377 - Sari Metsäkivi, KESK

Oma esittely

Olen vihtilänen toisen kauden kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen. Olen myös Keskustan Vihdin kunnallisjärjestön pj. Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja ammatiltani äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Minulla on monipuolinen koulumaailman työkokemus: Olen työskennellyt kymmenisen vuotta Ressun lukiossa Helsingissä, ja lisäksi peruskoulun ala- ja yläluokilla Vantaalla ja Espoossa. Nyt opetan maahanmuuttajalapsia Karkkilassa. Toimin Terve.fi-sivustolla lapsiperheiden neuvontapalstalla asiantuntijana. Olen aikaansaava, ratkaisukeskeinen ja määrätietoinen. Vaalimottoni: Kasvu alkaa lapsista ja nuorista, vahvuus työvuosista, hyvä vanhuus riittävästä tuesta.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Nyt on pakko priorisoida. Peruspalvelut on kuitenkin pidettävä kunnossa ja huolehdittava siitä, että heikoimmalla olevat pysyvät yhteiskunnassa mukana. Sosiaalinen eriarvoisuus ei saa kasvaa. Palveluita ja etuuksia on tarkasteltava arkijärjellä ja tehtävä muutoksia siellä, missä se on mahdollista eikä aiheuta lisää kustannuksia toisaalla. Painotuksen on oltava ennalta ehkäisevissä palveluissa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Palkkatulon on jokainen työllään ansainnut, ja veropolitiikan pitää kannustaa työntekoa, joten mahdolliset kiristykset pitäisi tehdä tarkkaan harkiten. Kovin suuria kiristyksiä en kannata. Pienituloisten verotusta voisi keventää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Fennovoiman ydinvoimalahankkeelle olisi pitänyt löytää vaihtoehto, nyt olemme myöhässä. Tämän jälkeen ei enää tule uusia ydinvoimaloita rakentaa. Kannatan kotimaista uusiutuvaa energiaa ja sen käytön lisäämistä. Energiaomavaraisuutta pitää kasvattaa, ja energiankulutus pitää saada laskemaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Kivihiilen käytöstä on luovuttava ja todennäköisesti siitä on mahdollista luopua vuoteen 2025 mennessä. Maakaasua on vähitellen pyrittävä korvaamaan uusiutuvalla energialla, esim. biokaasulla. Turve on kotimaista energiaa, joten sitä kannattaa hyödyntää harkitusti jatkossakin. Toki se on hitaasti uusiutuva luonnonvara.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Mikäli julkiseen sektoriin luokitellaan kuuluvaksi esim. poliisi, terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulutus, oikeuslaitos ja Suomen armeija, julkisen sektorin pienentäminen on hyvin haasteellista. Julkishallinnossa on kyllä paljon järkeistettävää, ja byrokratiaa on purettava. Sitä kautta julkinen puoli tehostuu, tiivistyy ja toivottavasti pieneneekin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Kannatan ruotsin kielen opiskelun tarjoamista kaikille oppilaille valinnaisena aineena. Ruotsin kielen opiskelun pitäisi olla vapaaehtoista eikä pakollista. Arvostan suomenruotsalaista kulttuuriperintöä ja pidän tärkeänä, että suomenruotsalaiset saavat jatkossakin palvelua äidinkielellään. Arvostan myös sitä, että Suomi on virallisesti kaksikielinen maa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

En kannata esim. sitä, että vanhus joutuu myymään kotinsa tai muuta omaisuuttaan perushoivapalveluita saadakseen. On tärkeää huolehtia, että jokainen vanhus saa riittävän hyvää hoivaa ja sairaanhoitoa, oli hänen omaisuutensa millainen tahansa. Jo nyt moni vanhus käyttää varojaan mm. terveydenhuollon, hoivapalveluiden ja kotipalveluiden kuluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Kun kuntaliitoksissa on järkeä, ne toteutuvat kyllä vapaaehtoisestikin. Yhteistyötä kuntien kyllä kannattaa tiivistää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Työehtosopimukset mahdollistavat jo nyt monentasoisten palkkojen maksamisen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Verovaroin tukemisessakin on käytettävä järkeä: maaseutua on kehitettävä siten, että saadaan lisää työpaikkoja ja peruspalvelut säilyvät.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Myös yksityiset terveyspalvelut ovat tärkeitä. Palveluseteleitä pidän hyvänä asiana - niiden avulla edistetään valinnanvapautta. Myös tulosidonnaisen palvelusetelin käyttöä on hyvä edistää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Pidän hyvin tärkeänä sitä, että lähipalvelut säilyvät. On kuitenkin tärkeää, että tuottamisvastuussa oleva tahot pystyvät huolehtimaan laajasti sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista. Kunnat eivät tällaista vastuuta pysty kokonaan kantamaan. Jokaisella kunnalla tulee olla riittävä edustus päättävässä elimessä, ja kaikkien kuntien äänen kuuluminen on varmistettava.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Taksilupien enimmäismäärän sääntelystä voisi luopua. Alalle pääsyn on kuitenkin hyvä olla luvanvaraista. Ammattipätevyyttä ja palvelun laatua on valvottava jatkossakin. Jonkinlainen hintakatto on hyvä säilyttää ja hinnoittelun on oltava kohtuullista. Asiakkaan täytyy tietää hinnan määräytymisen perusteet.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

En kannata Natoon liittymistä nyt, mutta se mahdollisuus on pidettävä auki. Suomen on joka tapauksessa vastattava omasta puolustuksestaan, on se puolustusliiton jäsen tai ei - kansallisen puolustuksen on oltava uskottava.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Puolustuksen on oltava uskottavaa, mutta kohtuus ja järki on pidettävä tässäkin rahoituksessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Ainakin tämänhetkisten lukujen mukaan Suomi tarvitsee tulevaisuudessa työperäistä maahanmuuttoa, ja työlupien saanti on pidettävä ajantasalla ja saantia on tarpeen mukaan helpotettava. Tarvitsemme myös kansainvälisiä osaajia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Vastaanottokeskuksen perustaminen on iso asia, ja ennen päätöksen tekoa se pitää selvittää perusteellisesti. Kuntien talous on tiukilla, ja valtion rahoituksen tulisi kattaa vastaanottokeskuksen menot. Vastaanottokeskuksen perustaminen täytyy aina valmistella hyvin, samoin kotouttaminen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Opettajan on oltava luokassa auktoriteetti. Koulu, opetus ja oppimisympäristöt ovat kuitenkin muuttuneet, samoin lapset. Oppilaiden osallistaminen painottuu, mutta suuret ryhmäkoot ovat haastavia. Monessa luokassa on myös oppilaita, jotka tarvitsevat paljon tukea. Myös levottomuus on lisääntynyt. On tärkeää, että opetuksen perusrahoitus pidetään kunnossa ja leikkaukset lopetetaan. Koulun arjessa on tärkeää myös se, että vanhemmat arvostavat oppimista ja opettajaa, silloin yhteistyö pelaa hyvin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Uskontoa en politiikkaan sekoittaisi.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Oikein kohdennetut veronkorotukset ovat mahdollisia, mutta kokonaisveroastetta on nostettava todella harkiten. Pienituloisten verotusta en kiristäisi. Julkisia palveluita voidaan vielä tehostaa ja julkishallinnon toimivuutta parantaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sari Metsäkivi:

Tehostettavaa ja järkeistettävää riittää. On kuitenkin huolehdittava peruspalveluista ja niistä, joilla menee kehnosti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset