91 - Eva Biaudet, RKP

Oma esittely

Minulla on laaja yhteiskuntapoliittinen kokemus kansanedustajana 16v, eduskuntaryhmän puheenjohtajana 4v, peruspalveluministerinä sekä tasa-arvoministerinä 2v, diplomaattina Etyj:ssä ihmiskaupanvastaisena erityisedustaana 3 v, vähemmistövaltuutettuna ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna yhteensä n 5v. Olen neljön lapsen äiti ja asunut Helsingissä koko elämäni. Lapsuuteni olen viettänyt 60-luvun Pohjois-Helsingin esikaupunkialueella ja 70-luvun Itä-Helsingissä. Aikuisena olen asunut keskustassa. Olen toiminut myös kaupunginvaltuutettuna ja lukuisissa kansalaisjärjestöissä, yleensä kansainvälisten ihmisoikeusasioiden tai lasten- ja naisten oikeuksien parissa. Vapaa-aikana rentoudun mieheni kanssa kävellyttämällä kahta mopsiamme ja säiden salliessa pysähdymme rantakahvilaan haistelemaan merta.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Maakaasun käyttö voi olla välttämätön vielä pitempään.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Väestön vanhemeninen lisää palvelujen tarvetta. Vaikka pyrkisimme lisämään muiden kuin julkisten palvelujen tarjontaa, esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen ja yksityisten palveluantajien palveluja, ovat julkiset palvelut tarpeen erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla ja koulusektorilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

On tärkeää että ihminen ei joudu luopumaan omasta asunnostaan vain siksi että hän tarvitsee hoitopalveluja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Keskustassa pitää myös olla hyvä asua . Ravintoloiden myöhäisten aukioloaikojen ja asumisen yhteensovittaminen on välillä haasteellista. Nykyään ravintolat ovat jo avoinna suhteellisen vapaasti.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Kuntien määrää tulisi vähentää jotta sosiaali- ja terveysperuspalvelut voisivat olla myös kuntakohtaisia. Liian suuret kunnat eivt kuitenkaan lisää tehokkuutta tai kuntalaisten osallisuutta. Jos pääkaupunkiseudun kuntia liitetään yhteen tarvistemme samlla demokratian vahvistamista ja ammattilaispoliitikkoja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Kun työpaikat ovat uhattuina, sopimismahdollisuutta tulisi lisätä Suomen Yrittäjien esittämän mallin mukaisesti myös silloin kuin työnantaja ei kuulu työnantajajärjestöön.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Valtion palvelut on oltava saatavilla koko maassa, kuntien taloutta on jatkossakin tasattava mutta palvelut on järjestettävä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja erityisalveluja on voitava keskittää myös ladun takaamiseksi. Maaseudullakin on voitava elää ja kalastajien ja maanviljelijöiden elinkeinojen säilyminen palvelee myös meitä kaupunklaisia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Jo tänään työterveyshuolto on yksityistä ja tärkeä osa palvelukokonasuutta. Plavelun tuottaja voi olla myös yksityinen vaikka vastuu palveluiden turvaamisesta on julkisella. Palvelujen laatuvaatimukset sekä vaatimukset yhdenvertaisesta kohtelusta sitovat myös yksityisiä. Useiden palvelutuottajien olemassaolo lisäämahdollisuuksia tuottaa erityispalveluja niitä tarvitseville.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

On tehokasta kun palveluiden maksaja pystyy myös ohjaamaan palvelutuotantoa. Jos kustannusvastuu siirtyy pois kunnilta, esimerkiksi valtiolle, tilanne muuttuu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Poliitikkojen tullisi ennen kaikkea ponnistella kansainvälisetn suhteiden parantamiseksi, konfliktien ehkäisemiseksi ja rauhanturvaammiseksi ja raketamseksi. Keskustelun keskittyessä pelkästään jäsenyyskysymykseen nämä kysymykset ovat saaneet liian v'ähän huomiota. Rauha ei ole itsestään selvää, ja kun Natoa mahdollisesti tarvittaisiin on jo liian myöhäistä. Yhteistyö ja kumppanuus Naton kanssa, sekä syvenevä yhteistoiminta Ruotsin anssa on hyvä. Täydet pisteet puolustusministerille.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

On harkittava erittäin tarkoin myös puolustuksen materiaalihankintojen kannattavutta. Yhteistyö EU:n ja Ruotsin kanssa voi tuoda säästöjä hankintoihin ja toimintaan. Materiaalihankinnat voisivat hyvin täydentää toisiaan jos yhteistyö tiivistyy.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

järjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla eikä se ole ehkäsisyt esim ihmiskauppaa tai muuta väärinkäyttöä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Perinteisten arvojen määritteleminen toisi erilaiset arvot jokaiselle. Mielestäni pohjoismaisen perinteen mukaan ihmisarvon kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus, , vapaus ja vähemmistöjen oikeuksien turvaaminen sekä lapsista ja ympäristöstä huolehtiminen ovat perinteisiä suomalaisa arvoja minulle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Tarkoituksenmukaisuus ja valinnanvapauden turvaaminen, erityistarpeisiin vastaaminen voivat olla syitä ulkoistamiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

pahimmass tilanteessa joudumme tekemään molempia. Ratkaisevaa on miten sen teemme ja mitä etuuksia leikkaamme. OIkeudenmukaisuus ja heikoimpien huomioonottaminen on ohjavaa. Verojakin on erilaisia ja työn verotusta ei pitäisi lisätä. On huolehdittava siitä että tomenpiteet eivät aiheuta enemmän haittaa tulevaisuudessa tai lisää kustannuksia tulevaisuudessa. Nuoriin ja koulutukseen on panostettava!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Tuloerot on hyväksyttävä mutta en kannata niiden tieten tahtoista kasvattamista.. Suomessa on perinteisesti pyritty tasamaan tuloeroja oikeudenmukaisella verotuksella. En kannata tasaveroa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eva Biaudet:

Ongelma on työttömyydessä, ennenaikaisessa eläköitymisessä, huonovointisuuden ja väkivallan korkeissa luvuissa. Nämä aiheuttavat suunnattomia kustannuksia. Terveyden edistämistä pitää tehdä koulussa ja työpaikoilla. Väkivaltaisten ääriliikkeiden aiheuttamat kustannukset on Ruotsissa laskettu miljooniksi euroiksi. Naisten ja miesten tasa-arvo lisää naisten työssäkäyntiä ja verotuloja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset