28 - Auli Happonen, KD

Oma esittely

Olen Auli. TV7-kanavalta tuttu kasvo, ohjelmasta Sanan ja runon tuoksua. Katso tandem vaalivideo: http://youtu.be/Ovothvc9uvI . Osaan käyttää kynää sekä esiintyä lausuen, laulaen ja puheita pitäen. Aitous, rohkeus ja rehellisyys kuvaavat minua hyvin. Hyvä itsetuntemukseni ja herkkyyteni aistia ja huomata asioita ympärilläni ovat vahvuuteni valinnoissa ja päätöksenteossa sekä kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Elämää kunnioittavat arvot sekä eri tavoin ilmenevä hätä kansamme keskuudessa ovat sydämelläni. Tahdon olla vaikuttamassa maamme asioihin myös maailmalta tulevien uhkien ja haasteiden edessä. Olen monessa mukana. Lue lisää minusta ja ajatuksistani kotisivuiltani, www.auli.club

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Leikkaukset kohdistuisivat vähäosaisiin, joille etuudet ja palvelut ovat erityisen tärkeitä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Hyvin ansaitsevalla on varaa maksaa enemmän veroa palkastaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Uusiutuvien energialähteiden (vesi, tuuli, aurinko voima) käyttö on hyväksi sekä tukemalla uutta teknologiaa hyödyntäviä bioenergiahankkeita. Nykyinen ydinvoima on myös tarpeen energiantuotantotapana.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Kivihiilivoimalat ovat jo olemassaolevia ja tarpeen vaatiessa hyviä, jos tuontisähköä ei ole saatavilla edullisesti., mutta tulisi käyttää vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Muutoin tulee pyrkiä pois ilmastoa kuormittavista energiantuottotavoista. Bioenergian käyttöä lisättävä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Nuorelle tulee antaa mahdollisuus itse valita mitä kieltä tahtoo opiskella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Kyllä, jos tarjottu työpaikka vastaa henkilön koulutustasoa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Hyvä vanhuksen hoito on päasia. Jos joudutaan ottamaan vanhuksen omaisuudesta hoitoon varoja se ei ole poissa häneltä itseltään vaan perillisiltä. Varathan ovat hänen ja hänen tulee saada paras mahdolinen hoito.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Vapaammat aukiolot lisäisivät alkoholin haittavaikutuksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Kuntaliitokset vähentävät hallinnollisia kustannuksia. Toisaalta palvelujen turvaamiseksi ei voida yhdistää pakolla kuntaa kuin kuntaa toisiinsa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Kyllä siinä mielessä, että korkeat palkat estävät palkkaamasta lisää työvoimaa. Palkan tulee kuitenkin vastata koulutustasoa sekä työkokemusta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Ihmiset pysyvät kaikkialla Suomessa, jos on työpaikkoja.Tulee lähteä siitä, että luodaan työpaikkoja kaikkialle Suomeen niin, että ne verovarat, joilla tuetaan yrityksiä alkuun saadaan aikanaan verotuottoina ja verotuloina kunnille ja valtiolle takaisin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Halvemmalla, jos ostetaan niin hoito saattaa kärsiä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Sujuvuus ja kustannustehokkuus sekä yhdenvertaiset ja asiakaslähtöiset palvelut palvelevat kaikkia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Kilpailu on hyväksi. Se palvelee niin taksiyrittäjää kuin asiakastakin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Hyötyä on jos mm. kansallista päätösvaltaa ei siirretä Eu:lle, jos asia voidaan hoitaa parhaiten kansallisesti. Sekä, että Eu:ta ei kehitetä liittovaltioksi eikä jäsenmaiden yhteisvatuuta toistensa veloista lisätä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Jos Suomi menisi mukaan rahoitusmarkkinaveroon niin pankit maksaisivat sen rahoitusmarkkinaveron ja, jos pankit joutuisivat vaikeuksiin niin veronmaksajien rahat säästyisivät.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Sitä tulee harkita, jos sille on kansan enemmistön tuki eli kansanäänestyksen kautta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Puolustusvoimien on kyettävä uudistamaan kalustoaan ja ylläpitämään toimintakykynsä. Myös reserviläisten harjoitukset ovat tärkeä osa maanpuolustusta ja niiden jatkuvuus on turvattava. Puolustusmäärärahoja on siis korotettava maltillisesti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Jos ei ole tarve EU-tai ETA- alueen ulkopuoliseen työvoimaan niin ei työlupia pidä kaikille myöntää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Lapsella pitää olla oikeus sekä isään, että äitiin ja hänen tulee saada kehityksensä ja identiteettinsä tueksi sekä naisen , että miehen malli perheessä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Miksi ei pitäisi hyväksyä?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Rakkaus on myös rajoja. Rajat tuovat turvallisuuden tunteen lapselle. Jos rajoja ei osata kotona laittaa on lapsen edun mukaista, että rajat laitetaan sitten koulussa. Ei kuitenkaan mitään fyysistä tai henkistä väkivaltaa!

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Asumme kristityssä maassa. Puhtaat, terveet kristilliset arvot, kodin merkityksen arvostaminen ja perheiden tukeminen sekä isänmaan puolesta ja sen hyväksi toimiminen kuin myös itsenäisen valtion merkityksen ymmärtäminen luovat pohjan, josta on hyvä ponnistaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Toisi lisää tehokkuutta ja saatavuutta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Riippuu veronkorotuksen suuruudesta. Silloinkin korotuksen tulisi kohdistua suurituloisiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Lahjakkuutta tai ahkeruutta ei voi mitata palkan pienuuden tai suuruden mukaan. Matalat tuloerot turvaavat omalta osaltaan yhteiskuntarauhaa. Työn ja ahkeruuden pitää kuitenkin olla kannattavaa tilanteessa kuin tilanteessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Järkeistämällä ne voidaan hoitaa. Hallinnon ja byrokratian vähentäminen ja tehostetut toimet säästävät varoja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Työpaikat tulee luoda mahdollisimman ympäristöystävällisiksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Auli Happonen:

Kyllä, jos hanke on selvästi ympäristöä kuormittava. On kehitettävä hanketta siihen suuntaan, että ympärsitöhaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Uusimmat politiikan uutiset