384 - Mariitta Savolainen, KESK

  • Puolue:  Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri:  Uusimaa
  • Ehdokasnumero:  384
  • Ikä: 
  • Koulutustaso: 
  • Lasten lukumäärä: 

Oma esittely

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Sosiaalitukien sijaan pitäisi olla töitä tai opiskelua varsinkin nuorille ja vapaaehtoistyötä kaikille kykeneville

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Bioenergiaa pitää kehittää. Se työllistää koko Suomea ja suomalaisia

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Turve on kotimainen energia ja työllistää maaseutua. Kivihiili on turhaa. Se voitaiin korvata kotimaisella energialla ja maakaasulla. Maakaasu on ok

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Byrokratiaa on purettava ja käytännön työhön enemmän väkeä!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Pitäisi saada valita Englanti, Venäjä vaikka Saksa sen tilalle

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Jos työn palkka ei riitä elämiseen, niin sitä tuetaa lisäksi samoin etäisyys on oltava kohtuullinen kulkea esim päivittäin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Onko muuta mahdollisuutta, jos sinulla ei ole esim lapsia, jotka voisivat hoivata

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Kuntien välistä yhteistyötä on lisättävä muuten , ei pakkoliitoksia!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Työllä on pystyttävä elämään Espoo Vantaa alueellakin!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Ei pääkaupunkiseutu pärjää ilman ympäröivää maata ja kasvukeskuksia tämän sudun ulkopuolellakin

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Voit valita itse esim palvelusetelillä terveyspalvelut

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Pääkaupunkiseudun kunnat voivat tuottaa itse ja erikoistumalla ja osaksi yhteistyöllä kuten tähänkin asti terveyspalvelut. Ottaa oppia vaikka Vantaasta! Pienten kuntien on tehtävä yhteistyötä taloudellisista syistä, koska asiakkaita on vähän.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Markat voisi olla kuten Ruotisissa kruunut

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Yhteistyö riittää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Miksei säilytetä entisiäkään, esim Punkaitumella lopetetiin, vaikka maahanmuuttajia työllistyi alueelle? Kunta olisi halunnut säilyttää!

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Koulutunteja vähennetään koko ajan rahan puutteen takia eri asteilla. Se jo rapauttaa koulua ja kuria!

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

ERilaiset uskonnot ja vapaa ajattelu luovat myös arvopohjaa. S.uomi ja Eurooppa ovat yhdessä Isänmaamme nykyään! Muut maat hyviä ystäviä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Molempia tarvitaan yhdessä!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Verot alkavat olla jo tapissa ja harmaa talous vain kasvaisi. Nuorten ja työhön kykenevien etuudet vastikkeellisiksi. Ei ole ilmaista rahaa varsinkaan lainarahaa. Aina pitää olla vakuudet.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Ihmiset ovat tasa-arvoisia ja veroilla tasataan, muuten Suomi kurjistuu

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Vastikeellisa etuuksia!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

Niitä on katsottava yhdessä!

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mariitta Savolainen:

MIkä ei olisi haitallinen hanke ympäristölle? Niitä on aina, vaikka kuinka huomioidaan eri asiat. Kohtuullisesti ympäristöä säästäen ja työllistävästi pitää katsoa hankkeita.

Uusimmat politiikan uutiset