KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pentti Hartikainen, SDP, 39

Oma esittely

Olen Joesuussa asuva Puuliiton aluetoimitsija. Olen alunperin kotoisin Juankoskelta. Tunnen Savo-Karjalan vaalipiirin hyvin. Olen toista kertaa eduskuntavaaliehdokkaana. Olen toiminut työntekijänä, yrittäjänä, luottamusmiehenä, työsuojelutarkastajana sekä ammattiliiton toimitsijana. Tyttäreni opiskelee teknillisessä yliopistossa bio- ja energiataloutta ja poikani on tällä hetkellä armeijassa. Arvostan ja pyrin toimnnassani oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Työntekijällä on oikeus kokoaikaiseen työhön ja sellaiseen palkkaan, jolla selviää yhteiskunnassa. Yhteiskunta pitää huolen niistä, joilla ei ole työtä ja toimeentuloa. Koulutus-, terveydenhuolto- ja sairaudenhoito on säilytettävä tasapuolisena kaikille kansalaisille. Yhteiskunnan tulee toimia oikeudenmukaisesti kohdellen tasapuolisesti ihmisiä vauvasta vaariin, koko elämänkaaren. Sdp:n ja Penan arvo on; olemme yhteisvastuullisesti aina heikomman puolella.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pentti Hartikainen:

Velkaantuminen tulee saada pysäytettyä, mutta samalla palveluita ja yhteiskuntarakenteita tulee tarkoin harkiten tarkastella ja järjestää toimivammaksi ja taloudelliseksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pentti Hartikainen:

Suurista tuloista voi maksaa enemmän veroa, koska usein suurituloisilla on hyvät luontoisedut esim. terveydenhuolto.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pentti Hartikainen:

Teollisuuus ja kotitaloudet tarvitsevat kohtuuhintaista energiaa. Korvaavia energiamuotoja tulee kehittää ja sitten, kun on järkeviä ja taloudellisia korvaavia energiamuotoja siirrytään asteittain niihin vähentäen ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pentti Hartikainen:

Turpeen käyttö työllistää kotimaassa merkittävästi ja on siedettävä energiamuoto. Kivihiilestä tulisi päästä pian eroon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pentti Hartikainen:

Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä tulisi tarkastella päällekkäisiä hallintoja esim. kuntarakenne.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pentti Hartikainen:

Tällä hetkellä olemme lainsäädännöllisesti kaksikielinen maa myös viranomaispalvelujen osalta. Asiasta tulee käydä laaja arvokeskustelu ja vaatii laajan lainsäädäntömuutoksen. Olisiko tulevaisuuden malli pakollinen valinnainen kieli esim. ruotsi, venäjä, saksa...

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pentti Hartikainen:

Yhteikunnan ei tulisi pakottaa liikkuvuuteen perheiden hajoamisen kustannuksella.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pentti Hartikainen:

Omaisuus on usein pariskunnan yhteistä ja omaisuuden arvottaminen hoivapalvelujen kustannuksissa johtaa pahimmillaan toisen puolison kodin menettämiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pentti Hartikainen:

Ravintoloiden aukioloajat ovat riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pentti Hartikainen:

Kuntien määrä tule pienemään jo nykyisellä valtion ohjauksella.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pentti Hartikainen:

Alemmat palkat valuisivat todennäköisesti yritysten omistajien taskuihin työpaikkojen lisääntymisen sijaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pentti Hartikainen:

Infra on pidettävä kunnossa koko maassa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pentti Hartikainen:

Sote-palvelut on tuotettava julkisena nykyistä tehokkaammin ja yksityiset palvelut täydentävät niitä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pentti Hartikainen:

Kuntien tuottamia päällekkäisiä palveluja ja hallintoa on syytä keventää ja siirtyä alueellisesti laajempiin kokonaisuuksiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pentti Hartikainen:

Vapaa kilpailu on johtanut useissa maissa epärehellisyyden lisääntymiseen ja kyytien saatavuuden heikentymiseen epämukavina aikoina. Pidän suomalaista mallia hyvänä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pentti Hartikainen:

Esim. korkotaso, vakaampi, parempi ennustettavuus

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pentti Hartikainen:

En koe Naton jäsenyyttä tarpeelliseksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pentti Hartikainen:

Tyydyttävä maanpuolustusvalmius on säilytettävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pentti Hartikainen:

Työperäinen maahanmuutto tulee perustua tarveharkintaan ja työlupien ehtojen toteutumista tulisi jälkivalvoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pentti Hartikainen:

Omat lapseni ovat jo aikuisia ja heidän opiskelut ovat menneet hyvin, joten vastaus perustuu siihen. Olen kuullut kurinpitovaikeuksista, mutta peräänkuulutan myös vanhempien vastuuta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pentti Hartikainen:

Hyviä pysyviä arvoja!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pentti Hartikainen:

Molempia harkiten.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pentti Hartikainen:

Ahkeruus, lahjakkuus ja koulutus tuottaa lisäarvoa sekä vaativampia tehtäviä, sitä kautta tuloerot on perusteltuja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pentti Hartikainen:

Huoltosuhde...

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pentti Hartikainen:

Suomi hoitaa ympäristöasioita pääsääntöisesti hyvin. Kumpa näin toimittaisiin myös globaalisti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset