26 - Paavo Arhinmäki, VAS

Oma esittely

Olen herttoniemenrantalainen isä, intohimoinen taiteen ja jalkapallon ystävä, polkupyöräilijä, kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja ja entinen kulttuuri- ja urheiluministeri. Into ja palo muuttaa maailmaa paremmaksi ei ole vuosien varrella kadonnut.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Leikkaukset ovat vain pahentaneet talouskriisiä koko Euroopassa. Työttömyys on kasvanut, talouteen ei ole saatu kasvua ja palvelut ovat heikentyneet. Ja samaan aikaan valtioiden velkasuhde on kasvanut. Jopa IMF ja OECD suosittelevat leikkausten sijaan elvytystä. Nyt tarvitaan talouspolitiikassa suunnanmuutos.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Kokonaisveroastetta ei tässä taloudellisessa tilanteessa pysty alentamaan, muta painopistemuutoksia pitää tehdä. Pienituloisten verotusta on kevennettävä ja vastaavasti erityisesti pääoma- ja osinkoverotusta on kiristettävä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Nyt pitää panostaa kotimaisiin uusiutuviin alueellisesti työllistäviin energiamuotoihin. Uusitutuviin energiamuotoihin ja energiansäästöön nojautuvassa teknologiassa valtavat vientimahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle. Tarvitaan kuitenkin kotimaisia referenssilaitoksia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Ei ole realistista, että voisimme näistä täysin luopua kymmenessä vuodessa. Suomen on oltava hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Energiamuutos on aloitettava nyt.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Yksi eniten julkisuudessa hoettu väärinkäsitys on se, että julkinen sektori olisi jotenkin erityisesti paisunut viime vuosina. Ongelmana ei niinkään ole julkisen sektorin kasvu vaan yksityisen sektorin romahdus laman ja taantuman myötä. Hallintoa pitää uudistaa, turhia hallinnon portaita tulee karsia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Suomi on kaksikielinen maa ja suuren joukkoon työpaikkoja tarvitaan molempien kotimaisten kielten osaamista. Koulutuspoliittisesti ei saa luoda umpiperiä, joissa ainevalinnoilla vie mahdollisuuden tulevilta opiskelu- ja työpaikoilta. Suomessa harvinaisempien vieraiden kielten opiskelua on lisättävä, mutta se ei edellytä kouluruotsista luopumista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Valtaosa työttömistä hakee aktiivisesti töitä ja on valmiita ottamaan vastaan hyvin monenlaisia töitä. Kiristäminen ja karenssit heikentäisivät jo valmiiksi heikossa asemassa olevien tilannetta. Tämä johtaisi helposti tilanteeseen, jossa ihmiset pakotetaan tekemään töitä palkoilla, jotka jäävät reilusti alle työehtosopimusten.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Yhteiskunnan perustehtävä on huolehtia vanhusten hoidosta ja hoivasta. Jos kuitenkin ihmisillä on varallisuutta, kannattaa sitä käyttää omaan hyvinvointiin sen sijaan, että säästäisi perinnöiksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Lupakäytäntöä pitää joustavoittaa, mutta täysin vapaita aukioloaikoja en kannata.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Lähtökohtaisesti kannatan vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Jos kunta ei pysty enää huolehtimaan asukkaittensa perusperuspalveluista, pitää se voida liittää toiseen kuntaan. Kysymys on ihmisten tasa-arvoisista palveluista asuinpaikasta riippumatta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Yleissitovien työehtosopimusten romuttaminen palauttaisi isännän vallan työpaikoille. Työehtosopimukset ovat työntekijän turva. Niillä huolehditaan siitä, että palkalla tulee myös toimeen. Suomessa ei pidä mennä amerikkalaiseen malliin, jossa joutuu pahimmillaan tekemään useaa työtä ja silti elää köyhyydessä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Toimiva aluepolitiikka on kaikkien etu, niin Kehä 3:sen sisä- kuin ulkopuolella. Ei ole kenenkään etu, että ihmiset pakon edessä joutuvat muuttamaan suurimpiin kaupunkeihin. Tämä merkitsee esimerkiksi Helsingissä kohtuuttomia asumiskustannuksia ja ruuhkaisia päiväkoteja. Valtion toimesta pitää esimerkiksi taata nopeat internet-yhteydet kaikkialle maahan, mikä mahdollistaa etätyön ja nettiasioinnin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Julkiset hyvinvointipalvelut pitää tuottaa lähtökohtaisesti julkisesti. Sote-uudistus vahvistaa julkisesti tuotettuja terveyspalveluja. Yksityiset firmat tekevät isoja voittoja meidän terveydellämme ja osittain verovaroillamme, mutta siirtävät voitot veroparatiiseihin. Kaikki terveydenhoitoon laitettava julkinen raha pitää laittaa julkisesti tuotettuihin palveluihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Koko sote-uudistuksen tavoite on parantaa meidän sosiaali- ja terveyspalveluitamme poistamalla raja-aidan perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon väliltä. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjän leveämmät hartiat mahdollistavat laadukkaammat palvelut kaikkialla Suomessa. Jatkossakin kunnat kuitenkin tuottavat pääsääntöisesti edelleen hyvinvointipalvelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Tukholma tai Tallinna ovat varoittavia esimerkkejä siitä, mihin täysin vapaa hinnoittelu on johtanut. Taksien hinnoissa on valtavaa vaihtelua. Jos ei ole tarkkaavainen, tulee helposti "ryöstetyksi". Myös kuljettajien ammattitaito on heikentynyt. Olen useamman kerran joutunut Tukholmassa neuvomaan taksikuskia, mihin pitää ajaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

EU on helpottanut mm. matkustamista, työntekoa ja opiskelua merkittävästi muissa maissa. Sen sijaan tässä talouskriisitilanteessa olemme kantapään kautta saaneet kokea ne EMU:n ja euron ongelmat, joista Vasemmisto varoitteli 1990-luvun loppupuolella.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Hävisimme tästä äänestyksen hallituksessa. Vasemmisto, demarit ja vihreät kannattivat rahoitusmarkkinaveroa, muut eduskuntapuolueet vastustivat. Rahoitusmarkkinaverolla voitaisiin kerätä verotuloja, mutta vielä tärkeämpää on se, että sillä voitaisiin hillitä veroparatiiseja, transaktiot tulisivat julkisiksi ja nopealiikkeistä finanssipeliä hillittäisiin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Maailmassa tarvitaan Suomen, Ruotsin, Itävallan ja Irlannin kaltaisia liittoutumattomia maita, jotka voivat toimia kriiseissä välittäjinä. Naton jäsenenä Suomi olisi osapuoli ainakin välillisesti yhä useammissa sotilaallisissa kriiseissä. Suomen ja Ruotsin jäsenyys Natossa lisäisi myös tarpeettomasti jännitettä Itämerellä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Kataisen hallituksen tekemä puolustusvoimauudistus säästi merkittävästi puolustusmenoja. Meidän ei pidä kritiikittömästi hyväksyä kenraalien kaikkia "ostoslistoja", joilla Suomeen halutaan uusia asejärjestelmiä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Kysymys on täysin absurdi. Työperäistä maahanmuuttoa voi ja pitää helpottaa muutenkin kuin tarveharkinnasta luopumalla. Tarvitsemme tulevaisuudessakin maahanmuuttoa. Tarveharkinnassa arvioidaan, onko alalla saatavissa myös kotimaassa työntekijöitä. EK:n herrat ajavat voimakkaasti tarveharkinnasta luopumista, koska sillä pyritään dumppaamaan palkkoja. Esimerkkinä on valtionyhtiö Finnair. Se palkkasi Atlantin ylittäville lennoille amerikkalaista henkilökuntaa heikoilla palkoilla ja työehdoilla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Olen ylpeä siitä, että vuosien työ tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta tuotti tulosta, kun eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain. Siinä äänestyksessä oli kysymys ihmisoikeuksista. Jokaisella pitää olla lain edessä samat oikeudet riippumatta sukupuolisesta suuntautumisesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Meidän pitää kantaa vastuuta maailman kaikkein heikoimmissa olosuhteissa olevista: nälkää, sotaa tai vainoa pakenevista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Kouluviihtyisyyttä pitää parantaa pienentämällä luokkakokoja, lisäämällä kerhotoimintaa ja panostamalla esimerkiksi tukioppilastoimintaan. Tiukalla kurilla ei kouluviihtyisyys lisäänny.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Perinteiset arvot - kuten tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Julkisen puolen, valtion ja kuntien, tehtävä on tuottaa mahdollisimman laadukkaita palveluja. Yritysten tehtävä on tuottaa voittoa omistajille. Kaupunkilaisjärjelläkin sen ymmärtää, jostain voitto revitään. Useimmiten palvelujen laadusta, työntekijöiden palkasta ja myöhemmin maksuja nostamalla. Yksityiset yritykset pyrkivät myös "kermankuorintaan". Hoitavat tehtävät, joista voi tehdä voittoja ja jättävät haastavammat tehtävät yhteiskunnan hoidettaviksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Suomi ottaa tänä vuonna velkaa arviolta viisi miljardia euroa. Samaan aikaan varovaistenkin arvioiden mukaan menetämme 6-10 miljardia euroa verotuloja harmaaseen talouteen ja verovuotoon. Suomen budjetti olisi jo nyt ylijäämäinen, jos nämä porsaanreiät tukitaan. Harmaan talouden suuret kalat uivat finanssimarkkinoilla, mutta ongelman ratkaisemiseen on käytetty kovin vähän energiaa. Tarvitaan maakohtainen kirjanpito, rahoitusmarkkinavero, automaattinen tiedonvaihto...

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Täysin absurdi väite. Tuloerot eivät muodostu lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Paljon ratkaisevampaa on varallisuuden kasaantuminen. Kansainvälisissä vertailuissa pienten tuloerojen maat ovat myös taloudellisesti kaikkein tehokkaimpia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Jo nyt meidän hyvinvointipalvelut eivät kaikilta osin täytä ihmisten toiveita ja meidän perusturvan taso on Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean huomautuksen mukaan liian alhaisella tasolla. Jos emme saa massatyöttömyyttä kuriin ja taloutta kasvuun, on kaikki palvelut ja sosiaalietuudet liian raskaita. Siksi nyt pitää muuttaa talouspolitiikan suuntaa. Hallintoa pitää järkevöittää ja yksinkertaistaa. Esimerkiksi sosiaaliturvassa pitää siirtyä kohti perustuloa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paavo Arhinmäki:

Mihin me tarvitsemme tulevaisuudessa talouskasvua ja työpaikkoja, jos meillä ei ole elinkelpoista planeettaa? Panostaminen ilmasto- ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin on suuri mahdollisuus mm. Suomen vientiteollisuudelle. Voimme luoda uusia työpaikkoja ja talouskasvua nimenomaan ympäristöteknologian kautta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset