307 - Sanna Lauslahti, KOK

Oma esittely

Sannasta sanottua: Sanna on aikaansaava ja asioihin perehtynyt kansanedustaja – vahva talousosaaja, jolle tärkeää on inhimillisyys ja ihmisten hyvinvointi. Toimin toista kautta Kokoomuksen kansanedustajana sekä kolmatta kautta Espoossa kaupunginvaltuutettuna. Sitä ennen olen tehnyt pitkän työuran yrityselämän palveluksessa mm. taloushallinnon, liiketoiminnan kehittämisen ja - johtamisen tehtävissä. Lisäksi olen kirjoittanut johdon laskentatoimen kirjoja. Koulutukseltani olen hallintotieteen tohtori ja kauppatieteiden maisteri. Harrastan uintia, juoksua ja joogaa. Perheemme on yrittäjäperhe. Ja lapsia meillä on kolme.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Valtion velka nousee 100 mrd:iin. Se on kaksi kertaa vuoden tulojen verran. Emme voi jättää lapsillemme ja nuorillemme velkaa maksettavaksi. Säästöt eivät tarkoita aina heikennyksiä palveluihin. Parempia palveluita on mahdollista tuottaa pienemmällä rahalla ja byrokratian vähentäminen keventää myös kustannustaakkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Työnteon tulee olla kannustavaa. Tehdystä työtä tulee saada riittävästi käteen verojen ja muiden maksujen jälkeen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Suomi tarvitsee kylmänä maana päästötöntä energiaa. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän tulee vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Myös uusiutuvat energiamuodot tarvitsevat tuekseen perusvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Suomen tulee aktiivisesti pyrkiä vähentämään fossiilisten polttoaineiden osuutta energiantuotannossa. Kivihiilen käyttöä tulisi leikata merkittävästi. Turpeen osalta tulee tarkastella kokonaismerkitystä, koska se on kotimainen polttoaine. Maakaasun käyttö voisi painottua tulevaisuudessa enemmän varavoimaksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Julkiset menot ovat n. 57 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka on paljon. Samoin julkisen sektorin koosta kertoo hyvin veroasteemme. Se on n. 45% BKT:sta ja on korkeampi kuin EU:ssa (n. 38% BKT:sta) ja OECD maissa (n. 34% BKT:sta). Arvonlisävero on korkealla tasolla huolimatta alennetuista verokannoista. Samoin kulutusta verotetaan tasaveroilla kuten energia-, valmiste-, ajoneuvo- ja polttoaineveroilla. Mielummin tuotamme palveluita järkevämmillä tavoilla ja vähennämme turhaa byrokratiaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Tässäkin asiassa on syytä edetä kokeilun kautta, joissa lähdettäisiin kokeilemaan vapaita kielivalintoja. Jos koululaisen valinnat ovat muita kieliä kuin ruotsi, niin silloin voisi olla tarjolla kolmantena kielenä yhden vuoden pituinen arkiruotsi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Kaikki työ arvokasta ja siksi olisi hyvä suhtautua positiivisesti totutusta erilaisiinkin työtehtäviin. Työn tekeminen on aina parempi vaihtoehto kuin tekemättömyys.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Tässä avaan kantaani esimerkin kautta. Toinen elää säästäväisesti koko ikänsä, ja laittaa säästönsä asuntoon ja osakkeisiin. Ulkomaan matkat ja muut hän jättää väliin. Toinen taas asuu vuokralla, matkustaa ja käyttää rahat elämiseen. Tästä herää kysymykset: Miksi säästäväisen pitää maksaa vanhoilla päivillä enemmän hoivakuluistaan kuin toisen, joka on käyttänyt rahansa aina elämiseen? Toteutuuko tasavertaisuuden periaate?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Mieluummin alkoholi nautitaan hyvässä seurassa hallituissa ja valvotuissa oloissa ravintolassa kuin ulkona kaduilla ja kallioilla. Samalla luodaan palvelualan työpaikkoja. Ravintolayrittäjän tulee saada vapaammin itse vaikuttaa aukioloaikoihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Jos tulevina vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vastuuta siirtyy muualla, niin silloin kuntien vastuut muuttuvat oleellisesti keveämmiksi. Kuntien rooli lähiyhteistön vahvistajana kasvaa merkittävämmäksi. Suuruus ei takaa kuitenkaan tehokkaampaa tuotantoa. Tutkimuksissa peruspalveluiden tuotanto on ollut suurissa kaupungeissa tehottomampaa kuin noin 20 000–40 000 asukkaan kaupungeissa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Aikaisempien vuosien ylisuuret yleiskorotukset eivät ole joustaneet alaspäin yritysten taloustilanteen heikennettyä. Tämä on johtanut irtisanomisiin ja kannattavuusongelmiin. Tulee lisätä paikallista sopimista ja joustoja. Vähintä mitä pitää tehdä on, tiukka palkkamaltti yhdistettynä ostovoiman vahvistamiseen tuloveroja alentamalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Velkataakan alla oleva kotimaamme ei pysty pitämään pelkästään verovaroin kustannettuna koko maata asuttuna. Sen sijaan yritystoiminnan edellytyksiin tulee panostaa niin, että yrittäminen on mahdollista eri puolilla maata. Työpaikat luovat edellytykset myös maanlaajuiselle asuttuna pitämiselle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Parempia palveluita. Nopeammin hoitoon. Matalimmilla kustannuksilla. Nämä ovat tulevien vuosien tavoitteet, joiden vuoksi meillä tulee olla monipuolista palvelujen tuottamista yhdistysten, yritysten ja julkisen sektorin toimesta. Asiakas eli potilas saa tehdä valinnan tuottajien välillä ja ohjata näin palvelujen kehitystä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Hyvässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden organisointimallissa raha seuraisi asiakasta ja julkiset tuottajat olisivat rintarinnan yhdistysten ja yritysten kanssa. Tässä mallissa palveluiden tuottajana voisi olla myös kunta tai kuntayhtymä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Taksiliikenne tulee vapauttaa kilpailulle samalla tavoin kuin bussiliikenne, jossa kalusto on parantunut, palvelu on säilynyt ja hinnat ovat halventuneet. Sääntely taksitoimialalla on jäänne menneisyydestä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

EU:sta on tullut haittoja ja hyötyjä. Hyötyjä mm. yhteisvaluutan myötä korot ovat matalat ja valuuttaa ei tarvitse vaihtaa. Ei tarvitse työlupia, eikä ole rajatarkastuksia. Opiskelijavaihto on kasvanut Erasmus-opiskelijavaihdon kautta. Tutkimuksen saralla tehdään yhteistyötä eri maiden tutkijoiden välillä. Tutkijoiden liikkuvus eri maiden välillä on lisääntynyt.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Rahoitusmarkkinavero tulisi toteuttaa globaalina verona, jos sitä haluttaisiin viedä eteenpäin. Muuten on riski, että työpaikkoja siirtyisi Suomesta muihin maihin. Haluan omasta puolestani olla pitämässä kiinni kynsin ja hampain suomalaisista työpaikoista.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Kannatan Suomen ja Ruotsin sekä NATOn kanssa tehtävän yhteistyön lisäämistä. NATO kantaani olen joutunut muuttamaan viime aikaisten tapahtumien vuoksi. Joudumme miettimään tilannetta uudessa valossa, mikä on maamme turvallisuuden kannalta paras vaihtoehto. NATO ja siihen littyminen on yksi niistä. Asia tulisi ainakin selvittää kunnolla ja käydä siitä sen jälkeen tosiasioihin pohjautuva kiihkoton keskustelu.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Puolustusvoimien materiaalihankinnat kallistuvat. Samoin merivoimien ja ilmavoimien kalusto alkaa vanhentua 2020-luvulla. Yksinkertaisesti meidän tulee saada rahaa lisää mm. edellä mainittuihin kohteisiin, jotta säilyttäisimme uskottavan puolustuskyvyn.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Tulemme tarvitsemaan lisää työvoimaa, kun oma väki ei riitä. Suomessa siirtyy enemmän eläkkeelle kuin tulee uusia työntekijöitä tilalle. Siksi tarvitsemme lisää työvoimaa. Tämä vaatii systemaattista panostusta uussuomalaisten suomen kielen opettamiseen. Ilman riittävää kielitaitoa työllistämisen kynnys on korkea.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Parisuhteessa kaikkien tulee olla valtion edessä juridisesti tasaveroisia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Turvapaikanhakijoiden määrä ei ole kovinkaan korkea. Heidän kohdallaan kyse on humanitaarisesta avusta. Suurin osa heistä on erittäin kovia kokeneita ihmisiä. En näe mitään syytä, miksi meidän pitäisi kieltäytyä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Vaikea tehdä yleistystä tässä kohdin. Meillä on erilaisia kouluyhteisöjä ja opettajia. Kurin sijaan käyttäisin sanaparia, että tarvitsemme lapsile rajoja ja rakkautta. Lisäksi opettajilla tulee olla riittävästi mahdollisuuksia pitää luokkarauhaa yllä. Samoin vanhemmilla on oma vastuunsa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Eipä nämä ole mihinkään menneet. Nämäkin arvot elävät ajassa ja saavat uusia merkityksiä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Parempien ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottaminen on tärkein tavoite, ei se kuka palvelut tuottaa. Kunnat, yhdistyksen ja yritykset voivat toimia toistensa kirittäjinä. Samalla ne tuovat palvelujen tuottamiseen lisää asiakaslähtöisyyttä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Suomen veroaste n. 45 % on jo korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin. Verojen korottaminen ei ole isänmaamme selviytymisen kannalta oikea tie. Sillä ei ratkaista ongelmia, vaan pahennetaan tilannetta. Esimerkiksi tuloveroja korottamalla leikattaisiin ostovoimaa, joka heijastuisi vähenevänä palvelujen käyttönä ja tuotteiden ostamisena. Josta taas seuraisi työpaikkakatoa..

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Yrittäjän kantaessa riskin, jossa vakuutena saattaa olla oma koti, niin tulee sallia myös vaurastuminen. Työnteon tulee olla kannustavaa. Tehdystä työstä tulee saada riittävästi käteen verojen ja muiden maksujen jälkeen. Kannatan maltillisia, mutta yrittämiseen, kouluttautumiseen ja työntekemiseen kannustavia tuloeroja. Esimerkiksi ylityöpalkkaa ei pidä leikata kovemmalla verotuksella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Jos emme saa Suomea takaisin kasvu-uralle, ja sitä myötä uusia työpaikkoja syntymään, on meidän sopeutettavat menomme tuloihin. Kreikan tielle ei kannata lähteä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Näen tärkeänä ympäristöasiat, mutta myös uusien työpaikkojen luomisen. Yhtälö, jossa luomme uusia työpaikkoja puhtaiden teknologioiden ympärille, on hyvä esimerkki kummankin tavoitteen toteuttamisesta. Samalla voimme luoda kansainvälistä liiketoimintaa, ja saada vientituloja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Sanna Lauslahti:

Päätöksenteossa tulee aina ottaa ympäristöriskit huomioon samalla tavalla kuin analysoidaan talousvaikutuksiakin.Talvivaaran kaltaista tilannetta ei pidä päästää syntymään tulevina vuosina. Ympäristöhaitallisten hankkeiden riskit voivat tulla kalliiksi veronmaksajille.

Uusimmat politiikan uutiset