KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jussi Wihonen, Perussuomalaiset, 17

Oma esittely

Kauppatieteen maisteri, ekonomi

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jussi Wihonen:

Sitä, että eletään kokoajan velaksi, ei voi hyväksyä. Velka on maksettava, siksi lisälainanottoa tulisi välttää kaikin keinoin. Emme voi jättää omia velkojamme seuraavien sukupolvien maksettavaksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jussi Wihonen:

Mikä on hyvä ansio? Keskimääräistä enempi? Meidän verotus on erittäin kireä jo nyt. Verojen kiristäminen on kulutuksesta pois.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jussi Wihonen:

Kilpailukykyinen energian saatavuus ja hintataso on teollisuuden kannalta välttämätön. Energiatuotannon omavaraisuutta pitää lisätä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jussi Wihonen:

Kotimaisten polttoaineiden käyttöä tulee lisätä, ei vähentää. Kivihiilen käyttöä voidaan kompensoida kotimaisella energialla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jussi Wihonen:

Ei voi yleistää. Joillakin hallinonaloilla on. Tuottavuuden ja tietotekniikan kehitystä ei ole huomioitu. Toisaalta pitää ajatella asia kansalaisnäkökulmasta, miten se hyödyttää veronmaksajaa? Vai onko hallinnosta enempi haittaa? Kuin hyötyä? Julkinen sektori on mitoitus ei vastaa nykyistä kantokykyä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jussi Wihonen:

Itä-Suomessa tulisi olla vaihtoehtoisesti mahdollisuus valita Venäjä. Ruotsin kielen opettamisen resurssit pitäisi sijoittaa englannin opetukseen, parempi osata edes yhtä kieltä auttavasti, kuin montaa huonosti. Lisäksi maailma on muuttunut, valtakieliä tulisi sekä opettaa että opiskella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jussi Wihonen:

Kertaalleen voi kieltäytyä, muttei jatkuvasti. Vastuu pitää olla yksilöllä, ei yhteiskunnalla. Onko yhteiskunnan velvollisuus järjestää kaikille töitä?

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jussi Wihonen:

On oikiein maksaa kykyjen mukaan, muttei kenenkään omaisuutta voida sosialisoida, edes vanhana. Toki kukin voi lahjoittaa omaisuuttaan yhteiskunnalle harkintansa mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jussi Wihonen:

Kaikki aukioloajat tulisi vapauttaa, Asiakkaiden saatava päättää milloin haluaa palvelua käyttää. Uudistus toisi kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja Suomeen. Miten on muualla euroopassa? Suomi on tässä asiassa aivan tajapajula.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jussi Wihonen:

Nykyisellä valtionosuuksien vähentämistahdilla, asia hoituu itsestään. Kuntien tulot ei riitä, palvelujen tuottamiseen. Sote uudistus, muuttaa merkittävästi kuntien perustehtävää, alle puolet jää jäljelle. Pitää muistaa, että on myös pieniä ja tehokkaita kuntia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jussi Wihonen:

Työehtosopimuksia on noudatettava. Valtion pitäisi tulla vastaan: Nuoria, harjaantumattomia ei kannata palkata, kun ammattilaisen saa, vain vähän enempi maksamalla. Jos valtio kompensoisi, nuoret pääsisivät työmarkkinoille...Ongelmat ei ole palkoissa, vaan järjestelmässä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jussi Wihonen:

Ajatus on kaunis ja kannatettava, mutta epätealistinen. Missä ei ole työtä ja palveluja, eläminen on mahdotonta. Esimerkkejä löytyy jo nyt väestökatopaikkakunnilta. Yhteiskunnan varat ei tähän riitä. On valtionvarojen tuhlausta asuttaa koko maa, etäisyydet on pitkät.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jussi Wihonen:

Ne ovat jo nyt samassa asemassa, esim. kilpailutuksen kautta. Käytännössä myös työterveyshuolto eli palkansaajat käyttää yksityisiä terveyspalveluja. Yksityiset palvelut täydentää julkisia. Pitää muistaa, että julkisen puolen lääkärit pyörittää yksityisvastaanottoja jo nyt.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jussi Wihonen:

Pienet yksiköt on kalliita. Sote uudistuksen parhaita puolia, on riittävän suuret tuottajat. Esim. koko Pohjois-Karjalan "Siun sote". Kuudella tuhannella työntekijällä, se pystyy tuottamaan palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti. Yksittäinen kunta ei. Totta on, että kunnille jää maksajan rooli.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jussi Wihonen:

Vapaa kilpailu toimii ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa. Harvaanasutussa Suomessa, siitä enempi haittaa kuin hyötyä. Johtaisi nopeasti yrittäjien lopettamiseen ja tarjonnan vähentämiseen ja toisi epäterveitä piirteitä alalla. Ehkä myös harmaata taloutta. Vapaa kilpailu toimii vain jos on tarpeeksi kysyntää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jussi Wihonen:

Täytyy todeta, että on ollut. Nykyisenä nettomaksajana ja lisääntyvien vastuiden myötä, hyötyä joskus mahdoton nähdä, direktiiviviidakossa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jussi Wihonen:

Rahoitusmarkkinavero johtaa yritysten maastapakoon, ja toimii yhteiskuntaa vastaan. Haitat hyötyjä suuremmat.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jussi Wihonen:

Perussuomalaisten kanta on uskottava oma puolustus. Suomen tulee puolustaa itse omaa maataan. Ensin oman maan asiat kuntoon. Suomi on jo nyt hyvin lähellä, järjestämällä Yhdysvaltojen kanssa yhteisen ilmasotaharjoituksen Pohjanlahdella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jussi Wihonen:

Puolustusmäärärahoja tulee lisätä. Kontiorannan varuskunnan lakkauttaminen oli lyhytnäköinen päätös. Uskottava oma puolustus edellyttää myös vastaavia resursseja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jussi Wihonen:

Työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä. Useille palvelualoille on enempi kysyntää, kuin tulijoita. Monesti tulijoilla on myös halu ja motivaatio itse työntekemiseen. Jos joku tulee tänne töihin, ja maksaa veronsa, mitä moitittavaa siinä on? Työllisten määrä vähenee koko ajan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jussi Wihonen:

Oikeudet? En osaa nähdä, miksi ei olisi?

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jussi Wihonen:

Suomella ei ole varaa nykyisen laajuiseen humanitääriseen maahanmuuttoon. Maksajat ei lisäänny, velvoitteet kyllä. Ensin oman maan asiat kuntoon, sitten vasta maailman parantaminen. Joensuuhun otettiin Syyrian pakolaisia, jätin asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen:" Emme selviydy velvoitteista, jotka päätöksen johdosta meille lankeavat." Tärkein motiivi, oli valtion porkkanaraha!

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jussi Wihonen:

Kouluissa pitää olla samat säännöt kuin yhteiskunnassa yleensä. Koulun tehtävä on valmentaa elämään. Kuri ja järjestys välttämätön. Vaikea sanoa, tekeekö kouluista parempia, mutta ainakin järjestys paranee.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jussi Wihonen:

Arvot ovat muuttuneet kansainvälistymisen vuoksi ja monella myös muita kuin edelläesitetyt. Kaikkien merkitys muuttunut. Vain harvojen puoluiden, kuten Perussuomalaisten politiikka perustuu arvopohjaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jussi Wihonen:

Ei ole itseisarvo kuka tuottaa? Tärkeämpää on palvelujen saatavuus. Kilpailutus parantaa palveluja ja tehostaa niitä. Kannattaa myös muistaa, että esim. kuntien palvelut on jo hyvin pitkälle ulkoistettu ja vain pieni osa tehdään omana työnä. Esim. rakentaminen ja kaavoitus.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jussi Wihonen:

Veronkorotukset ei ole enää relevantti vaihtoehto. Se tappaa kukutuskynnän ja hyydyttää koko yhteiskunnan. Kun valtiontalous on jatkuvasti alijäämäinen, veronkorotukset ei sitä pelasta. Meitä veronmaksajia on yksinkertaisesti liian vähän.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jussi Wihonen:

Suuret tuloerot ei ole hyväksyttäviä. Mutta lahjakkuudesta ja ahkeruudesta on syytä palkita. Vertailu ääripäiden välillä, antaa harhaisen kuvan. Vähän ansaitsevat ja lahjakkaat on kaksi eri asiaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jussi Wihonen:

Mikäli taloutta ei saada kasvamaan, joudutaan palveluita karsimaan, koska maksajat ei lisäänny. Kannattaa myös muistaa, että tilanne on päällä nyt, ei jossain tulevaisuudessa. Olemme eläneet velaksi seitsemän vuotta!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jussi Wihonen:

Kestävä kehitys edellyttää aina ympäristön huomioimista. Meidän tulee huolehtia siitä, millaisen tulevaisuuden lapsilemme luomme. Vaikka talouskasvu ja työpaikat ovat äärimmäisen tärkeitä, ei sitä voida koskaan tehdä ympäristön kustannuksella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jussi Wihonen:

Meillä Joensuussa ympäristövaikutukset, samoin kuin yritysvaikutukset huomioidaan jo nyt päätöksissä. Tämä on itsestäänselvyys.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset