KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eero Bogdanoff, Perussuomalaiset, 3

  • Puolue:  Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri:  Savo-Karjala
  • Ehdokasnumero:  3
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  59
  • Koulutustaso:  Ammattikoulu ,palo-opisto
  • Lasten lukumäärä:  3
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Olen 59v.Joensuulainen ylipalomies.Perheeseeni kuuluu vaimo,kolme täysi ikäistä lasta ja yksi lapsenlapsi. Työskentelen Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ylipalomiehenä, tehtäväkenttäni on laaja ensihoidosta aina vesipelastukseen saakka. Toimin pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettuna, joka on tärkeä osa työtäni. Kunnallisella ja poliittisella puolella toimin Joensuun kaunkaupungin- hallituksen,sekä valtuuston jasenenä. Kaupungin valtuustotyöskentelyssä olen PS-valtuustoryhmäni puheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eero Bogdanoff:

Leikkauksia vidan hiema tehdä jos se parantaa suomen kansan taloutta,mutta ei jos säästynyttä rahaa siirretään "paraatiisisaarille" piiloon verottajalt tai tuetaan EU-maita holtittomasta taloudenhoidosta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eero Bogdanoff:

Mielestäni pitää kehittää asteikko jonka mukaan verotusta voidaan kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eero Bogdanoff:

Rakenteilla olevan voimalan lisäksi korkeintaan yksi uusi,koska toiminnassa olevat alkavat vanhentua.Suomen pitää olla energiantuotannossa omavarainen,ei riippuvainen venäjän tuonnista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eero Bogdanoff:

En luopuisi kokonaan ,sillä turve on kotimainen energianlähde ja nykytekniikalla saadaan päästöt hyvälle tasolle. Maakaasulle myös on käyttöä . Kivihiilestä voidaan luopua asteittain sen päästöjen ja hinnan vuoksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eero Bogdanoff:

Suorittavasta portaasta en pienentäisi, mutta hallintoa tulee tarkastella kriittisesti. Esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä tuleva viidenvuoden suojakarenssi kasvattaa johtavassa asemassa olevien määrää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eero Bogdanoff:

Ruotsinkielen opiskelu vapaaehtoiseksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eero Bogdanoff:

Olen sitä mieltä, vaikka ei ole ammattia vastaavaa työtä, työnteon pitää olla kannustavampaa kuin sosiaaliset edut. Työn tarjoaminen ympäri suomea taas on kyseenalaista tempputyöllistämistä ottaen perhe ym. asiat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eero Bogdanoff:

Jos henkilöllä on milj. omaisuus, katson hänen pystyvän kustantamaan siitä hieman hoivapalveluihinsa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eero Bogdanoff:

Kyllä jonkinlaiset rajat pitää olla, mutta yrittäjävetoisille ravintoloiden aukioloaikoihin voi olla jouston varaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eero Bogdanoff:

Pakolla tehtävät kuntien vähennykset ei tule onnistumaan, tulee vastarintaa ja kapinointia. Yhteisesti sopimalla saadaan paras ratkaisu ja voidaanhan käyttää vaikka "porkkanaa" houkuttimena.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eero Bogdanoff:

Mielestäni EI. Työnantaja ja työntekijä järjestöjen työehtosopimuksia tulee kunnioittaa. Palkkoja alentamalla saadaan aikaan ristiriitoja ja harmaantalouden ilmiöitä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eero Bogdanoff:

Kyllä, niillä alueilla missä on mahdollisuutta harjoittaa elinkeinoa ja koulutusta .Elämää on myös kehäkolmosen ulkopuolella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eero Bogdanoff:

Mielestäni Sote-uudistus päsääntöisesti julkisena palveluna, mutta yksityiset terveyspalvelut täydentävät toimintaa. Työterveyshuolto voisi olla myös yksityisen järjestämää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eero Bogdanoff:

Kyllä kunnilla pitää olla myös päätäntävaltaa, ettei jokin iso tuntematon organisaatio kasvottomasti päätä asioista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eero Bogdanoff:

Taksi yrittäjyys on liikennetoimintaa kuin muukin yrittäminen, siihen liittyy riskejä. Valtion täyttä holhousta en kannata, valvontaa pitää jollakin tavalla olla, että taksien määrä pysyy sopivana elinkeinon harjoittamisen kannalta. Ulkomaalaisten vaikkakin EU-alueelta tulevia halpa firmoja en kannata.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eero Bogdanoff:

Voin sanoa, EU-on välttävä renki, mutta huono isäntä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eero Bogdanoff:

Kaikki EU-maat eivät ole sitoutuneet rahoitusmarkkinaveroon kuten suomikin. Vero on lisävero joka heikentää Suomen kilpailukykyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eero Bogdanoff:

Mielestäni tällä eikä tulevallakaan vaalikaudella tule heiluttaa Nato-korttia .Meillä on pitkä maaraja venäjän kanssa ja hyvien naapurisuhteiden kanssa pärjäämme paremmin , kuin" riitaa haastaen". Ukrainan tilanne varmaan riittää esimerkiksi, mutta jos Suomessa puuhataan Nato-hakemusta pitää kansanäänestys järjestää asiasta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eero Bogdanoff:

Kyllä , varuskuntia ei pidä vähentää, kalustoa uusittava , Pohjois-maista yhteistyötä kehitettävä ja valmistauduttava uudentyyppiseen kyber-uhkaan/sodankäyntiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eero Bogdanoff:

Meidän tulee työllistää ensin Suomessa työttömänä olevat henkilöt. On olemassa aloja joille tarvitaan erikoisosaamista ja jos suomessa ei ole koulutusta tai osaavaa henkilöstöä, sillon voidaan käyttää työluvissa tarveharkintaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eero Bogdanoff:

en kannata avioliitto-ja adoptio-oikeuden myöntämistä , mutta rekisteröitymis oikeus heille myönnettäköön.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eero Bogdanoff:

Rahankiilto "silmissä" ei turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia pidä hyväksyä. Kotikunnalla pitää olla valmiudet ja asukkaiden tuki vastaanottokeskuksen perustamiselle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eero Bogdanoff:

En hyväksy fyysistä kuritusta, mutta mielestäni opettajille tulee antaa ns. "työkalut" koulurauhan säilyttämiseksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eero Bogdanoff:

Kyllä , olen samaa mieltä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eero Bogdanoff:

Yksityiset palvelut täydentävät hyvin jukista palvelua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eero Bogdanoff:

Mielestäni veronkorotukset, kuin julkisten palveluiden tai sosiaalietuuksien leikkaaminen. Verotuksen korottaminen kohtelee tasapuolisemmin kansalaisia . Leikkaukset taas rasittavat heikommassa elämäntilanteessa olevia kansalaisia enempi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eero Bogdanoff:

En hyväksy suuria tuloeroja, vaikkakin oma osaaminen ja yritystoiminnan eteenpäinvieminen tulee ottaa huomioon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eero Bogdanoff:

Suomi on viellä hyvinvointivaltio ja meidän tulee toteuttaa julkiset palvelut. Palvelujen siirtäminen yksityisille toimijoille ,voi kilpailutuksen kautta tulla säästöjä, mutta voi käydä niinkin ettei kansalaisilla ole varaa ostaa palveluita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eero Bogdanoff:

Kyllä ympäristöasiat tulee ottaa huomioon vakavasti mitä me jätämme tuleville sukupolville.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset