KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anni Järvinen, Vasemmistoliitto, 129

Oma esittely

medianomi (AMK), viimeistelen tällä hetkellä maisteriopintoja venäjän kielestä ja kulttuurista

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anni Järvinen:

Tärkeintä on turvata kansalaisille riittävät ja toimivat peruspalvelut sekä sosiaalietuudet, kuten esimerkiksi työttömyyspäiväraha, opintotuki, asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisät ja äitiysraha. Nämä etuudet täytyy rahoittaa verovaroin ja jos se ei riitä, niin velkarahalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anni Järvinen:

Verotusta täytyy ohjata progressiiviseen suuntaan. On siirryttävä yhtenäiseen verotukseen, jossa kaikkia tuloja verotetaan yhdessä progressiivisessa verotaulukossa. Suurten pääomatulojen ja varallisuuden verottamisella parannetaan palveluiden rahoitusta. Lisäksi pienituloisten verotusta on kevennettävä siten, että tuloveron alaraja nostetaan 10 000 euroon vuodessa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anni Järvinen:

Suomi ei missään nimessä tarvitse lisää ydinvoimaa ja ydinvoimaloille ei saa myöntää uusia lupia. Ydinvoiman käytöstä on luovuttava vaiheittain ja energian tuotannossa täytyy panostaa uusiutuviin energianlähteisiin sekä energian säästöön.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anni Järvinen:

Kivihiilen käytöstä on luovuttava välittömästi. Myös turpeen käytöstä täytyy luopua vaiheittain, koska sen käyttö ei ole ympäristön kannalta kestävä vaihtoehto. Turpeen nosto tuhoaa arvokasta suoluontoa ja pilaa vesistöjä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anni Järvinen:

Suomen ja Euroopan ongelmat eivät johdu hyvinvointivaltiosta tai liian suureksi paisuneesta julkisesta sektorista. Euroopan kriisivaltioissa on toteutettu oikeistolaista leikkauspolitiikkaa. Kansaa on kurjistettu, sosiaaliturvaa leikattu, työttömyys on räjähtänyt käsiin eikä talouskasvua ole syntynyt. Sekä Suomen että Euroopan on tehtävä käännös kohti vasemmistolaisempaa politiikkaa. Tarvitaan elvyttävää talouspolitiikkaa ja alueellisia julkisia investointeja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anni Järvinen:

Kielten opiskelijana olen sitä mieltä, että kielten opiskelusta on aina hyötyä. Sitä ei kuitenkaan edistä pakot, vaan kielten opiskelun tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Opiskelijan tulee saada itse valita, mitä kieliä hän opiskelee. Esimerkiksi Itä-Suomessa venäjän kielen osaamisesta on enemmän hyötyä kuin ruotsin kielestä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anni Järvinen:

On parempi, että alkoholia nautitaan ravintoloissa kuin kaduilla tai kodeissa, koska se voi vähentää alkoholin tuomaa häiriökäyttäytymistä ja sen muita lieveilmiöitä. Lisäksi aukioloajoilla voidaan vaikuttaa ravintola-alan työllisyystilanteeseen. Tältä ajalta on tietenkin maksettava mm. mahdolliset yötyölisät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anni Järvinen:

Suhtaudun kuntaliitoksiin myönteisesti, mutta en kannata pakkoliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anni Järvinen:

Työehtosopimuksia täytyy aina noudattaa ja Suomeen ei saa luoda sen kaltaista matalapalkkasektoria, jossa ihmisen täytyy tehdä useampaa työtä saadakseen riittävän toimeentulon.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anni Järvinen:

Jokainen suomalainen saa itse valita asuinpaikkansa ja palvelut täytyy järjestää sinne, missä ihmiset asuvat. Tärkeimmät lähipalvelut, kuten peruskoulu ja terveyskeskukset täytyy saada läheltä. Lisäksi palveluiden äärelle on päästävä myös niiden, joilla ei ole omaa autoa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anni Järvinen:

Valtion rahat täytyy käyttää ensisijaisesti julkiseen terveydenhuoltoon ja sen kehittämiseen. Yksityisen terveydenhuollon kelakorvauksista on luovuttava asteittain ja tästä vapautuvat varat on käytettävä julkisen terveydenhuollon kehittämiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anni Järvinen:

EU:n tulisi palvella kansalaisten hyvinvointia eikä pystyyn lahonnutta pankkijärjestelmää, jossa tappiot sosialisoidaan ja voitot ovat yksityisiä. EU:lla on silti positiivisia puolia ja kysymys on siitä, mihin suuntaan EU:ta kehitetään.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anni Järvinen:

Suomen ei pidä missään nimessä hakea tai liittyä sotilasliitto Natoon, vaan pysyä edelleen sotilaallisesti liittoutumattomana. Suomi voi osallistua YK-johtoiseen rauhanturvaamiseen ja kaikissa operaatioissa on oltava YK:n mandaatti. Rauhaa rakennetaan neuvotteluiden ja diplomatian kautta, ei sotimalla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anni Järvinen:

Nykyisessä taloustilanteessa puolustusmäärärahoja ei tule lisätä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anni Järvinen:

Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia. Siinä on kyse ihmisoikeuksista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä. Hyvä vanhemmuus ei ole kiinni vanhempien sukupuolesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anni Järvinen:

Vastaanottokeskukset tuovat kuntaan työpaikkoja ja ovat senkin vuoksi tärkeitä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anni Järvinen:

Voivat jollekin muodostaa, mutta eivät minulle. Minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja demokratia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anni Järvinen:

Palveluiden yksityistäminen ja ulkoistaminen on huono kehityssuunta. Se täytyy pysäyttää. Valtion tehtävä on taata kunnille riittävät resurssit toimivien peruspalveluiden järjestämiseen kaikkialla Suomessa. Julkisista palveluista leikkaaminen tai niiden yksityistäminen ja ulkoistaminen vievät pohjaa hyvinvointivaltiolta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anni Järvinen:

Tuloerojen kasvu täytyy pysäyttää. Pienten tuloerojen valtioissa yleistä turvattomuutta on vähemmän ja ihmiset ovat terveempiä sekä koulutetumpia. OECD:n vuonna 2014 julkaiseman raportin mukaan tuloerojen kasvu on hidastanut huomattavasti länsimaiden talouskasvua. Tuloeroja tasataan muuttamalla verotusta oikeudenmukaisempaan suuntaan siten, että kaikkia tuloja verotetaan yhteisessä progressiivisessa verotaulukossa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anni Järvinen:

Talouskasvua ja työpaikkojen luomista sekä ympäristöä ei pidä asettaa vastakkain. Vaikka uusia työpaikkoja syntyisi toisaalle, niitä myös menetetään ympäristön tuhoutumisen myötä esimerkiksi matkailualalla. Puhdas luonto tulee säilyttää tuleville sukupolville ja nähdä se pikemminkin voimavarana kuin talouskasvun tiellä olevana esteenä. Uusia työpaikkoja tulee luoda esimerkiksi cleantech-sektorille.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anni Järvinen:

Kyllä täytyy arvioida. Vaikka Suomi kaipaakin kipeästi uusia työpaikkoja, ei niitä voi luoda ympäristön kustannuksella. Talvivaaran ympäristökatastrofi on tästä varoittava esimerkki.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset