KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ville Kuivalainen, Vasemmistoliitto, 132

  • Puolue:  Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri:  Savo-Karjala
  • Ehdokasnumero:  132
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  43
  • Koulutustaso:  ammatillinen koulutus / yrittäjätutkinto
  • Lasten lukumäärä:  3
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

autopeltiseppä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ville Kuivalainen:

Velkaantumista on hillittävä mutta palveluja ei tule heikentää, eikä keskittäminen ole ainoa ratkaisu. On madallettava työllistymisen kynnystä ja satsattava ostovoiman lisäykseen. Alv:n alarajaa on nostettava reilusti ja sivukuluja tulee leikata. Työnantajamaksut on suomessa liian korkeat, niitä madaltamalla luodaan uusia työpaikkoja ja kilpailukyky paranee. Yleinen ALv-taso on suomessa liian korkea, se leikkaa ostovoimaa. Veronkiristys on väärä työkalu, se ei motivoi työhön / yrittäjyyteen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ville Kuivalainen:

Pääomatulojen verotusta tulee tarkastella nykyistä tiukemmaksi. Harvalla tavallisella työntekijällä on pääomatuloja. Progresiiivinen verotus jossain muodossa myös pääomatuloille. Työntekijällä on progressio ansion mukaan, pääomatuloissa tasavero. Yhdenvertaistetaan käytäntöjä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ville Kuivalainen:

Omavaraisuus sähköntuotannossa on turvattava. Kaikki vaihtoehdot tulee huomioida tarkkaan ja ilman populismia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ville Kuivalainen:

Turvetuotantoa ei pidä lopettaa. Sillä sektorilla on työtä ja nostetta myös tulevaisuudessa. Kotimaisuuteen tulee satsata ja suota suomessa riittää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ville Kuivalainen:

Julkista terveydenhoitoa tarvitaan ja siihen tulee satsata. Terveydellä ei pidä tehdä bisnestä, kuten nyt on tehty. Julkishallinnoissa kaupungit versus kunta on liikaa johtajia. Byrokratiaa voidaan karsia, sillä saadaan säästöä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ville Kuivalainen:

Vapaaehtoinen valinta on järkevä ratkaisu.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ville Kuivalainen:

Vastikkeettoman rahan jakoon pitää tehdä leikkurit. Velvoite on yksi keino mutta asia vaatii avointa ja puolueetonta pohdintaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ville Kuivalainen:

Jos omaisuuden haltija näin tahtoo ja mallin hyväksyy. Asiasta tulee sopia etukäteen, ei toisten taskuille luvatta mennä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ville Kuivalainen:

Mahdollisesti viikonloppuisin. Arkena kuppilat joutaisi laittaa kiinni vaikka 02.00. Näin ravintolakulttuuri muuttuisi ja ihmiset lähtisivät aiemmin ravintolaan. Pitää ajatella myös työntekijöitä ja kustannuksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ville Kuivalainen:

Pakkoliitos ei ole nykypäivää. Liitokset vievät palvelut vain kasvukeskuksiin ja näin maaseutu autioituu. Kriisikunnat voivat yhdistää hartioitaan mutta kaikki päätökset tehdään neuvottelemalla, ei pakolla. Pakko on harvainvallan työrukkanen,se ei kuulu demokraattisen valtion toimintatapoihin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ville Kuivalainen:

Sivukulut leikkuriin, että työllistämisen kynnys madaltuu. Valtio voisi maksaa vaikka osan työntekijän sivukuluista. Valtion on tuettava työllistämistä nykyistä enemmän. Sopimusrikkomus on rikos, eihä sellaista voi sallia. Yrityksiä on kannustetta toisin keinon työllistämään lisää työvoimaa. Alv: alarajan maksuvelvollisuuuden nosto 80.000 euroon toisi lisää työpaikkoja pienyritys-sektorille.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ville Kuivalainen:

Suomen pinta-alasta on rakennettu 5 % . Ei kaikkien ihmisten tarvitse pakkautua kaupunkeihin ja taajamiin. Elävä maaseutu on suomen sydän. Omaravaraisuus-aste on laskenut jatkuvasti. Pientila-aate ja kyläkoulut / kaupat takasin strategiaan. Suomi tulee pitää asuttuna ja maalla asumiseen tulee kannustaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ville Kuivalainen:

Yksityis-sektori on vaihtoehto. Julkinen terveydenhoito kohtelee kansalaisia tasa-arvoisesti, sen on oltava etusijalla. Lääkäreiltä on mennyt etiikka, koska euro alkaa olla ainoa konsultti. Nykysuunta on väärä, jolla ulkomaalaisomistuksessa olevat hoivayhtiöt valtaavat suomen ja vievät pääomat ulos. Kotimaisuus kunniaan, joten lainsäädännöllä tulee estää ulkomaiset grynderit / lobbarit suomesta myös terveydenhoito-sektorilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ville Kuivalainen:

Omassa kunnassa on paras toimintaympäristön tuntemus. Lähidemokratia tulee säilyttää myös terveydenhoitoa koskevissa asioissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ville Kuivalainen:

Tarveharkinta taksiluvissa ja hintakatto on kuluttajan turva. Nykyistä toimivaa järjestelmää ei pidä purkaa. Taksilla on kattava peitto maaseudulla ja kaupungissa. Päivystys 24 /7. Ely valvoo toimintaa. Suomalainen taksijärjestelmä on maailman paras ja turvallisin henkilökuljetusmuoto. Taksi on iso työllistäjä ja tunnollinen veronmaksaja. Taksiala loi Kelan suorakorvausjärj. kulut maksaa ala itse. Näin on säästetty miljoonia euroja yhteiskunnan varoja. Nykyjärjestelmä toimii, sitä ei saa tuhota.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ville Kuivalainen:

Olemme alusta asti olleet nettomaksajia. Vastikkeeton jäsenmaksujärjestelmä tulee purkaa. Jokainen valtio hoitakoon itese veronsa ja vastuunsa. Nyt olemme jo liittovaltiossa vastoin tahtoa. EU on epädemokraattinen luomus. Emme tarvitse direktiivejä, emmekä eu:n perustuslakia. Päätösvalta kotimaahan maataloudesta riistanhoitoon. Kärsimme EU:n pakotelinjauksista kalliin hinnan. Nyt kyhäillään TTIP sopimusta kulisseissa. Jäsenmaksumiljardit oman valtion käyttöön. hyväksyn vain kauppaliiton.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ville Kuivalainen:

hallituksen kanta on perusteltu / riskienhallinta ja päätösvalta pitää olla omissa käsissä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ville Kuivalainen:

Emme tarvitse natoa. On muistettava geopoliittinen asemamme. Venäjä on ilmaissut, että jos menemme Natoon, niin suomesta tulee Venäjän vihollinen. Venäjä on tärkeä kauppakumppani, joten naapuruus.suhteet tulee olla kunnossa. Ukrainan kriisistä tehtiin populismin työrukkanen, jolla Suomea pyritään saamaan Natoon. Pääministeri / kokoomus ei ole ulkopolitiikan asiantuntijoita, päinvastoin. Ehdoton EI Natolle !

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ville Kuivalainen:

Onhan meillä oltava uskottava toimiva puolustusmekanismi. Puolustusvoimat on myös iso työllistäjä, varuskuntia ei pidä enää lakkauttaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ville Kuivalainen:

Valvonta tulee olla kunnossa ja nykyistä järjestelmää voisi vaikka hieman tiukentaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ville Kuivalainen:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Tällä asialla ei pidä tehdä politiikkaa. Kukin taapertaa tyylillään ja tavat on kuin itse tahtoo. Olemme erilaisia se pitää hyväksyä. Adoptio kysymys herättää tunteita. Onko se lapsen etu, että lapsella on kaksi isää, tai äitiä ? Olen enemmän perinteisen perhemallin kannattaja. En halua politikoida tälläkään asialla mutta kerron rehellisesti kantani jos joku kysyy.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ville Kuivalainen:

Riippuu kunnan taloustilanteesta, tiloista ja monesta muusta seikasta. Valtuusto päättää ja demokratia hoitaa asian.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ville Kuivalainen:

Opettajalla pitää olla oikeudet ja ohjat käsissä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ville Kuivalainen:

Valinta riippuu palveluntarpeesta. Kustannuslaskelmat ja palvelunkuvaus, sekä kartoitus kertoo paljon. Terveydenhoitopalveluja ei pidä yksityistää nykyistä enemmän.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ville Kuivalainen:

Jos veroruuvi on jo tapissa, niin on etsittävä muita keinoja. Säästöä saadaan palveluaikoja lyhentämällä, sekä etsimällä vuotokohde kassavirrasta ja tukkia se hyvissä ajoin. Kunnat voi säästää lyhentämällä katuvalojen palamisaikaa ( hämäräkytkin ) jne.. Tk päivystys ilta-ajalta lyhyemmäksi ja vaikkapa kammata palveluhintoja hieman ylöspäin. Erikois-sairaanhoidon menot on suurin menoerä, sieltä saa äkkiä säästöä järkeistämällä toimintoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ville Kuivalainen:

Eriarvoisuus kasvaa jatkuvasti. Palkka tehdystä työstä ja työn vaativuudesta. Konsultit ja johtajat saavat aivan liian suurta palkkaa. Euro on ahneuden konsultti. Sieltä yläpäästä voidaan leikata tarvittaessa rajusti mutta ei pienituloisilta ihmisiltä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ville Kuivalainen:

Vastikkeeton rahanjako syyniin. Ei koske sairaita ihmisiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ville Kuivalainen:

Liito-oravan papanoilla ei torpata tärkeitä yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita. Maalaisjärjen käyttö on sallittua, jopa suotavaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ville Kuivalainen:

Lait ja asetukset antavat ohjeet. Sitä varten on YVAT ja Elyt ja lautakunnat olemassa. Lakia noudatettakoon, joka toiminnalle on omat kriteerit.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset