KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Rauno Pikkarainen, Vasemmistoliitto, 135

  • Puolue:  Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri:  Savo-Karjala
  • Ehdokasnumero:  135
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  49
  • Koulutustaso:  ammattikoulu
  • Lasten lukumäärä:  2
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

paloopisto

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Rauno Pikkarainen:

Laskusuhdanteessa tarvitaan elvytystä ei kiristyksiä, niiden aika on noususuhdanteessa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Rauno Pikkarainen:

Progressiivisia veroja pitää kiristää ja tasaveroja alentaa. Siis ei näin kuin nyt on tehty väärin päin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Rauno Pikkarainen:

Niin kauan kun joudumme tuomaan sähköä ulkomailta pitää mahdollistaa kotimainen sähkön tuotanto Suomen maaperällä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Rauno Pikkarainen:

Turve työllistää Itä-Suomessa joten sen alas ajamineni ole järkevää mutta kivihiilestä tule luopua vaikka se tarkoittaa edellisen kysymyksen ydinvoiman lisärakentamista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Rauno Pikkarainen:

Nousu suhdanteessa julkisen sektorin osuus normalisoituu ja vanhukset, lapset ja sairaat tarvitsevat hoitoa eikä pahitetta tee laadukas opetuskaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Rauno Pikkarainen:

Nykyään on tärkeämpiäkin aineita opiskeltavaksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Rauno Pikkarainen:

Pitää kuitenkin olla kohtuulliset työmatkat ja ammattitaitoa hoitaa työ.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Rauno Pikkarainen:

Käteen jäävää euromääräistä suoja osuutta on syytä nostaa mutta varsinkin isoista eläkkeistä ja eläke sijoituksista osa tulee käyttää omaan hoivaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Rauno Pikkarainen:

Kuntalaisten palvelluita ei saa viedä satojen kilometrien päähän.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Rauno Pikkarainen:

Palkallaan pitää tulla toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Rauno Pikkarainen:

Jos halutaan taata terveydenhoito kaikille tasalaatuisena ja säästää niin lääkäreiden pitää olla virkalääkäreitä ja lailla kieltää keikkalääkäri toiminta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Rauno Pikkarainen:

Jos halutaan tasalaatuiset palvelut kohtuullisin kustannuksin niin nykyistä SOTE esitystä ei tule toteuttaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Rauno Pikkarainen:

Tällä saadaan lisää verotuloja maksukykyisiltä ja ehkäistäisiin niin sanottua lyhyeksi myyntiä pörssissä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Rauno Pikkarainen:

Puolueettomana pärjätään paremmin nähdäänhän tämä jo nyt venäjän nykyisissä pakotteissa pieni Suomi kärsii eniten.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Rauno Pikkarainen:

Kaikkien hallinnon alojen pitää osallistua säästöihin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Rauno Pikkarainen:

Muuten samat oikeudet mutta adoptio oikeutta ei koska se koskee kolmatta ihmistä joka ei vielä voi vaikuttaa asiaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Rauno Pikkarainen:

Valtio maksaa täysimääräisesti vastaanottokeskuksen kulut.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Rauno Pikkarainen:

Nyt on menty liian pitkälle vapaassa kasvatuksessa eikä ryhmäkokojen pienentäminenkään ratkaise asiaa varsinkaan tässä taloudellisessa tilanteessa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Rauno Pikkarainen:

Kuhan ei mennä liiallisuuksiin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Rauno Pikkarainen:

Progressiivisia veroja tulee kiristää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Rauno Pikkarainen:

Suomi on saavuttanut nykyisen kansainvälisesti tunnustetun hyvinvointi yhteiskunnan maltillisilla tulo eroilla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset