KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Saarelainen, Vasemmistoliitto, 137

Oma esittely

Olen 25-vuotias joensuulaistunut lieksalainen. Opiskelen tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntamaantiedettä. Näissä vaaleissa teemojani ovat aluepolitiikka, vihreys ja feminismi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Saarelainen:

Oikeistolainen velkahysteria kurjistaa pienituloisia - leikkausten sijaan kriisin ratkaisu vaatii kestäviä investointeja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Saarelainen:

Kaikkien tulee osallistua hyvinvoinvaltion rahoittamiseen. Progessiivinen verotus on suomalaisen tasa-arvon yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Saarelainen:

Ydinvoima ei tuo maakuntiin työpaikkoja - nykyiset ydinvoimalat tulee siirtymäajan puitteissa ajaa alas ja luoda uusiutuvalla energialla työpaikkoja,

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Saarelainen:

Suomen tulee näyttää esimerkkiä ja luoda työpaikkoja siirtymällä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa mahdollisimman nopeasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Saarelainen:

Miesvaltainen vientiteollisuus ei voi ajaa naisvaltaisen julkisen sektorin edelle. Julkisen sektorin supistamisen sijaan on tähdättävä kestävän kasvun ja hyvinvoinnin luomiseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Saarelainen:

Kaksikielisyydestä on edettävä monikielisyyteen niin, että peruskoulussa valitaan vapaasti yksi toinen Suomessa puhuttu kieli. Tämä kieli voi olla mikä vain Suomessa puhuttu kieli, jolla on tarpeeksi äidinkielisiä puhujia, kuten esimerkiksi venäjä tai viittomakieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Saarelainen:

Ongelma ei ole työnhakijoissa vaan työpaikkojen puutteessa. Pakkotyön sijaan tarvitsemme perustulon, jolloin kaiken työn tekeminen on kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Saarelainen:

Hyvinvointioalvelut on rahoitettava progressiivisella tuloverotuksella ja ottamalla takaisin käyttöön varallisuusvero. Myöskään suomalaisen hyvinvointivaltion universaalisuuteen perustuvaa pohjaa ei saa murentaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Saarelainen:

Alkoholia on parempi nauttia valvotuissa olosuhteissa ja paikallista yrittäjyyttä tukien.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Saarelainen:

Pakkoliitosten sijaan tarvitaan demokraattinen maakuntahallinto, joka vastaa sosiaali-, koulutus- ja terveyspalveluista. Mahdollisista liitoksista tulisi aina järjestää kansanäänestys.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Saarelainen:

Työehtosopimusten yleissitovuuden purkaminen on epäinhimillinen tapa saada työpaikkoja Suomeen. Ostovoiman leikkaamisen sijaan tarvitsemme kotimaisen kysynnän kiihdyttämistä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Saarelainen:

Suomessa tarvitaan punavihreää aluepolitiikkaa, joka turvaa palvelut ja työpaikat myös perifeerisillä alueilla. Perifeerisia alueita ei tule myöskään nähdä vain raaka-ainereservaatteina.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Saarelainen:

Terveyspalveluiden järjestämisvastuun tulee olla julkisella sektorilla - kansalaisten demokraattisen kontrollin ulottuvissa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Saarelainen:

Tärkeintä on varmistaa lähipalveluiden säilyminen, demokraattinen hallinto ja julkisesti tuotetut palvelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Saarelainen:

Lupajärjestelmää tarvitaan harmaantalouden torjuntaan. Myös saavutettavuuden ja työntekijöiden toimeentulon takia tarjontaa tulee kontrolloida. Kokemukset Ruotsista eivät puolla vapauttamista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Saarelainen:

EU on tuonut mukanaan vahvat perusvapaudet sekä tiukan ympäristölainsäädännön. Tehtävää riittää yhä esimerkiksi veroparatiisien kitkemisessä, ilmastonmuutoksen torjunnassa, sekä talouskriisin oikeudenmukaisessa ratkaisemisessa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Saarelainen:

Olisi ollut viisasta olla mukana jo valmistelemassa veroa. Suomen tulee olla mukana rahoitusmarkkinoiden epävakauden globaalissa rauhoittamisessa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Saarelainen:

Nato ei vastaa Suomea koskeviin turvallisuusuhkiin - Nato ei pommita hiilivoimaloita ilmastonmuutosta hillitäkseen tai ratkaise eriarvoistumisesta nousevia sisäisiä turvallisuusuhkia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Saarelainen:

Rauhaa ei rakenneta asein eikä nykyisessä tilanteessa ole järkevää antaa lisärahoitusta puolustusvoimille. Suomen uskottavan puolustuksen tärkein kulmakivi on liittoumattomuus ja rauhanrakentaminen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Saarelainen:

Nykyinen tarvehankintajärjestelmä luo paperimattomuutta ja sitoo työtekijöitä yhteen työntekijään.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antti Saarelainen:

Rakkaus on ihmisoikeus.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Saarelainen:

Eri syistä maahanmuuttavien hyvä integroituminen on meidän kaikkien etu.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Saarelainen:

Kouluissa on rakennettava luottamukseen ja vertaisuuteen perustuvaa oppimista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Saarelainen:

Historiaan katsomisen sijaan katse on suunnattava tulevaisuuteen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Saarelainen:

Päinvastoin, palveluita on otettava takaisin demokraattisen kontrollin ulottuviin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Saarelainen:

Palvelut on turvattava korottamalla progressiivista tuloverotusta ja ottamalla pääomatulot progressiivisen verotuksen piiriin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Saarelainen:

Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta palkitseminen ei edellytä tuloerojen kasvattamista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Saarelainen:

Sote-uudistus ja sosiaalietuuksien yhtenäistäminen perustuloksi toisi kustannussäästöjä hyvinvoinnin pohjaa murtamatta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Saarelainen:

Talouskasvu ja ympäristön huomioonottaminen eivät useimmiten ole ristiriidassa keskenään. Tarvitsemme panostuksia vihreisiin työpaikkoihin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Saarelainen:

Ympäristönäkökulman tulee lävistää kaikki päätöksenteko, tarvitsemme nopeita toimia ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin ratkaisemiseksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset