63 - Niilo Kärki, PS

Oma esittely

Kaupunginvaltuutettu, PS järjestösihteeri Naimisissa vuodesta -77, lapsia 7, lapsenlapsia 5 Yli 5 v. rauhanturvatehtävissä Lähi-idässä, Balkanilla ja Afganistanissa Työskentelin 18 v. Pääesikunnassa vastaten viime vuodet asevelvollisuustoiminnoista Suomessa. Rauhanturvatehtävissä olin Libanonissa, Syyriassa, Kroatiassa, Bosniassa, Kosovossa ja Afganistanissa. Uskon, että elämänkokemukseni suurperheen isänä ja vaarina, työtehtäväni Puolustusvoimissa ja rauhanturvatehtävissä ovat antaneet hyvän kokemuksen sekä valmiudet tehdä päätöksiä Suomen ja suomalaisten hyväksi. Lapsiperheiden tukien ja koulutuksen leikkauksille sanon tiukasti, ei. Haluan perussuomalaisten perhearvojen näkyvän paremmin eduskunnan päätöksenteossa. Haluan olla vaikuttamassa suomalaisten peruspalvelujen turvaamiseen ja työllistymiseen sekä verotuksen ja liiallisen byrokratian vähentämiseen.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Ensin on leikattava ' maailmanparannus'-kohteista - kuten kehitysyhteistyörahoitus, Euroopan Unionin jäsen- ja muut maksut, maahanmuuton kustannukset ( turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen tauko kunnes nykyiset kotoutuneet ja työttömyys alle 150 000), "Tuulimyllyhullutteluun" tukiaiset, taide ja kulttuuri ( maltillisesti ) . Lapsilisien ja eläkeindeksin leikkaukset ovat järkyttävä esimerkki vääristä leikkauskohteista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Taulukkotarkistukset maltillisesti. Voidaan myös jättää kiristämättä, kun pienituloisilla kevennetään. Mitä pidetään 'hyvin' ansaitsevina?

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Energiayhtiöt vastaavat rahoituksesta. Energiaomavaraisuus paranee, nykyisin tuomme mm. liikaa sähköä ulkomailta. Rakennetaan, kun tarvitaan, STUK valvoo rakentamisen ja käyttöä. Uskon suomalaisten huipputasoon. Paljon turvallisempaa kuin ostaa esim Venäjällä tuotettua 'ydinsähköä'.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Energiaomavaraisuutta tulee edistää (mm. turve, puu). Kivihiilen ja maakaasun maailmanmarkkinahinnat ohjaavat niiden kulutusta. Suomessa näidenkin energialähteiden käyttö on puhtaimmasta päästä maailmassa. Ei mitään erityistä syytä/tarvetta luopua, vain energiaomavaraisuutta edistettävä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Peruspalveluista - kuten terveydenhuolto, koulutus, vanhustenhoito, jne - ei tule leikata. Turhaa lupa- ja hallintobyrokratiaa tulee karsia suunnitelmallisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Eri kielten tarve eri puolilla Suomea vaihtelee. Myös koululaisten ja opiskelijoiden henkilökohtainen arvio kielten tarpeesta vaihtelee. Yhteiskunnan ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää pakottaa kaikkia opiskelemaan tiettyä vierasta kieltä - ei myöskään ns. toista kotimaista. Valinnanvapaus vapaassa demokratiassa on myös tärkeä arvo sinällään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Työttömyysturvan tasoja ja kestoa voidaan ehkä tulevaisuudessa tarkistaa työnteon kannustavuuden suuntaan. Paremminkin 'HIEMAN' samaa mieltä :-)

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Omaisuus ja kaikki tulot on otettava huomioon yhteiskunnan palveluja järjestettäessä, omavastuuosuus voisi hieman kasvaa varallisuuden mukaan. Ei voida kuitenkaan edellyttää esim kohtuullisen asunnon myymistä (vast.).

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Yrittäjät harkitkoon omalta osaltaan, milloin ja kuinka pitkään haluavat pitää ravintolaansa auki. Viranomaiset puuttuvat, mikäli häiriöitä ilmenee. Tässäkin asiassa pitäisi hivuttautua hieman Eurooppaan päin - ettei jäädä Impivaaralaisiksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Ei pakkoliitoksille. ! Valtio voisi harkita pienten kuntien yhdistymisen tukia esim Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaan maakuntahallinto alueellaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Työehtosopimuksia tulee uudistaa, mikäli tarvetta on. Työpaikkojen luomiseen ja työllistämismahdollisuuksien ylläpitämiseen vaikutetaan muilla tekijöillä oleellisemmin. Viherveroja alas, ne ovat isolta osalta aiheuttaneet teollisuuden työpaikkojen valumista Eurooppaan ja kauemmaksikin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Kaikilla haja-asutusalueilla ei pystytä samaan palvelutasoon kuin tiheämmin asutuilla alueilla. Ei pysty Norjakaan öljyrahoillaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Yksityiset terveyspalvelut eivät voi olla samanlaisessa samassa kuin julkiset terveyspalvelut. Yksityiset täydentävät julkisia palveluja. Yksityistämisen pitkäaikaisessa toiminnassa voidaan ensin kilpailuttaa kunnalliset ja pienet paikalliset yrittäjät pois jolloin kunnallisten palvelujen uudelleenjärjestäminen voi olla erityisen hankalaa. Ollaan monikansallisten - ulkomaille veronsa maksavien yhtiöiden 'armoilla'.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Kunnilta Ei saa viedä lainkaan valtaa. Kuntien yhteistuotannon sopimukset on tehtävä tapauskohtaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Ruotsissa laaja vapaus on tuonut myös merkittäviä ongelmia. Täysin vapaa taksipalvelu voisi tuoda samalla olennaisen palvelutason laskun ja epävarmuutta mm. vanhemmille asiakkaille. Siis ei ole sitä mitä haluan suomalaiseen yhteiskuntaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Jo tarkka perussopimuksen noudattaminen vähentäisi haittoja merkittävästi. EU on kaapannut - hallituksen sallimana, eduskunnan ymmärtämättä - valtaa joka kuuluu täysin itsenäisille valtioille: mm sosiaaliturva-asiat, taakanjakopolitiikan tyrkyttäminen, ylipäätään yksityiskohtainen säätely direktiivein. Hyötyäkin on, mm toiminta kv rikollisuutta vastaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Ei pidä mennä! Vastustan myös EUn verotusoikeutta. EUsta pitää tulla itsenäisten valtioiden välinen taloudellinen yhteistoimintafoorumi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Hakemista ei tule kirjata hallitusohjelmaan. Selvitystyö edellytyksistä, eduista, haitoista ja taloudellisista vaikutuksista on hyvä tehdä. Kansalaiskeskustelun jälkeen neuvoa antava kansanäänestys, jos asiassa halutaan edetä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Kyllä, viime hallituskauden leikkaukset on palautettava nelivuotiskaudella, 150 miljoonaa rahoitustasoon. Ottawan miinasopimuksesta on irtauduttava viipymättä!

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Maassa on tosiasiallisesti 400 000 työtöntä, työllisyyskoulutettavaa ja kikkailutyöllistettyä/ kurssitettavaa. Vain suoraan työpaikkakohtaisesti harkittavissa, jos ei kotimaasta löydy ko. työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Vantaalaisena kaupunginvaltuutettuna äänestän EI. Valtio hyväksyy - maksakoon kaikki aiheutuvat kulut. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto tulee keskeyttää, kunnes nykyiset on kotiutuneet. Valtion ja kuntien talous ei kestä lisää turvapaikanhakijoita. Ruotsin mallin mukaisesti asumista tuettava vain valtion osoitteissa asunnoissa, muualle muutto omalla kustannuksella.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Perheiden kurikäsitys ja tapakasvatus vaihtelee suuresti. Useissa kouluissa on syytä selkeyttää yhteisöllisyyttä, toisten huomioon ottamista ja vastuullista käytöstä. Siis osaltaan kasvattaa yhteiskunnan jäseneksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Kaikki poliittiset päätökset perustuvat arvopohjalle. Suomalaisten on itse ylläpidettävä ja suojeltava suomalaista kulttuuria, tapoja ja yhteiskuntaa. Kukaan muu ei sitä tee. Aiemmat ikäluokat ovat vaikeuksista huolimatta rakentaneet maailmanlaajuisesti eri mittauksissa hyvin menestyvän yhteiskunnan!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Ulkoistaminen ei saa olla itsetarkoitus. Kunnallinen tuotanto varmistaa veronmaksun ja varantovirtojen pysyvän Suomessa eikä kiertävän veroparatiiseihin. Kilpailuttamisen osatekijät on arvioitava laaja-alaisesti ja pitkävaikutteisina. Tapauskohtaisesti voidaan ulkoistaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Ensin on leikattava ' maailmanparannus'-kohteista - kuten kehitysyhteistyörahoitus, Euroopan Unionin jäsen- ja muut maksut, maahanmuuton kustannukset (turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen tauko kunnes nykyiset kotoutuneet ja työttömyys alle 150 000), "Tuulimyllyhulluttelun" tukiaiset, taide ja kulttuuri (maltillisesti). Lapsilisien ja eläkeindeksin leikkaukset ovat järkyttävä esimerkki vääristä leikkauskohteista. Kysymyksenasettelu ei ole onnistunut, politiikka on eri valintoja, ei joko/tai.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Mikä on suuren tuloeron määritelmä? Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, ihmisten lahjakkuus ja ahkeruus on voitava palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Ensin on leikattava ' maailmanparannus'-kohteista - kuten kehitysyhteistyörahoitus, Euroopan Unionin jäsen- ja muut maksut, maahanmuuton kustannukset (turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen tauko kunnes nykyiset kotoutuneet ja työttömyys alle 150 000), "Tuulimyllyhulluttelun" tukiaiset, taide ja kulttuuri (maltillisesti). Lapsilisien ja eläkeindeksin leikkaukset ovat järkyttävä esimerkki vääristä leikkauskohteista. Ellei toimita kansallisesti järkevästi, voi käydä liian raskaaksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Maaperän, vesistöjen ja ilman suojelu ovat tärkeitä. Ilmastonmuutokseen vedoten rahastaminen tai järkevän toiminnan estäminen on vastuutonta. Esim liito-oravan papanat eivät saa estää moottoritien rakentamista tai järkevää suuntaamista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Niilo Kärki:

Kuka määrittelee ympäristölle haitallisuuden? Yleisellä tasolla - aina harkittava kokonaisuus! Maaperän, vesistöjen ja ilman suojelu ovat tärkeitä. Ilmastonmuutokseen vedoten rahastaminen tai järkevän toiminnan estäminen on vastuutonta. Esim liito-oravan papanat eivät saa estää moottoritien rakentamista tai järkevää suuntaamista.

Uusimmat politiikan uutiset