KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Alia Dannenberg, Vasemmistoliitto, 125

Oma esittely

Olen teoreettisen fysiikan tohtori ja kauppatieteiden tutkija Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa. Opiskelen samalla tilintarkastajaksi, ja olen työskennellyt tarkastajana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Olen myös Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen. Tutkimukseni ja työkokemukseni myötä minulle on muodostunut kattava kuva Suomen ”varjotaloudesta” ja julkisen sektorin ongelmista. Olen kiitollinen Suomen hyvinvointivaltiolle, joka on antanut minulle mahdollisuuden käyttää kykyjäni ja päästä elämässäni eteenpäin. Olen sukuni ensimmäinen ylioppilas, maisteri ja tohtori. En kuitenkaan ole unohtanut taustaani, vaan maksan mielelläni veroni, koska saamani mahdollisuudet kuuluvat myös tuleville sukupolville. Taistelen myös kaikkien ihmisten yleisen ja yhtäläisen tasa-arvon puolesta. Harrastan shakkia, ja olen naisten SM-hopeamitalisti vuodelta 2014. Sotilasarvoltani olen reservin luutnantti – mistä tosin irtisanoudun välittömästi, jos Suomi liittyy Natoon.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Alia Dannenberg:

Suomen velkaantuminen ei vielä ole huolestuttavalla tasolla, mutta velkaantumista olisi silti syytä vähentää. Sitä ei kuitenkaan tule tehdä palveluja ja etuuksia leikkaamalla, vaan mieluummin puuttumalla varjotalouteen. Suomessa jätetään vuosittain veroja maksamatta noin 15 miljardia euroa, joko veronkierron tai lain porsaanreikien mahdollistaman "verosuunnittelun" muodossa. Jos edes kolmasosa tästä verovajeesta saataisiin kerättyä, koko velkaantumisongelmaa ei olisi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Alia Dannenberg:

Hyvin toimeentulevienkin on syytä osallistua talkoisiin, joita kutsutaan hyvinvointivaltioksi. Nykyään hyvätuloisten veronmaksu on lain porsaanreikien myötä suurelta osin vapaaehtoista ja suhteellisesti pienempää kuin vähemmän ansaitsevilla. Varsinkin kun verotuksen painopistettä on Suomessa siirretty progressiivisesta ansio- ja pääomatuloverotuksesta regressiivisiin kulutusveroihin, kuten arvonlisäveroon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Alia Dannenberg:

Suomi ei tarvitse enää yhtään lisää fissioydinvoimaa. Sen sijaan Suomen tulisi panostaa uusiutuviin energianlähteisiin sekä fuusiovoimaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Alia Dannenberg:

Suomen tulisi vähentää kokonaisenergiankulutusta siirtymällä energiatehokkaampaan teknologiaan, sekä panostaa uusiutuviin energianlähteisiin ja fuusiovoimaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Alia Dannenberg:

Veronkierto Suomessa on liian suurta, ja sitä on syytä pienentää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Alia Dannenberg:

"Virkamiesruotsin" vaatimuksesta tulisi luopua koko maassa. Se on resurssien tuhlaamista. Kaksikielisillä alueilla tulisi löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Lisäksi mikäli ruotsin asema säilytetään nykyisellään, tulisi tasapuolisuuden nimissä Ahvenanmaalle ulottaa vaatimus "virkamiessuomesta". Eivät toiset voi olla tasa-arvoisempia kuin toiset.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Alia Dannenberg:

En halua paluuta feodaaliseen orjayhteiskuntaan. Työn tehokkuuden kasvun myötä työtä on nykyään vähemmän kuin työvoimaa, joten pikemminkin pitäisi pohtia, kuinka työ ja sen tuottama lisäarvo jaettaisiin oikeudenmukaisemmin. Perustulo olisi hyvä tapa jakaa työn tuottamaa lisäarvoa sekä kannustaa ottamaan työtä vastaan joka tilanteessa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Alia Dannenberg:

On kummallinen ajatus, että yhteiskunnan pitäisi kustantaa varakkaan vanhan ihmisen hoito, jotta tämä voisi jättää omaisuutensa koskemattomana perinnöksi seuraavalle sukupolvelle. Tosin tämä edellyttää oikeudenmukaisia ratkaisuja ja paikoitellen kohtuullistamista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Alia Dannenberg:

Miksi?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Alia Dannenberg:

Kuntaliitokset eivät ole itsetarkoitus eivätkä välttämättä johda toimintojen tehostamiseen tai säästöihin. Pienetkin yksiköt voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Muun muassa erikoissairaanhoito vaatii sen verran suuria yksiköitä, että se on parempi hoitaa kuntien yhteistyönä, mutta kunnilla on muitakin tehtäviä kuin nämä paljon rahaa vievät. Esimerkiksi lähidemokratian toteutumisen kannalta kuntaliitokset eivät ole hyväksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Alia Dannenberg:

Työvoimakustannusten vähenemisen jälkeenkin töitä on vähemmän kuin tekijöitä. Esimerkiksi yhteisöveron laskulla v. 2013, joka vähensi verotuloja noin 900 miljoonaa euroa vuodessa, lupailtiin 5000–7000 uutta työpaikkaa. Laskiko kukaan, kuinka kalliita nämä työpaikat olivat? Vähintään 100 000 euroa kappaleelta vuodessa. Eikä työpaikkoja edes syntynyt luvattua määrää - käytännössä valtio vain kustansi yritysten omistajille muhkeammat osingot. Miksi palkanalennus johtaisi erilaiseen lopputulokseen?

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Alia Dannenberg:

Ei ole järkevää keskittää koko maan väestöä muutaman tuhannen neliökilometrin alueelle, vaan asumisen on oltava mahdollista missä tahansa päin Suomea. Valtion nykyinen aluepolitiikka kuitenkin tukee hyvin vahvasti Etelä-Suomea. Tämä suuntaus on käännettävä ja tuettava erityisesti maakuntien kasvukeskuksia, esimerkiksi hajasijoittamalla virastoja ja tutkimuslaitoksia, ylläpitämällä kattavaa oppilaitosverkkoa sekä tukemalla kullekin seudulle sopivaa elinkeinotoimintaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Alia Dannenberg:

Ei ole oikein, että yksityisille yrityksille annetaan viranomaisvaltaa, kuten pakkokeinojen (tahdonvastaisen hoidon ym.) määräämisoikeutta. Miten yrityksiä valvottaisiin, että ne käyttäisivät saamaansa valtaa oikein? Lisäksi useiden yksityisten terveyspalveluyritysten yhteiskuntavastuu, muun muassa veronmaksumoraali, on käytännössä osoittautunut sangen kyseenalaiseksi. Sote-palvelujen tehtävä ei ole tuottaa voittoa, vaan huolehtia kansanterveydestä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Alia Dannenberg:

Sote-uudistuksessa on kaksi suurta periaatteellista ongelmaa: kuinka demokratia toteutuu lähes sadan kunnan muodostamissa sote-alueissa, ja kuinka kokonaisuuden kattava valvonta järjestetään. Tuottamisvastuussa olevissa suurissa kuntayhtymissä on periaatteessa sama demokratiavajeongelma. Tietyissä tilanteissa yhteistyöhön velvoittaminen voi kuitenkin olla kokonaisuuden kannalta järkevää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Alia Dannenberg:

Taksipalvelujen laadun, turvallisuuden ja saatavuuden varmistamiseksi on hyvä, että alaa säädellään. Myös koulukuljetusten hintasääntely pitäisi palauttaa, koska vapauttamisen jälkeen niiden kustannukset yhteiskunnalle ovat karanneet käsistä. Vammaisten liikkumisoikeuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Alia Dannenberg:

Yhteinen valuutta on tuonut Suomen taloudelle etua ja vakautta matalien korkojen sekä pienemmän inflaation muodossa (aikaisemmin Suomella oli paha tapa "elvyttää" rahaa painamalla ja devalvoimalla). Luonnollinen sisämarkkina-alue on laajentunut. Lisäksi EU-jäsenyyden myötä oikeusvaltion periaatteet toteutuvat Suomessa paremmin EU-tuomioistuimen huomauteltua muun muassa räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Alia Dannenberg:

Pankkiirin uhkapeli: kruuna, minä voitan, klaava, veronmaksajat häviävät. Pankkikriiseissä tappiot "sosialisoidaan" yhteiskunnalle, kun taas voitot jäävät pankkiirien taskuun. Rahoitusmarkkinaverolla kerättävistä varoista osa tulisi rahastoida (tulevien) pankkikriisien hoitamiseen, eräänlaiseksi vakuutukseksi. Näin pankit ensimmäistä kertaa osallistuisivat itse aiheuttamiensa ongelmien ratkaisemiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Alia Dannenberg:

Nato-jäsenyys aiheuttaisi enemmän turvallisuusuhkia kuin ratkaisisi niitä. Haluammeko todella osallistua asevoimin amerikkalaisjohtoiseen uusimperialistiseen luonnonvarojen ja muun varallisuuden ryöstämiseen "vihollisiksi" satunnaisesti leimatuilta valtioilta?

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Alia Dannenberg:

Puolustusmäärärahoissa on paljon karsimisen varaa. Suomi on ostanut ja ostamassa USA:lta ja sen liittolaisilta useilla sadoilla miljoonilla muun muassa tarpeettomia hyökkäykseen soveltuvia ohjusjärjestelmiä ja toimimattomia helikoptereita. Mihin Suomi hyökkäyskapasiteettia oikeasti tarvitsee? Siirtomaasotiinko Nato-jäsenyyden jälkeen? Vai kannattaisiko nämäkin rahat mieluummin käyttää hyvinvoinnin lisäämiseen?

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Alia Dannenberg:

Ajatellaanpa 1960-luvun suomalaisia, jotka harrastivat "työperäistä maahanmuuttoa" naapurimaahan Ruotsiin. Ja onhan niitä Amerikkaan menijöitäkin ollut. Entä jos nämä maat olisivat suhtautuneet suomalaisiin samalla tavalla kuin Suomi ulkomaalaisiin nyt? Lisäksi työvoiman ylitarjonnasta huolimatta on olemassa myös sellaisia aloja, joihin Suomessa tarvitaan lisää ammattitaitoisia työntekijöitä ulkomailta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Alia Dannenberg:

Ehdottomasti kyllä. Nykyinen voimassa oleva avioliittolaki on itse asiassa perustuslain vastainen, sillä perustuslaki kieltää syrjinnän muun muassa seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Saattamalla nämä asiat kuntoon Suomi ottaa jälleen pari askelta sivistyneen oikeusvaltion suuntaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Alia Dannenberg:

Meille saa tulla. Meillä ei syrjitä ketään. Turvapaikanhakijoista suurin osa tulee sellaisista oloista ja taistelutantereilta, missä ekstreme-matkailijalla menisi pupu pöksyyn muutaman sekunnin kuluessa saapumisesta. Meidän velvollisuutemme ihmisinä on auttaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Alia Dannenberg:

Kurilla ei ole saatu koulukiusaamisongelmaa ratkaistua, eikä pelkällä kurilla saa myöskään kunnioitusta. Koulujen ongelmat saadaan ratkaistua paremmin kehittämällä opetusta siten, että oppilaat otetaan entistä paremmin huomioon yksilöinä. Peruskäytöstapojen tulee toki olla kaikilla hallussa, mutta vastuu siitä kuuluu vähintään yhtä paljon kodeille kuin kouluille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Alia Dannenberg:

Vapaus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat mielestäni politiikalle paljon parempi arvopohja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Alia Dannenberg:

Ulkoistaminen ei lisää tehokkuutta, vaan pikemminkin huonontaa palvelua palveluntarjoajien mennessä löperöjen sopimusten mukaisesti yli siitä, missä aita on matalin. Hyvät ja laadukkaat julkiset palvelut edellyttävät toimivaa julkista sektoria.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Alia Dannenberg:

Lisäksi veroprogressiota tulisi jyrkentää. Julkinen sektori on jo nyt ajettu liian ahtaalle, ja sosiaalietuudet ovat jääneet pahasti jälkeen yleisestä kustannustasosta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Alia Dannenberg:

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suuret tulot ovat pikemminkin sattumanvaraisia (ja mahdollisesti perityn aseman kautta saatuja) kuin palkinto lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Pienemmät tuloerot myös edistävät taloudellista aktiivisuutta. Porvarikin nukkuu paremmin, kun hänen ei tarvitse pelätä liian ahtaalle ajettujen alaistensa vallankumousta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Alia Dannenberg:

Nykyisen kaltainen varjotalous ja veronkierto on liian raskasta yhteiskunnalle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Alia Dannenberg:

Meillä on vain tämä yksi maapallo, jota jo nyt kulutetaan vuosittain puolentoista edestä. Omaan pesään ei kannata ulostaa. Suomessa olisi syytä panostaa ympäristöteknologiaan, joka on ehdottomasti tulevaisuuden ala. Sillä saadaan talouskasvua ja työpaikkoja. Toisaalta jatkuva talouskasvu ei muutenkaan ole mahdollista, joten olisi hyvä alkaa jo nyt totutella ajatukseen elämän leppoistamisesta ja turhasta kulutuksesta luopumisesta, joka väistämättä on edessä ennemmin tai myöhemmin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Alia Dannenberg:

Me emme omista luontoa, vaan se on meillä lainassa lapsiltamme. Millaisen maailman haluamme jättää tuleville sukupolville? Tuskin sentään elinkelvottomaksi kulutetun.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset