144 - Welat Nehri, SDP

Oma esittely

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Velkojen takaisinmaksu tai pätevä suunnittelu hoitaa ne, on välttämätön pidemmällä tähtäimellä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa työttömyysaste on turhan korkea, talouskasvu on pysähdyksissä, investoinnit ovat harvassa, eikä näköpiirissä ole nopeita muutoksia parempaan suuntaan, taloudenhoito ei voi vaan perustua lainojen lyhentämiseen. Meidän tulee pikemminkin tehdä investointeja, luoda uusia työpaikkoja ja sitä kautta saada talouskasvu kääntymään nousuun. Korothan ovat alhaalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Suomen verotustaso pitäisi muuttaa pienituloisia suosivammaksi. Suuri joukko ihmisistä (mm. eläkeläiset, työttömät ja nuoret) on köyhyysrajan (1170 eur/kk) alapuolella. Pientuloisten (palvelualat, naisvaltaiset ammatit) alle 2500 euroa ansaitsevien veroaste pitäisi saada alemmaksi. Keskituloisten veroaste voisi kutakuinkin pysyä samana kuin nytkin, mutta isompituloisten veroastetta on vara nostaa. Veroratkaisussa on estettävä palkkatyöstä saatavien tulojen verokeinottelu pääomatuloksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Energiantuotanto ei pidemmällä tähtäimellä voi perustua ydinvoiman lisäämiseen. Meidän pitää panostaa uusiutuvaan energiaan ja varmistettava, että kasvatetaan energiaomavaraisuus. Pidän Suomen mallin mukaista turvallisuustietoista ydinvoimaa kuitenkin parempana vaihtoehtona kuin energian tuontia Venäjältä. Venäjän energiapolitiikka itä-Euroopan maita kohtaan on osoittanut sen epäluotettavaksi energiakumppaniksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Ympäristöä eniten saastuttavista energiamuodoista pitäisi päästä eroon ja korvata ne ympäristöystävällisillä ratkaisuilla asteittain. Painopisteenä pitäisi olla energiaomavaraisuuden lisääminen. Tässä taloustilanteessa tiukan aikataulun asettaminen ei liene järkevää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Se on selvää, että hallinnosta voidaan karsia ja kuntaliitoksissa päällekkäisyyksistä on luovuttava. Turha byrokratia ei palvele ketään. Hyvinvointivaltiossa julkisen sektorin rooli palveluiden tuottajana on kiistaton. Viime vuosina moni kunta on joutunut katuamaan päätöksiään ulkoistusten suhteen, kun on huomattu, ettei ulkoistamalla kustannukset välttämättä laske, eivätkä palvelut välttämättä parane. Vähentämisen sijaan painopistettä pitäisi muuttaa. Julkinen sektori yhteiskunnan palvelijaksi!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Terminä "pakkoruotsi" herättää minussa ihmetystä. Pakkojen sijaan meidän pitää kyetä motivoimaan ihmisiä kielten opiskelun pariin laajemminkin. Ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli ja siksi on tärkeää, että kieltä osataan ja palveluita tarjotaan kohderyhmälle omalla kielellä. Kyseenalaistan kuitenkin sitä, miksi kaikilta virkamiehiltä edellytetään molempien virallisten kielten osaamista. Nyt maahanmuuttajat jäävät eriarvoiseen asemaan valtion rekrytoinneissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Ihmisten saaminen työelämään on kaikkien edun mukaista. Meillä on aivan liikaa pitkäaikaistyöttömiä. Suurimmalla osalla tämä tilanne ja siitä seuraava työttömyyden kierre ei ole oma vika, kun teolliset työpaikat ovat karanneet halvan työvoiman maihin. Joillakin aloilla koulutettujen määrä ylittää kysynnän. Yhteiskunnan pitää motivoida ihmisiä kouluttautumaan aloille, joissa on työvoimatarvetta. Työnteosta pitää tehdä kannattavampi ja porsaanreiät, jotka motivoivat laiskotteluun tulisi paikata.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Ihmisille pitää tarjota ihmisarvoinen elämä myös silloin, kun ikä tulee vastaan ja ihminen jää ansioituneelle eläkkeelle. Eriarvoistuminen tulee estää vanhusten hoitopalveluissa. Varallisuus ei saa muodostua keinoksi suosia tiettyjä ryhmiä palveluiden julkisen sektorin tarjonnassa. Vanhustenhoidossa voidaan hyvinkin soveltaa mallia, joka on jo käytösssä päivähoidosta. Tällöin mahdolliset maksut voidaan periä maksukyvyn mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Nykyinen malli toimii kohtuullisen hyvin. Tärkeintä on, että kaikille ravintoloille suodaan kohtuulliset mahdollisuudet toimia alalla. Ravintola-alalla on nykyisellään liikaa byrokratiaa lupien hankinnassa ja valvonnassa, joka pistää erityisesti pienyrittäjät vaikeaan asemaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

En periaatteessa ole pakkoliitosten kannalla, mutta vaihtoehdot alkavat olla vähissä. Seuraava hallitus voi luoda uusia taloudellisia kannustimia kuntarakenteen muutosten vauhdittamiseksi. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat kunnat eivät pysty selviytymään hyvinvointipalveluiden tarjonnassa, mikä vaikeuttaa kansalaisten elämää ja pistää ihmisiä eriarvoiseen asemaan Hyvinvoinnin takaaminen edellyttää rohkeita ratkaisuja politiikoilta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Kolmikantasopiminen on suomalaisen työelämän jalokivi, enkä näe mitään syitä miksi työnantajien pitäisi karata yhteiskunnallista vastuuta. Mikäli on tarvetta maksaa nykyisiä työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, työnantajan tai työnantajien järjestön pitää neuvotella asiasta työntekijäjärjestön kanssa. Suomen talouden nostaminen ja työpaikkojen säilyttäminen Suomessa on työntekijäjärjestöjen intresseissä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Suomen pinta-ala on väestön määrään suhteen valtava, eikä näin pienellä väestöllä ole mitään mahdollisuutta pitää koko maa asutettuna. Voimme nauttia luonnosta ja mökkeillä ympäri Suomea jatkossakin, mutta se on selvää, että talouden rakenteen muutokset, kaupungistuminen ja siitä seuraava koulutuksen, työpaikkojen ja palvelujen keskittyminen kasvukeskuksiin tulee jatkumaan. Rakenteellisen kooman hoito on turhan kallista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Suhtaudun varovaisesti yksityisen sektorin rooliin korvata julkisen sektorin tarjoamia hyvinvointipalveluita. Valitettavasti yksityisellä puolella valta on yhä enemmän karkaamassa veroparatiiseja suosivien monikansallisten yritysten käsiin. Viime vuosina moni kunta on joutunut katuamaan päätöksiään ulkoistusten suhteen, kun on huomattu, ettei ulkoistamalla kustannukset välttämättä laske, eivätkä palvelut välttämättä parane. Mahdollisissa ulkoistuksissa tulisi suosia paikallisia pienyrittäjiä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Erityisesti isommilla kunnilla on täysin hyvät mahdollisuudet tuottaa itse sote-palveluilta. Pienemmissä kunnissa valtio voisi tarjota kannustimia yhteistyön parantamiseksi. Toteutuessaan kuntaliitokset mahdollistaisivat tehokkaita, isompaan väestöpohjaan perustuvia ratkaisuja. Sote-uudistuksellahan pyritään samaan lopputulokseen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Ei Ruotsin mallia, kiitos. Taksiliikenteessä pitäisi huolehtia siitä, että jatkossakin ratin takana on ammattiosaajia, käytössä on hyvänkuntoinen kalusto ja kuljettajien tulotaso riittää elämiseen. Nykymallin suurin ongelma on käsittääkseni se, että erityisesti pääkaupunkiseudulla taksiyrittäminen on keskittynyt liikaa. Taksilupien saaminen jonotuksen kautta on käytännössä mahdoton ja se on nostanut kaupattavana olevien taksilupien hinnan yli 100.000 euroon.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

EU:ta voimme perustellusti kritisoida ja tarjota yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja pienempien jäsenvaltioiden kanssa uusia malleja unionin kehittämiseksi. EU:n pitäisi huomioida pienet jäsenvaltiot ja paikalliset olosuhteet laajemmin. Suomen kansainvälistyminen, vapaa liikkuvuus, yhteinen valuutta, turvallisuuden parantuminen, ovat EU-jäsenyyden ansiota. EU on välittömästi ja välillisesti merkittävä työnantaja Suomessa. Suomi ei voi pärjätä sulkeutumalla itseensä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Suomi on joka tapauksessa mukana rahoitusmarkkinaverojärjestelyissä, mikäli se käy kauppaa rahoitusmarkkinaveroa käyttävässä jäsenmaassa liikkeelle lasketuilla arvopapereilla. Rahoitusmarkkinoiden saaminen yhtenäisen sääntelyn alaisuuteen on koko EU:n edun mukaista. Veron käyttökohteista ei ole vielä sovittu, mutta niillä voisi esim. vähentää sitä EU:n budjetin osuutta, joka maksetaan kansallisista budjeteista.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Sotilaallisesti liittoutumattomana Suomella on paremmat mahdollisuudet säilyttää rauha itänaapurinsa kanssa ja turvata pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Nykymalli tarjoaa aivan hyvät mahdollisuudet Suomelle toimia tasapainottavana tekijänä lännen ja idän välillä. EU:n kautta Suomella on jo hyvä selusta, eikä se oikeastaan ole Venäjänkään edun mukaista ärsyttää Suomea hakeutumaan Naton jäseneksi. Naton jäsenyyden sijaan Suomi voi tiivistää sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Puolustusvoimien budjetti laski alle 1,3 %:iin bruttokansantuotteesta tänä vuonna. Turvallisuusympäristössä tapahtuneita muutoksia huomioiden olisi tarpeen panostaa puolustusvoimiin jonkin verran enemmän. Asevelvollisuutta pitäisi kehittää panostamalla laatuun määrän sijaan. Puolustusvoimien rooli työllistäjänä on myös muistettava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Suomen pitää ensisijaisesti huolehtia siitä, että työllisyysaste saadaan nousuun ja työttömyysaste alas. Nykyinen työttömyystilanne on sietämätön. Samaan aikaan meidän pitää varautua etupainotteisesti mitä on edessä työmarkkinoilla, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Meidän on saatava uutta työvoimaa hoitamaan eläkkeelle siirtyviä sekä paikkaamaan niitä työpaikkoja, joille ei löydy tekijöitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Pyrkimyksenä pitää olla, että kaikilla ihmisillä on yhtäläiset oikeudet olla ja toimia yhteiskunnassa. Aikuiset saavat keskenään tehdä mitä vaan liittoja. Tilanne on eri, kun puhutaan lasten oikeuksista. Onko yhteiskunta valmis kohtaamaan lapsia ennakkoluulottomasti näissä suhteissa? Ovatko esim. koulut ja päiväkodit valmiita kohtamaan erilaisista perheistä tulevia lapsia oikeudenmukaisesti?

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Valtiolla on päävastuu perustaa vastaanottokeskuksia tarpeen mukaan. Vastaanottokeskuksen tehtävänä on järjestää turvapaikanhakija-asiakkaille lakisääteiset peruspalvelut turvapaikkaprosessin ajaksi. Kyse on ihmisistä, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet jättämään kotimaansa ja hakeutuneet turvaan meidän armoille. Hyvinvointivaltiossa voimme olla ylpeitä voidessamme antaa turvaa apua tarvitseville. Ennemmin tai myöhemmin tulee turvapaikanhakijan vuoro palvella Suomea.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Kouluihin pitää luoda vapaa, innostava ja innovatiivinen kasvuympäristö, jossa oppilaat voivat pelotta ilmaista itseään ja kehittyä. Koulu on yhteisöllinen paikka ja on tärkeä, että kollektiivinen vastuu viihtyvyydestä pidetään yllä. Suomen koulujärjestelmässä kunnioitus muita kohtaan (suhteessa opettajiin tai muihin oppilaisiin) on jäänyt taka-alalle. Kohteliaisuuteen ja kunnioittamiseen kasvattaminen lähtee juuri tietoisesta sensitiivisestä kasvatuksesta ja moninaisuuden hyväksymisestä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Yhdistelmänä tuo on vähintäänkin vanhanaikainen, eikä palvele moninaisen nyky-yhteiskunnan etuja. On tärkeää vaalia isänmaan intressejä, mutta samaan aikaan on muistettava yhteiset intressit globaalissa maailmassa. Uskonto on hyvä pitää vaan omana asiana, eikä sotkea sitä politiikkaan. Oma koti kullan kallis pätee edelleen. Yhteiskunta on meidän summa. Kaikki lähtee kodista, koulutuksesta ja ympäristöstä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Ulkoistamisista ei toistaiseksi ole kovin hyviä kokemuksia. Ulkoistuksia on jouduttu arvioimaan uudelleen palveluiden huononemisen tai kustannusten nousun seurauksena. Hyvinvointivaltiossa tavoitteena on tuottaa yhteishyvää kansalaisille. Raha- ja palveluvirrat ovat tällöin hallittuja. Yritysten tavoitteena on tuottaa voittoa omistajille. Pääoma ohjautuu tällöin sinne missä on eniten voittoja. Monikansallinen yritys harvoin moralisoi onko kohde kotimarkkinoilla vai veroparatiisissa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Julkisen sektorin tehtävänä on taata ihmisarvoinen elämä kaikille. Muussa tapauksessa hyvinvointivaltiosta puhuminen on itsensä huijaamista. Palveluiden tuottamisessa tulisi pyrkiä tehokkuuteen ja hyödyntää nykyteknologia ja näin saada säästöjä aikaan leikkausten sijaan. Mahdollisissa veronkorotuksissa on varmistettava oikeudenmukainen tulojenjako koko yhteiskunnassa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Pienet tai suuret tulot eivät aina korreloi ihmisten osaamista, ahkeruutta, viisautta tai lahjakkuutta. Hyväntuloinenkin ihminen voi jossakin elämäntilanteessa kohdata esim. uupumuksen, vammautua, tehdä konkurssin tai joutua onnettomuuteen. Pitääkö yhteiskunnan hylätä hänet silloin? Ei tietenkään. Päinvastoin hyvinvointivaltio huolehtii heikoimmista verovaroin. Yhteiskunnan velvollisuutena on huolehtia vähäosasista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Yhteiskunnallinen vastuu ja yhdenvertainen huolenpito ihmisistä kuuluvat hyvinvointivaltion ydintehtäviin. Nykyjärjestelmän haasteena on tapa, joilla sosiaalietuudet on järjestetty. Byrokratiaa ja päällekkäistä hallintoa pitää ehdottomasti vähentää. Sosiaalietujen maksu ei saa kuitenkaan korvata työntekoa. Päinvastoin ihmisiä pitää kannustaa ja saada opiskeluun ja työelämään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Hyvinvointivaltion toimivuus edellyttää, että talous kasvaa kohtuullisesti ja työpaikkojen säilymisestä pidetään huolta. Ympäristöasiat nousevat paremmin huolen aiheeksi, kun ihmisillä on vähemmän henkilökohtaisia huolia. Meidän tulee päätöksenteossa aina arvioida, mikä toiminta on tulevaisuuden kannalta parempi ja harmittomampi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Welat Nehri:

Suomen lakia ja kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomen on sitoutunut, tulee noudattaa myös ympäristöasioissa ja niiden arvioinnissa. Ympäristökysymyksistä huolehtinen on pidemmällä tähtäimellä Suomen ja koko ihmiskunnan etu.

Uusimmat politiikan uutiset