KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kaisa Korhonen, Vasemmistoliitto, 131

Oma esittely

Olen yhteiskunnallisten aineiden opettaja ammatillisessa peruskoulutuksessa, pitkänlinjan kunnallispoliitikko ja Vasemmistoliiton paikallis- ja piiritason vaikuttaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kaisa Korhonen:

Meidän peruspalveluistamme ei ole enää varaa leikata, palveluiden saaminen ei nytkään toteudu tasa-arvoisesti. Velkaantumista on tyydyttävä suitsimaan pidemmällä aikavälillä, talouden tervehtymisen kautta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kaisa Korhonen:

Korkeimmissa tuloluokissa verotusta voidaan kiristää. Paras ratkaisu olisi malli, jossa kaikkia tuloja verotettaisiin samalla asteikolla, kikkailun mahdollisuudet katoaisivat.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kaisa Korhonen:

Lisää ydinvoimaa ei pidä rakentaa. Ydinvoima ei ole lopulta edullista, ja siinä on aina suuret riskit. Se myös vie mahdollisuuksia työllistävän, kotimaisen uusiutuvan energiatuotannon kehittämiseltä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kaisa Korhonen:

Kyllä. Ilmastonmuutos ei odota parempia aikoja, meidän on toimittava nyt, jos haluamme antaa elämän mahdollisuudet tuleville sukupolville.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kaisa Korhonen:

Julkisen sektorin kokoa on liioiteltu julkisessa keskustelussa. Meillä on jo karsittu julkisen sektorin hallintoa niin että monen asian käsittely viivästyy siksi. Suorittavaa työtä tekeviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan työntekijöitä on liiankin vähän.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kaisa Korhonen:

Ruotsin osaaminen on hyödyllistä suuressa osassa maata. Itä-Suomessa olisi kuitenkin suuri tarve venäjän taitajissa, joten kieltenopetuksen painopistettä voitaisiin harkita ajan mittaan uusiksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kaisa Korhonen:

Velvoitteet ovat jo nyt varsin kireät. Lähes kaikki työttömät haluaisivat töihin, mutta jos tarjottu työpaikka aiheuttaa liian suuria hankaluuksia työmatkojen, toimeentulon, perhe-elämän tai asumisen suhteen, on kohtuutonta pakottaa ketään sellaiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kaisa Korhonen:

Kannatan tasa-arvoisia, maksuttomia tai edullisia palveluita kaikille, mutta ennen kaikkea vähävaraisille. Suuria perintöjä ei tarvitse mielestäni jälkeläisille varjella, mutta usein kyse on myös tunneasioista: oman pitkään rakennetun ja itse sisustetun kodin myyminen ja siellä olevien tavaroiden heittäminen pois, on vanhukselle raskas paikka henkisesti. Näissä tilanteissa pitäisi pystyä toimimaan vähitellen ja ihmistä kunnioittaen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kaisa Korhonen:

Eivätköhän ne ole jo riittävän vapaat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kaisa Korhonen:

Kuntien määrää ei pidä vähentää pakolla, mutta oletettavasti niin käy ennemmin tai myöhemmin muutenkin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kaisa Korhonen:

Samalla saadaan lisää ihmisiä, jotka eivät tule palkallaan toimeen. Ihmisen pitää elää työllään ja siitä saatavalla palkalla. Työehtosopimukset ovat työntekijän suoja mielivaltaa vastaan. Kun työtä on, siihen pitää palkata työntekijä asianmukaisella palkalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kaisa Korhonen:

Ei ole järkevää mahduttaa koko väestöä ruuhka-Suomeen. Meillä on asuntoja, palveluita ja rakennettua ympäristöä sekä väljää luontoa ja hyvää elämää tarjolla muualla Suomessa yllin kyllin. Niitä on ylläpidettävä, saatava julkisia ja yksityisiä investointeja - siis työpaikkoja - myös tänne muualle Suomeen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kaisa Korhonen:

Varat on keskitettävä julkisen ja luotettavan palveluntuotannon kehittämiseen. Verovaroja ei pidä käyttää etenkään suurten pörssiyhtiöiden rahoittamiseen ja verojärjestelyiden kautta pois maasta. Ei ole mitään perustetta sille, että yksityinen tuotanto olisi tehokkaampaa kuin julkinen. Sote-alueilla on mahdollisuus käyttää pieniä paikallisia palveluntuottajia julkisen palveluntuotannon tukena.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kaisa Korhonen:

Kunnilla sinänsä ei tarvitse olla valtaa, kuntalaisilla kyllä. Sote-alueiden päätöksentekoon pitää saada suora vaikutusmahdollisuus. Palvelut tulee järjestää riittävän suurilla alueilla, jotta saadaan toimivat palveluketjut ja järkevä resurssien jako aikaiseksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kaisa Korhonen:

Valtion tulee valvoa taksien hinnoittelua ja kuljettajien osaamista ja kalustoa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kaisa Korhonen:

EU:ta pitäisi kehittää kohti ihmisten ja rauhan unionia, eikä vain talouden ehdoilla, silti katson että olemme oikeassa paikassa osana Eurooppaa. Meidän pitää olla vaikuttamassa EU:n tulevaan kehitykseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kaisa Korhonen:

Suomen pitäisi olla mukana kehittämässä välineitä keinottelun rajoittamiseksi rahoitusmarkkinoilla ja kriisien välttämiseksi/korjaamiseksi, tämänhetkinen veromalli tuskin on riittävä, mutta ratkaisuja on kehitettävä edelleen, Suomen tulisi olla mukana tässä työssä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kaisa Korhonen:

Meidän tiemme on rauhan ja diplomatian tie. En halua, että meidän itärajamme on NATO:n ja Venäjän raja.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kaisa Korhonen:

Puolustusvoimien rahoitus on riittävä. Meillä on paljon kipeämpiäkin rahantarpeita.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kaisa Korhonen:

Tämä on hyvin yksinkertainen ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kaisa Korhonen:

Voisin työskennellä turvapaikanhakijoiden hyväksi. He ovat ihmisiä, jotka tulevat sodan tai vainon keskeltä, meidän hyvinvoiva sivistynyt maamme ja kuntamme pystyvät tarjoamaan apuaan. Toki turvapaikanhaku on säänneltyä ja valtion rahoittamaa toimintaa, ja niin tulee olla, mutta taustalla vaikuttaa inhimillinen kollektiivinen vastuu toisista ihmisistä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kaisa Korhonen:

Kuri ei ole oikea keino, rangaistukset eivät tuota toivottavia tuloksia. Sen sijaan lasten osallisuus pitäisi huomioida jo päiväkodista saakka, aikuisen esimerkin ja ohjauksen tulee auttaa lasta kasvamaan vastuuseen omasta ja yhteisestä oppimisesta, ympäristöstä ja työstä. Sääntöjen ja sopimusten tulee olla yhteisiä, myös lasten ja vanhempien kanssa keskusteltuja.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kaisa Korhonen:

Perinteiset arvot - kuten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus - muodostavat hyvän pohjan politiikalle. Kodissa, uskonnossa ja isänmaassa ei ole mitään vikaa, kunhan ei sekoiteta kotia perinteisiin rooleihin kodeissa, uskontoa vallankäyttöön eikä isänmaallisuutta nationalismiin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kaisa Korhonen:

Julkiset palvelut ovat peruspalveluita, joiden tulee olla kaikkien ulottuvilla maksutta tai edullisesti, julkiset varat on käytettävä niiden kehittämiseen. Yksityisen yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa, ei varsinaisesti huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista, siksi en antaisi peruspalveluita yritysten vastuulle. Ei ole mitään perustetta sille, että yksityinen yritys tuottaisi palvelut tehokkaammin tai edullisemmin vaarantamatta palvelun laatua tai työntekijöiden oikeuksia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kaisa Korhonen:

Julkisia palveluitamme on leikattu jo liikaakin. Veronkorotukset ovat parempia vaihtoehto, oikein kohdistettuina. Tuloerot ovat kasvaneet meillä ja muualla - on olemassa niitä, joilla on varaa maksaa korkeampia veroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kaisa Korhonen:

Ei ole niin, että köyhimmät olisivat lahjattomimpia ja laiskimpia tai niin että rikkaimmat olisivat lahjakkaimpia ja ahkerimpia. Tuloerot syntyvät rakenteista, sosio-ekonomisista taustatekijöistä ja myös sattumista. Suuria tuloeroja täytyy tasoittaa verotuksella, jolloin on myös mahdollista rahoittaa tarvittavat tulonsiirrot ja palvelut. Ihmisiä ei myöskään palkitse vain raha, lahjakas ihminen nauttii saadessaan toteuttaa lahjakkuuttaan, saavuttaessaan jotain sosiaalisesti merkittävää.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kaisa Korhonen:

Meidän tulee tehostaa myös julkisia palveluita, mutta ihmisen saamassa palvelussa on myös edelleen varsin paljon parantamisen varaa, esim. terveydenhuollon tai vanhustenhuollon osalta. Tavoitteena tulee olla toimiva hyvinvointivaltio, joka takaa asukkailleen niin hyvän turvan, että kaikki työhön kykenevät haluavat työskennellä sen puolesta. Talous kestää, kun varmistetaan riittävä veropohja ja oikeudenmukaisuus.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kaisa Korhonen:

Työpaikkoja ja ympäristöä ei pidä asettaa vastakkain, vaan samalle puolelle. Tulevaisuuden työpaikat ovat juuri siellä, missä kehitetään ympäristöystävällistä teknologiaa, energiaa ja tuotteita. Talouskasvun tulee perustua kestävään luonnovarojen käyttöön, turhaa tuotantoa tulee karsia palveluiden ja kulttuurin kehittämisen tieltä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset