176 - Pia Lohikoski, VAS

Oma esittely

Järjestö- ja koulutuspäällikkö Vuokralaiset ry:ssä. Päivätyönäni on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvonta ja neuvonta. Olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Olen kahden lapsen äiti ja johdan Vasemmistoliiton perhepoliittista työryhmää. Toimin myös Vasemmistoliiton puoluevaltuuston 1. varapuheenjohtajana. Olen duunariperheen tytär ja valtiotieteiden maisteri. Olen toiminut monissa kansalaisliikkeissä. Viimeksi olen ollut mukana organisoimassa Huoli2015 -kampanjaa parempien mielenterveyspalveluiden puolesta.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Minusta tärkeintä olisi nyt miettiä miten saamme tavallisille ihmisille töitä ja ostovoiman kasvamaan. Kansanedustajana toimisin aktiivisesti sen puolesta, että Suomessa aloitettaisiin laaja talousohjelma, jolla uudistettaisiin teollisuuttamme, kehitettäisiin joukkoliikennettä, rakennettaisiin kohtuuhintaisia asuntoja ja korjattaisiin kouluja sekä päiväkoteja turvallisiksi paikoiksi kasvaa ja opiskella. Ohjelmalla luotaisiin kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Velkaa lyhennetään nousukaudella.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Mielestäni on siirryttävä yhtenäiseen verotukseen, jossa kaikkia tuloja verotetaan samassa progressiivisessa verotaulukossa. Tämä malli keventäisi pieni- ja keskituloisten verotusta sekä lisäisi progressiota suurituloisilla. Veroja pitää mielestäni maksaa tulojen mukaan. Pienituloisten verotettavan tulon alarajaa voidaan nostaa, joka parantaa pienituloisten ostovoimaa ja vahvistaa kotimaista kulutuskysyntää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Kallista ydinvoiman lisärakentamista on perusteltu teollisuuden tarpeilla. Rakennemuutoksen vuoksi teollisuuden tarvitseman sähkön määrä on kuitenkin vähentynyt selkeästi, eikä uusille ydinvoimaloille ole tarvetta. Suomen tulisi seurata Tanskan, Hollannin ja Iso-Britannian mallia siirtyen uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan perustuvaan energiatalouteen. Se loisi työpaikkoja, hidastaisi ilmastonmuutosta ja säästäisi rahaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys, vaan fakta. Meidän on luovuttava mahdollisimman nopeasti fossiilisten energiamuotojen käytöstä. Suomen tulisi seurata Tanskan, Hollannin ja Iso-Britannian mallia siirtyen uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan perustuvaan energiatalouteen. Se loisi tuhansia uusia työpaikkoja, antaisi teollisuudellemme mahdollisuuden uudistua kansainväliseksi menestyjäksi, hidastaisi ilmastonmuutosta ja säästäisi rahaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Suomen julkinen sektori ei ole liian suuri. Tarvitsemme esimerkiksi kouluissa opettajia ja koulunkäyntiavustajia, päiväkodeissa lastentarhan opettajia, hoitajia ja laitoshuoltajia sekä terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoivalaitoksissa ja palvelutaloissa hoitajia. Lama voidaan nujertaa vain talouspolitiikalla, joka luo työtä ihmisille yksityisellä sektorilla ja myös julkisella puolella, jolloin se parantaa kansalaisten ostovoimaa luoden siten myös kasvua. Leikkauspolitiikka ei auta ketään.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Ruotsinkielen opiskelu on tärkeää. Uskon kuitenkin, että ruotsinkielen opetusta kehittämällä ja vapaaehtoiselta pohjalta voitaisiin saavuttaa parempia oppimistuloksia kuin pakollisuuden pohjalta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Ongelmana ei ole se, etteivät työttömät ottaisi töitä vastaan, vaan se, että avoimia työpaikkoja ei ole tarjolla. Tärkeintä olisi ajaa talouspolitiikka, joka luo investoinneilla uusia työpaikkoja, ja saa talouden kasvuun. Vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille on tarjottava kunnollisia palkkatukitöitä. Temppukurssitukset ja palkattomat harjoittelut pitää lopettaa, ja tarjota niiden siijaan tutkintoon johtavaa koulutusta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Pitkäishoidossa jo nyt lähes koko eläke menee hoitomaksuihin. Jokaisella pitää olla tarvittaessa oikeus saada hoivapalveluita kunnalta, siksihän me verojakin maksamme. Hoivapalveluiden maksut tulee porrastaa maksukyvyn mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Nykyiset aukioloajat ovat jo varsin riittävät. En kuitenkaan näe ongelmalliksi sitä, jos joku haluaa pitää ravintolaansa auki pidempään ja maksaa työntekijöilleen tältä ajalta asianmukaiset palkat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Sen sijaan, etä kuntia pakotetaan yhdistymään tarvittaisiin maakuntatasolle demokraattisesti vaaleilla valittavat valtuustot, joille siirrettäisiin sellaiset tehtävät, joista pienet kunnat eivät yksin selviä. Maakuntavaltuustoilla voisi olla Ruotsin tapaan vastuu sosiaali- ja terveysasioista sekä maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Peruskunnille jäisi lähipalveluista, kuten kouluista, päiväkodeista ja vapaa-ajanpalveluista vastaaminen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Palkkoja polkemalla vain supistetaan kotimaista kysyntää, mikä taas synkentää talous- ja työllisyystilannetta. Suomen yritysmaailman ongelma eivät ole liian suuret palkat. Niiden osuus yritysten liikevaihdosta on laskenut selvästi viimeisen 20 vuoden ajan. Hyvä työnantaja näkee tärkeäksi maksaa työntekijöille palkkaa, jolla tulee toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

On tärkeää, että ihmisistä pidetään huolta kaikkialla, mutta kaupungistumiskehitystä on turha yrittää väkisin jarruttaa. On kuitenkin tärkeää vahvistaa eri alueille sopivia elinkeinoja ja paikallisia keskuksia. On myös hyvä esimerkiksi turvata lapsille ja nuorille kunnolliset opiskelumahdollisuudet eri puolilla Suomea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Ei pidä. Julkiset, laadukkaat palvelut on taattava kaikille, ja siksi niihin on satsattava enemmän resursseja. Ei ole tarpeen kuntalaisten rahoilla tukea voittoa tavoittelevaa yksityistä terveys- ja hoivapalvelubisnestä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Laadukkaat julkiset palvelut on taattava kaikille, ja siksi niihin on satsattava enemmän resursseja. Sote-uudistuksella on hyviä tavoitteita tasa-arvoisista palveluista kuntarajoihin katsomatta, mutta toteutuksesta ei ole vielä varmuutta. On kuitenkin hyvä taata se, ettei kuntalaisten rahoilla tueta kalliiksi tulevaa voittoa tavoittelevaa yksityistä terveys- ja hoivapalvelubisnestä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Kansainvälisyys ja Euroopan yhdentyminen ovat hyviä asioita. Ongelmallisempi puoli on ollut talouspolitiikka, jota on toteutettu oikeiston ja suuryhtiöiden tavoitteiden perusteella. Elvytyksen sijaan on ajettu talouskuria, joka on syventänyt lamaa. Nykyisellään EU:n tavoitteet palvelevat ensisijaisesti suuyrityksiä ja eliittiä tavallisen kansalaisen sijaan. Tästä esimerkkinä on valmisteltava TTIP-sopimus, jota Vasemmisto vastustaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Rahoitusmarkkinavero on yksi tärkeä osa finanssikapitalismin vakauttamisessa, ja siksi Suomen pitäisi olla mukana siinä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Suomen menestystarina on ollut puolueettomuuspolitiikkamme. Se on tuonut meille turvallisuutta ja vakautta, sekä toisaalta antanut mahdollisuuden sovitella ja toimia rauhanneuvottelijana. Suomen ei tule liittyä sotilasliitto Naton jäseneksi, sillä se heikentäisi puolueettomuutta ja veisi maamme osaksi maailman konflikteja ja pahimmillaan toisi konfliktit Suomen maaperälle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Periaatteessa ihmisten pitää saada liikkua vapaasti, mutta ei voi olla niin, että työnantaja korvaa valvonnan ja yhdenvertaisten työehtojen puuttuessa paikalliset työntekijät halpatyövoimaa tuomalla. Kaikille työntekijöille on taattava yhdenvertaiset työehdot ja sitten kun tämän toteutuminen pystytään takaamaan, voidaan tarveharkinnasta luopua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Tottakai kaikille ihmisille kuuluu yhdenvertaiset ihmisoikeudet, ja siten myös avioliitto- ja adoptio-oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Koulussa on jo olemassa selkeät säännöt miten oppilaiden tulee toimia. Olennaista olisi kehittää koulun opetusmalleja niin, että erilaiset oppijat huomioitaisiin, ja oppilaat olisivat oppimisen keskiössä. Kun oppilas on motivoinut sujuu myös koulunkäynti paljon paremmin. Tärkeää olisi myös pienentää luokkakokoja. Pienissä luokissa on rauhallisempaa. Merkittävä asia on myös parantaa koulun, opettajien ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Kaikkien pitää pelata samaan maaliin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Mielestäni politiikan tulee lähteä tasa-arvosta, ihmisoikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta, joita määritellään esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja lasten oikeuksien sopimuksessa. Uskonnot ovat henkilökohtaisia asioita, eikä niitä tulisi sotkea politiikkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Ei pidä. Julkiset, laadukkaat palvelut on taattava kaikille, ja siksi niihin on satsattava enemmän resursseja. Ei ole tarpeen kuntalaisten rahoilla tukea voittoatavoittelevaa yksityistä terveys- ja hoivapalvelubisnestä. Tutkimusten mukaan palveluiden yksityistäminen on heikentänyt työntekijöiden oikeuksia ja nostanut palveluiden hintaa, muttei ole parantanut laatua. Useilla paikkakunnilla onkin yksityisiä palveluita otettu takaisin kunnan omaksi toiminnaksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Palveluita ja sosiaalietuuksia ei pidä leikata. Harmaa talous on nujerrettava. Menetämme sen vuoksi muutamia miljardeja vuosittain. On siirryttävä yhtenäiseen verotukseen, jossa kaikkia tuloja verotetaan samassa progressiivisessa verotaulukossa. Tämä malli keventäisi pieni- ja keskituloisten verotusta sekä lisäisi progressiota suurituloisilla. Nämä kaksi muutosta varmistaisivat jo julkisten palveluiden rahoituksen. Sen lisäksi on toki tärkeää tehdä talouspolitiikkaa, joka luo työpaikkoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Tasainen tulojako on tutkimusten mukaan talouden ja työllisyyden kannalta suuria tuloeroja parempi. Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta voi palkita ilman suuria tuloerojakin, esimerkiksi mielenkiintoisilla, luovilla ja vastuullisilla työtehtävillä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Palveluita ja sosiaalietuuksia ei pidä leikata. Osa etuisuuksista päin vastoin kaipaisi korotusta ja kansalaisten kannalta selkeämpiä hakukäytäntöjä. Rahaa palveluihin saadaan kitkemällä harmaa talous, jonka vuoksi menetämme verotuloja muutamia miljardeja vuosittain. On siirryttävä yhtenäiseen verotukseen, jossa kaikkia tuloja verotetaan samassa progressiivisessa verotaulukossa. Nämä kaksi muutosta varmistaisivat jo julkisten palveluiden rahoituksen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Mielestäni esimerkiksi Talvivaara osoittaa, ettei taloudellisia intressejä ole järkevää asettaa ympäristökysymysten edelle. Kaivostoimintaa pitää pystyä harjoittamaan ympäristö huomioiden. On tärkeää, että teollisuutemme uudistuu huomioiden ympäristön kantokyvyn. Uusiutuvaan teknologiaan nojaava teollisuus voi nousta tärkeäksi kansainväliseksi kilpailuvaltiksi, joka luo työtä ja tarjoaa resursseja laajasti yhteiskunnalle. Yhtälailla maataloudessa luomutuotanto lisää työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pia Lohikoski:

Ympäristönvaikutusten arvioinnin tulee johtaa myös toimenpiteisiin. Päätöksenteon pitää pystyä näkemään kymmenien vuosien päähän, eikä miettiä vain lyhyttä voitontavoittelua. Mielestäni esimerkiksi Talvivaara osoittaa, ettei taloudellisia intressejä ole järkevää asettaa ympäristökysymysten edelle. Kaivostoimintaa pitää pystyä harjoittamaan ympäristö huomioiden. On tärkeää, että teollisuutemme uudistuu huomioiden ympäristön kantokyvyn.

Uusimmat politiikan uutiset