KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Haverinen, SDP, 40

Oma esittely

Naimisissa, ehdolla eduskuntaan toista kertaa. Kokenut, luotettava ja rohkea ehdokas. Reilusti Timo! Timo Haverinen eduskuntaan!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Haverinen:

Elvyttävä talouspolitiikka on vaihtoehto. Velkaantuminen tulee olla hallinnassa ja velkaraha tulee osoittaa tulevaisuuden kannalta kasvua elvyttäviin kohteisiin. Leikkaukset palveluista ja etuuksista on kohdennettava oikeudenmukaisesti, jos niitä joudutaan tekemään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Timo Haverinen:

Ne maksaa enemmän, joilla on maksuvaraa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Haverinen:

Sähkön tarve kasvaa ja sähkön tuontia tulisi vähentää. Sähkö ei tule pistorasiaan itsestään, vaan jossakin se on tuotettava. Teollisuuden toimintaedellytykset on turvattava kotimaassa tuotetulla kilpailukykyisellä sähköllä.Ydinvoiman lisäksi sähköä on ehdottomasti tuotettava myös uusiutuvilla energianlähteillä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Haverinen:

Kivihiilestä ehdottomasti, turpeesta ja maakaasusta myöhemmin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Haverinen:

Julkisen sektorin työntekijöiden jaksamisesta on pidettävä huolta muutoksissa. Yksityistämistä tulee tehdä harkiten. Yksityissektori täydentää julkisen sektorin toimintaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Haverinen:

Itä- Suomessa tätä tulisi kokeilla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Haverinen:

Kiristäminen ei ole oikea tapa. Työpaikan vastaanottamiseen tulee mieluimmin kehitellä kannusteita.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Haverinen:

Ei ole realismia. Vapaaehtoiset järjestelmät elinajalla kannatettavia, kuten käänteinen asuntolaina.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Haverinen:

Vaatii alkuun lisää valvontaa. Luultavasti olisi työtä lisäävä vaikutus.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Haverinen:

Pakko on huono vaihtoehto, kuntaliitokset tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Kuntien määrää tulisi joka tapauksessa vähentää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Haverinen:

Palkkojen alentaminen tai matalapalkkaisten työmarkkinoiden luominen ei ratkaise ongelmia. Pakkoyrittäjyys ja 0-työtuntisopimukset tulee estää lainsäädännön kautta. Tuottavuuden lisäämisellä huomattavasti suurempi vaikutus työpaikkojen lisäämiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Haverinen:

Hintalappu tälle pitää pysyä kohtuudessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Timo Haverinen:

Vain täydentämään julkisia palveluja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Timo Haverinen:

Pääasia on, että palvelut ovat tasa-arvoisesti käytettävissä. Uudistuksessa on huolehdittava enemmänkin siitä, että palvelut toimivat ja tekevillä käsillä on enemmän resursseja käytettävissä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Haverinen:

Ilman säädöksiä mennään tilanteeseen, joka luo epäterveen kilpailua ja harmaata taloutta. Kehittelemällä tapaa tarkastella ajankohtaisesti markkinatilannetta ja sopeutumalla siihen voisi ajatella.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Timo Haverinen:

Pienenä "saari valtiona" Suomen kannattaa olla mukana vaikuttamassa sisäpuolelta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Timo Haverinen:

Sellaisesta toiminnasta missä tehdään rahaa rahalla, tulee kantaa veroa yhteiseen kassaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Haverinen:

Yhteistyö ja hyvät suhteet suuntaan kuin suuntaan riittävät.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Haverinen:

Hyvä valmius omalle puolustusvoimalle on turvattava taloudelliset voimavarat huomioiden.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Haverinen:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, mutta kotimaan työttömyys tulee huomioida lupia myönnettäessä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Timo Haverinen:

Tasa-arvo asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Timo Haverinen:

Toki asia pitää keskustella ja käsitellä kunnan-/kaupunginvaltuustoissa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Haverinen:

Sääntöjä ja rajoja pitää olla. Suomalainen koulutusjärjestelmä on tällaisenaan hyvä, mutta häiriköintiin tulee puuttua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Timo Haverinen:

Ovat hyviä asioita, mutta kuulostaa kokoomuksen vaalilauseelta. Otetaan mieluummin asiat työ, tasa-arvo ja turvallisuus niin arvopohjaa alkaa politiikan teolle löytyä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Haverinen:

Yksityistäminen ei saa olla itseisarvo. Yksityisillä palveluilla voi täydentää tarjontaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Haverinen:

Olen kansalaisten enemmistön kanssa samaa mieltä. Tutkimusten mukaan halutaan maksaa mieluimmin vähän enemmän veroja, kuin leikata palveluista. Verojen kannossa tulee kuitenkin jossain vaiheessa kipuraja vastaan ja sitä ei ilman todellista pakkoa tulisi ylittää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Haverinen:

Tuloeroja voi olla, mutta ei ylisuuria tuloeroja. Palkitsemiset tulee olla suhteellisuus- ja oikeustajun mukaisesti määriteltyjä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Haverinen:

Ei välttämättä, jos julkisen talouden toimintaa pystytään kehittämään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Haverinen:

Ei hinnalla millä hyvänsä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Haverinen:

Kyllä, jos todistetusti ympäristölle haitallinen hanke .
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset