357 - Tarja Edry, KESK

Oma esittely

KM, rehtori, Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Keskusta (sit.)

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu hyvinä aikoina. Kaikkia palveluita nykymuodossaan ei pystytä enää tässä taloustilanteessa säilyttämään. Tarvitaan uudenlaisia tehokkaampia tapoja tuottaa palveluita. Palveluihin kohdistetuissa leikkauksissa on tehtävä tärkeitä arvovalintoja. On olemassa myös palveluja, joista ei ole enää varaa leikata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Verotus on jo nyt kireää. Verotuksen tulee olla työntekoon kannustavaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Ensin on tutkittava kaikki mahdollisuudet pärjätä uusiutuvin energiavaroin. Erityisesti bioenergian tuotekehitysresursseja tulee lisätä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kivihiilestä voimme luopua. Fossiilisista polttoaineista olisi syytä siirtyä kestävämpiin ja ympäristöystävällisempiin energiamuotoihin jollain aikavälillä. Vuosi 2025 taitaa tulla vastaan liian nopeasti. Turve on kotimainen energiamuoto ja liittyy bioenergiatalouteen. Se tuo suomalaisille töitä. Nesteytetty maakaasu taas on kilpailukykyisin ja puhtain meriliikenteen polttoaine ja merkittävä asia Suomen vietipainotteiselle taloudelle.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä tulee karsia ja julkisen sektorin toimintoja on pakko tehostaa nykyisessä taloustilanteessa. Päällekkäisyyttä tulee poistaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kaupankäynnin ja globalisaation vuoksi on tärkeää antaa valinnaisuutta kielivalintoihin. Meillä suomessa on alueita, jossa muiden kieltan opiskelu olisi tärkeämpää kuin ruotsin opiskelu. Englannin kieli on syytä säilyttää pakollisena. Toinen opiskeltava kieli tulisi olla vapaavalintainen, mutta pakollinen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Työn tekeminen ehkäisee syrjäytymistä. Jos oman ammatin töitä ei todellakaan löydy on jatkokouluttautuminen välttämätöntä tai otettava vastaan muita töitä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kaikkien ihmisten tulisi olla tasavertaisia lain edessä. Säästeliäämmin eläviä ihmisiä ei tulisi rangaista elintavoista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Nykyiset aukioloajat ovat riittävät. Alkoholihaitat ovat todellinen yhteiskunnallinen ongelma ja ne tulevat kalliiksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Pakkoliitoksia en kannata. Yhteistyötä tiivistämälla vapaaehtoisesti asiaa voidaan edesauttaa. Kuntien hallintohimmeliä on saatava purettua hakemalla vahvasti ja rohkeasti yhteistyömuotoja naapurikuntien kanssa. Lähidemokratia tulee säilyttää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kyllä työntekijä palkkansa ansaitsee, mutta olisi hyvä löytää erilaisia paikallisia ja yrityskohtaisia joustoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Maatalousyrittäjien toimintaedellytykset täytyy turvata, jotta voimme syödä myös jatkossa kotimaista puhdasta ruokaa. Koko Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja, jota varten täytyy luoda uutta yritystoimintaa mm. bioenergiateollisuudessa. Kaikille on myös taattava tasavertaiset koulutusmahdollisuudet.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Soteuudistuksen tarkoitushan on tehostaa ja uudistaa julkisen sektorin toimintaa. Ajatus on välttää asiakkaan pompotelua luukulta toiselle. Tarkoituksena on turvata hyvä hoito kaikille ihmisille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kunnista voi tulla pelkkä maksuautomaatti, jonka jälkeen säästöjä voidaan hakea enää pääasiassa lapsista ja nuorista. Rahoitusmallia tulee vielä kehittää oikeudenmukaisemmaksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Vapaa kilpailu johtaa siihen, ettei haja-asutusalueilla ole enää taksipalveluita. Mitähän tapahtuisi taksimatkojen hinnoille? On olemassa ihmisryhmiä, joille taksi on ainoa kulkuneuvo.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Haittoja ovat mm. EU-direktiiviviidakko, talouskriisi, Schengenin sopimuksen tuomat ongelmat jne.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Pääomat eivät tunne valtioiden rajoja. Raha menee sinne missä se on tehokkaammassa käytössä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Suomen tulee edelleen pysyä puolueettomana ja osallistua diplomaattisiin rauhan pyrkimyksiin. Pohjoismaista puollustusyhteistyötä tulee tiivistää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Maamme etu on säilyttää uskottava puollustuskyky.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, mtta tarveharkinta on hyvä säilyttää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Minusta Suomi ei ole ainakaan vielä valmis adoptio-oikeuden antamiseen. Haluaisin nähdä ensin Suomen suvaitsevaisempana ja erilaisuuden sietokyky tulisi olla ihmisillä parempi. Se näkyy ja tulee läpi päivittäin koulumaailmassa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kotoutuminen onnistuu parhaiten hajasijoittamalla maahanmuuttajia kantaväestön joukkoon. Vastuu kustannuksista jakautuu silloin myös tasaisemmin kaikille kunnille.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kurilla ja pelolla kasvattaminen ei edesauta hyvän työskentelyilmapiirin syntymistä luokissa. Luokkakohtainen kuri on opettajakohtaista. Jo yhdenkin koulun sisältä saattaa löytyä opettajia, joiden sitä olisi joko kiristettävä tai löysättävä. Opettajan työtä tehneenä tiedä, että meidän täytyy noudattaa annettuja ohjeita ja lainsäädäntöä. Rehtorina tiedän, että nykyistä lainsäädäntöä tulisi vielä tarkistaa, että koulun henkilökunnalla olisi paremmat työvälineet puuttua kaikenlaisiin tilanteisiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Nämä arvot toimivat myös arjessa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Monissa asioissa ulkoistaminen on silti tullut kalliimmaksi. Talousvaikutusten arvioinnissa täytyy olla erityisen tarkkana ennekuin tehdään päätöksiä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Nykyinen taloustilanne vaatii julkisen sektorin pienentämistä. Veronkorotukset vähentävät ostovoimaa ja huonontavat talouden elpymistä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Kohtuulliset palkkaerot on hyväksyttävä. Ahkeruudesta pitää palkita. Työnteon on oltava aina kannattavaa ja kaikille tulee koulutuksella taata samat lähtökohdat menestyä taloudellisesti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Vuosikymmenten varrella yhteiskuntamme on ottanut vastattavakseen liian monesta palvelusta ja etuudesta, joiden maksamiseen varamme eivät enää riitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Tarja Edry:

Ympäristövaikutukset täytyy punnita joka kerta tapauskohtaisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset