60 - Wille Rydman, KOK

Oma esittely

Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan varapuheenjohtaja ja Helsingin kaupunginorkesterin johtokunnan puheenjohtaja. Työkseni toimin ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa kokoomuksen kansainvälisten asioiden sihteerinä eduskunnassa ja vastaan puolueen kansainvälisistä suhteista.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Suomen valtionvelka on vuoden 2008 jälkeen enemmän kuin kaksinkertaistunut. Velat kaatuvat tulevien sukupolvien maksettaviksi. Ei ole oikein, että lähetämme laskun nykyisestä hyvinvoinnista lapsillemme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Suomen palkkaverotuksen progressio on jo nykyisellään liian jyrkkä, mikä luo kannusteen epäterveeseen verosuunnitteluun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Suomi on aivan liian riippuvainen tuontienergiasta. Ydinvoima on tähän asti kehitetyistä energiantuotantotavoista kustannustehokkain. Lisäksi se on päästötön, ympäristöystävällinen ja Suomen oloissa täysin turvallinen tapa tuottaa energiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Energian tuottamistavat kehittyvät, ja hyvä niin. Huoltovarmuudenkin kannalta on silti tärkeää, ettemme yksipuolista energiantuotantoamme liiaksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Hyvinvointi voidaan turvata vain, jos julkinen talous on tasapainossa. Olemme jo liian pitkään eläneet velaksi. On parempi tasapainottaa taloutta hallitusti kuin vasta viimeisen pakon edessä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Suomen kansainvälisen menestyksen edellytys on se, että suomalaiset puhuvat mahdollisimman monia kieliä. Juuri siksi tulisi olla mahdollista opiskella halutessaan myös jotain muuta kieltä toisen kotimaisen sijasta. Suurempi valinnaisuus lisää myös opiskelumotivaatiota ja myönteistä asennetta Suomen kaksikielisyyttä kohtaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Jos kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua työtä, pitää myös maksettujen tukien pienentyä merkittävästi. Suomi ei saa taantua oleskeluyhteiskunnaksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Sivistynyt yhteiskunta turvaa arvokkaan vanhuuden senioreilleen. Järjestelmäämme tulisi kuitenkin kehittää siihen suuntaan, että vastuuta oman vanhuudenturvan järjestämisestä otettaisiin nykyistä enemmän jo työuran aikana.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Sääntelyn ja rajoitusten määrä Suomessa on paisunut jo liiallisuuksiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Liian suuri kuntien määrä johtaa moninkertaiseen hallintoon ja resurssien tehottomaan käyttöön. Pakkoa parempi keino on kuitenkin taloudellisten kannusteiden luominen vapaaehtoisten kuntaliitosten toteuttamiseksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

On parempi olla pienipalkkaisessa työssä kuin kokonaan työelämän ulkopuolella. Passivoivan sosiaaliturvan muodostamat kannustinloukut sekä jäykkä työmarkkinajärjestelmä synnyttävät työttömyyttä. Työllisyyden parantamiseksi molempiin on puututtava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

On hyvä, että Suomessa on elämää muuallakin kuin vain muutamassa kasvukeskuksessa. On kuitenkin hyväksyttävä, ettei palvelutaso voi olla sama syrjäseuduilla kuin kaupungeissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät hyvin julkista palvelutuotantoa. Isoissa asutuskeskuksissa, kuten pääkaupunkiseudulla, tulee pyrkiä aitojen palvelumarkkinoiden syntyyn laadun parantamiseksi, kustannusten pitämiseksi kurissa ja asiakkaiden valinnanvapauden lisäämiseksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Olennaista on huomata, että Suomi koostuu hyvin erilaisista alueista ja kunnista. Palveluiden järjestämisessä tulee huomioida paikalliset erityisolosuhteet.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Vapaa kilpailu synnyttää yrittäjyyttä, uusia palveluinnovaatioita, parempaa laatua ja edullisempia hintoja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Euroopan unionin huonoihin puoliin kuuluu päätöksenteon raskaus ja tiettyjen jäsenmaiden korruptio. Silti EU-jäsenyyden hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat. EU-jäsenyys avaa Suomelle markkinoita, luo vakautta ja parantaa Suomen kansainvälispoliittista asemaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Meidän pitäisi pikemminkin houkutella pääomia Suomeen ja Eurooppaan kuin karkottaa niitä yhä uusilla veroilla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Palovakuutusta on myöhäistä hankkia, kun talo on jo tulessa. Nato-jäsenyys on vieläpä siitä hyvä turvallisuusvakuutus, että se historian valossa todistettavasti myös vahvasti ennaltaehkäisee konfliktien syntyä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Jos uskottavasta puolustuskyvystä halutaan pitää kiinni, nykyinen resurssitaso ei riitä. Valitettavasti olemme tilanteessa, jossa puolustuskyvystä huolehtiminen on tärkeämpää kuin vuosikymmeniin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Jäykkä työmarkkinajärjestelmämme ylläpitää mittavaa kotimaista työttömyyttä. Suomen ongelma ei ole työvoiman vähyys, vaan olemassaolevan työvoimaresurssin ajautuminen rakenteellisista syistä työelämän ulkopuolelle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Jokaisella pitää olla oikeus valita kumppaninsa vapaasti sukupuolesta riippumatta. Homot ja lesbot voivat olla myös hyviä vanhempia. Kansainvälinen adoptio on kuitenkin vaikeutunut niissä maissa, joissa adoptio-oikeus on laajennettu samaa sukupuolta oleville pareille. Tällaiset seurausvaikutukset tulee huomioida lainsäädäntöä laadittaessa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Helsinki painii jo nyt mittavien kotouttamisongelmien kanssa. Maahanmuuton määrä tulee pitää hallittuna.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Opettajilla pitää olla riittävät oikeudet ja valmiudet puuttua häiriökäyttäytymiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Kyllä nämä ainakin minulle henkilökohtaisesti ovat tärkeitä arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Julkisen sektorin ei tarvitse tuottaa kaikkia tarvitsemiaan palveluita itse. Tuottajien välinen kilpailu parantaa palveluiden tasoa, laskee kustannuksia ja lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Suomen verotaso on jo nykyisellään aivan liian korkea ja haittaa vakavasti Suomen kansainvälistä kilpailukykyä - ja siten julkisten palveluiden rahoittamista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Heikoimmista pitää huolehtia. Myös menestymisen pitää olla sallittua.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Ei Suomi loputtomiin voi elää nykyiseen tapaan velaksi. On parempi tasapainottaa talous ajoissa kuin antaa maan ajautua Kreikan kaltaiseen vararikkoon.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Molemmat pitää huomioida. Puhdas luonto on yksi Suomen kilpailuvalteista. Se ei kuitenkaan ole kestävää politiikkaa, jos liian tiukalla ympäristölainsäädännöllä ajamme Suomesta yritykset ja työpaikat sellaisiin maihin, joissa ympäristöasioista huolehditaan puutteellisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Wille Rydman:

Totta kai päätöksenteossa pitää huomioida kaikki seurausvaikutukset. Niin ympäristö-, työllisyys- kuin talousvaikutuksetkin. Ja niiden perusteella arvioida kokonaisuutena, kannattaako hankkeeseen ryhtyä vai ei.

Uusimmat politiikan uutiset