KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Joni Orava, Vasemmistoliitto, 134

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Joni Orava:

Leikkauksille ei ole tarvetta, velkaantuminen saadaan laskuun oikein suunnatun elvytyksen kautta. Suomen valtion velka ei ole kestämättömällä tasolla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Joni Orava:

Tuloerot ovat Suomessa edelleen liian suuret. Verotuksen painopiste on liiaksi tasaveroissa. Oleellista on myös siirtyä verottamaan pääomatuloja samalla asteikolla kuin ansiotuloja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Joni Orava:

Ydinvoima on kallis riski. Yksi ydinvoimalaonnettomuus Euroopassa voi tehdä ydinvoimalasta kerralla hukkainvestoinnin. Kukaan ei tiedä, mitä uraani maksaa puolen vuosisadan päästä. Ydinjätteet ovat myös ongelma. Suomen pitää panostaa kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin ja energian säästämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Joni Orava:

Aikataulu on ehkä turhan kireä, mutta tavoite on hyvä asettaa korkealle. Ainakin kivihiilen osalta aikataulu on realistinen. Turpeennostoa tulee vähentää voimakkaasti ja turvekattiloiden uusimista uusiutuville polttoaineille sopiviksi tukea valtion toimesta. Maakaasuverkostoa tulee laajentaa, ja korvata fossiilinen maakaasu biokaasulla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Joni Orava:

Julkisen sektorin koolle ei ole mitään ylärajaa. Sen kokoa on lisäksi vääristelty julkisuudessa. Tärkeintä on, että palvelut ovat toimivia, helposti saatavilla, ja tehokkaita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Joni Orava:

Suomi on edelleen kaksikielinen maa. Ruotsin kielen perusteet on hyvä jokaisen hallita, niitä tarvitsee mm. kaksikielisissä kunnissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Joni Orava:

Ei ole järkevää tai tehokasta pakottaa ihmisiä muuhun kuin oman alan työhön. Ennemmin suosisin uudelleenkoulutusta ja jokaisen vahvuuksien hyödyntämistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Joni Orava:

Varallisuutta voidaan verottaa, mutta lähtökohtaisesti yhteiskunnan on huolehdittava kaikista vanhuksista tasa-arvoisesti tulotasoon ja varallisuuteen katsomatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Joni Orava:

Nykyiset aukioloajat ovat täysin riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Joni Orava:

Lähidemokratia on perusoikeus Suomessa. Valta esim. kaavoitusasioissa ei saa karata liian kauas. Etenkin soteratkaisun myötä paine kuntien vähentämiseksi pienenee.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Joni Orava:

Suomesta ei tule tehdä halpatyömaata. Työehtosopimuksia tehdään mm. siksi, että työntekijät olisivat tasa-arvoisemmassa asemassa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Joni Orava:

Lausahdus on hieman harhaanjohtava, Suomi ei ole ikinä ollutkaan kokonaan asuttu. Enemmänkin koko Suomi pitäisi pitää asumiskelpoisena, ja ihmisen tulee voida asua siellä, missä haluaa. Myös elinkeinorakenteemme tukee hajautettua asumista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Joni Orava:

Ihmisten terveydellä ei pidä rahastaa. Palvelut voidaan järjestää vähintään yhtä laadukkaasti ja tehokkaasti julkisina.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Joni Orava:

Sote-uudistuksessa pitäisi valita vaalilla sote-alueelle valtuusto. Maakuntien kokoiset tuottamisvastuualueet on pääosin järkevän kokoisia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Joni Orava:

Vapaa kilpailu todennäköisesti nostaisi hintoja harvaanasutuilla alueilla ja huonontaisi palvelujen saatavuutta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Joni Orava:

Tähän asti EU on ollut liiaksi raha- ja talousliitto. EU voisi olla paljon enemmän, esim. työntekijöiden oikeuksia pitäisi parantaa ja yhtenäistää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Joni Orava:

Rahoitusmarkkinavero vähentäisi finanssikikkailua (mm. johdannaiskaupassa) ja väärinkäytöksiä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Joni Orava:

Suomen pitää pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana jatkossakin, eikä lähteä osaksi suurvaltapolitiikkaa. Suomi tukee parhaiten maailmanrauhaa puolueettomana välittäjänä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Joni Orava:

Puolustusvoimat on pidettävä jatkossakin toimintakuntoisena, kuitenkaan tässä vaiheessa ei ole syytä lisärahoitukseen. Pitkällä tähtäimellä tilanteen salliessa rahoitusta voidaan toivottavasti pienentää. Varuskuntaverkostoa ei saa enää karsia, jo nyt varusmiesten lomamatkat ovat aivan liian pitkiä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Joni Orava:

Heikkenevä huoltosuhteemme puoltaa ajatusta, että työikäisiä maahanmuuttajia tarvitaan jatkossa lisää. Toisaalta meillä on tällä hetkellä suurtyöttömyys.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Joni Orava:

Avioliitto on jokaisen parin oma asia sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Hyvä vanhemmuus ei myöskään riipu sukupuolisesta suuntautumisesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Joni Orava:

Riippuu kunnan resursseista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Joni Orava:

Kasvatus on kehittynyt viime vuosikymmeninä vain parempaan suuntaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Joni Orava:

Kaikki ovat omalla tavallaan tärkeitä asioita, mutta en menisi sotkemaan esimerkiksi uskontoa politiikkaan. Isänmaallisuuttakin voidaan tulkita monella tavalla.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Joni Orava:

Palveluita pitää määrätietoisesti kehittää paremmiksi, ne eivät saa olla talouspolitiikan pelinappulana.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Joni Orava:

Talouskasvusta ja työpaikoista ei ole paljon iloa, jos meillä ei ole ympäristö kunnossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset