KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mia Hahtala, SDP, 38

Oma esittely

Jalat maassa oleva, maailman parantamiseen uskova idealisti, joka vaikuttaa kunnallis- ja maakuntapolitiikassa. Työkseni opetan tulevia lähihoitajia ja harrastelen pianon soittoa ja lukemista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mia Hahtala:

Maamme on pysyttävä elinvoimaisena ja kansainvälisessä kilpailussa mukana. Tulevaisuutta on rakennettava kestävälle pohjalle. Velkaantumista ei voida lisätä, mutta velkaantumisen laskeminen on tässä taloudellisessa tilanteessa hankalaa. Leikkauksia ei paljon voida enää tehdä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten siitä kärsimättä kohtuuttomasti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mia Hahtala:

Progressiota tulisi lisätä. Elintasoeroihin on pystyttävä puuttumaan ja kansamme kahtiajakoa häivytettävä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mia Hahtala:

Nykyiset riittävät.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mia Hahtala:

Tavoite on hyvä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mia Hahtala:

Kuntien ja maakuntien yhteistyössä on huomioitava rakenteiden päällekkäisyyksiä ja niitä voidaan tarvittaessa pienentää. Muulta osin tulemme jatkossakin tarvitsemaan julkisella sektorilla työpaikkoja hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mia Hahtala:

Ruotsin kielen sijaan Itä-Suomessa tulisi olla mahdollisuus valita esim. venäjän kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mia Hahtala:

Nykyiset velvoitteet ovat riittävät.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mia Hahtala:

Osittain näin, kuitenkin kohtuullisuus on huomioitava.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mia Hahtala:

Jos kunta on kriisiytymässä ja kuntalaisten peruspalveluiden laatu ja saavutettavuus uhattuina, tulee kuntalaisten hyvinvoinnin olla pääasia. Ei kuntapäättäjien jakkaroiden.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mia Hahtala:

Työehtosopimusten tehtävänä on turvata myös työntekijöiden oikeudet. Työstä saatavalla palkalla pitää pystyä tulemaan toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mia Hahtala:

Hyvinvointiyhteiskuntamme perusta on toimivat, laadukkaat ja saatavilla olevat peruspalvelut. Yksityinen puoli voi olla näitä täydentämässä, mutta päävastuu tulee olla julkisilla toimijoilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mia Hahtala:

Kuntien tulee joko itse tuottaa tai olla mukana organisaatiossa, joka tuottaa palvelut. Julkisen sektorin tulee olla ensisijainen ja päävastuussa sote-palveluista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mia Hahtala:

Kilpailun tulisi olla avointa kuten muillakin sektoreilla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mia Hahtala:

Veropohjan laajentaminen on tarkoituksenmukaista tällä keinolla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mia Hahtala:

Nykyinen tilanne on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mia Hahtala:

Puolustusvoimat tarvitsevat lisää rahaa vanhentuneen kaluston uusimiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mia Hahtala:

Useiden tutkimusten mukaan tulemme tulevaisuudessa tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa. Tietyillä aloilla tulee maassamme olemaan työvoimapula.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mia Hahtala:

Avioliitto- ja adoptio-oikeudessa on mielestäni kyse ihmisoikeuksista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mia Hahtala:

Epäinhimillisissä oloissa elävien ihmisten auttamisen tulee olla meidän kaikkien tehtävä ja hyvinvointivaltion kuuluu toimia inhimillisesti tässäkin asiassa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mia Hahtala:

Meillä on maailman paras peruskoulu. Opettajilla kuuluu kuitenkin olla oikeus puuttua häiriköintiin ja mahdollistaa turvallinen ja rauhallinen, yksilöllistävä opetusympäristö jokaiselle oppijalla. Uskon niin olevan vieläkin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mia Hahtala:

Arvot ovat sinällään hyvät ja joillekin sopivat. Oman arvopohjani poliittiselle toiminnalleni ovat tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. Mielestäni uskonto on jokaisen ihmisen oma asia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mia Hahtala:

Yksityiset yritykset tuottavat jo nykyisellään kohtalaisen paljon palveluita ja toimivat näin täydentämässä julkisia palveluita. Julkisilla palveluilla tulee olla päävastuu palveluiden tuottamisesta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mia Hahtala:

Julkisia palveluita on viime aikoina leikattu paljon ja usein leikkauksista kärsivät eniten heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Tästä syystä veronkorotukset ovat monessa tilanteessa parempi vaihtoehto.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mia Hahtala:

Tuloeroja tulee olemaan aina. Nyt vaan on käynyt niin, että maassamme tuloerot ovat kasvaneet kohtuuttoman korkeiksi. Yhteiskuntamme on eriarvoistunut.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mia Hahtala:

Yhteiskuntamme tehtävä on huolehtia vähävaraisista ja niistä ihmisistä, jotka eivät itse pysty riittävän hyvin huolehtimaan itsestään. Nämä ovat hyvinvointivaltion perusajatuksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mia Hahtala:

Tämä on harkittava tapauskohtaisesti ja suhteellisuudentaju on oltava mukana. Onko kyse esim. kaivoksen ympäristöpäätöistä ja muutamasta työpaikasta vai tuhansista työpaikoista ja kukan suojelusta?

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mia Hahtala:

Ympäristövaikutusten arviointia tulee tehdä, mutta kohtuullisuus on muistettava päätöksenteossa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset