava omaan puolustukseemme. Jalkaväkimiinat on otettava takaisin käyttöön.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Suomessa on aivan liikaa työttömiä, heidät on työllistettävä ensin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Pidän avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona. Mutta rekisteröityä parisuhdetta on kehitettävä niin, että kaikki saavat samat juridiset oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Isoista kaupungeista Vantaalla asuu jo nyt suhteellisesti eniten maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Maahanmuuton kustannukset on jaettava tasaisemmin eri kuntien kesken.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Kun koulussa on työrauha, oppimistuloksetkin paranevat.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Suomalaisia hyviä arvoja ei saa hylätä, meidän on kunnioitettava myös perinteitämme.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Suomalainen koulutus ja julkinen terveydenhoito ovat hintalaatusuhteeltaan maailman tehokkainta. Ulkoistaminen tulee kalliiksi, koska yritysten tavoite on tuottaa voittoa. Kilpailuttaminen on johtanut myös siihen, että palvelujen laatutaso on pudonnut.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Julkisiakin palveluja voidaan tehostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Suomessa tuloerot ovat kasvaneet aivan liikaa. Kaikkien työ on arvokasta. On itsestään selvää, että ahkeruutta ja tuloksellisuutta pitää palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Työttömyys maksaa ja rasittaa julkista taloutta. Suomen talous on saatava kuntoon, jotta työllisyys paranee.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Kun talous saadaan kuntoon, voidaan panostaa ympäristöasioihinkin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Kai-Ari Lundell:

Ympäristöä ei pidä tuhota tieten tahtoen.

Uusimmat politiikan uutiset