KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kari Kulmala, Perussuomalaiset, 10

Oma esittely

Olen Kari Kulmala, varakansanedustaja Rääkkylästä. Ammatiltani olen poliisi ja toimin Itä-Suomen poliisilaitoksen liikennevalvontaryhmän ryhmänjohtajana. Toimenkuvaani kuuluu normaalin poliisitoiminnan lisäksi erityisesti vesiliikenne-, erä- sekä kalastuksen-, metsästyksen- ja raskaan liikenteenvalvonta. Viime vuosina koulutukseni on painottunut vahvasti johtamiseen. Johtamisen erikoisammattitutkinnon sain päätökseen vuonna 2008. Poliisipäällystön tutkinnon sain suoritettua vuonna 2010 eli olen koulutukseltani ylikomisario. Tällä hetkellä opiskelen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa hallintotieteitä, turvallisuushallinnon maisteriohjelmassa. Olen Rääkkylän kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Näiden tehtävien lisäksi minulla on lukuisia muita luottamustehtäviä, mm maakuntahallituksessa. Vaadin asioiden hoidossa eli ”politikoinnissa” ehdotonta rehellisyyttä, inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta sekä itseltäni, että muilta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kari Kulmala:

Suomi on velkaantunut erityisesti viimeisellä vaalikaudella hirvittävällä vauhdilla. Tällä hetkellä velkaa on jo yli 97 miljardia ja meistä jokaisen osuus valtionvelasta on yli 17000 euroa. Mielestäni velanmaksu on aloitettava heti keväällä 2015.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kari Kulmala:

Hyvätuloisten palkkaverotusta voi verottaa progressiivisesti enemmän. Heidän palkkaverotus ei kuitenkaan Suomen taloutta pelasta. Tulee muistaa, että ansiotulojen verotuksen kevennyksellä tuettaisiin ostovoimaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kari Kulmala:

Tällä hetkellä ydinvoiman vaihtoehdot lisäävät päästöjä tai eivät muutoin ole kannattavia. Ydinturvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla ja ydinvoiman riskit henkilövahingoille tai ympäristöhaitoille ovat pienemmät kuin vaihtoehdoilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kari Kulmala:

Suomi on näistä omavarainen vain turpeen osalta ja sekin uusiutuu liian hitaasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kari Kulmala:

Julkisella sektorilla on käyty läpi useita tuottavuusohjelmia viime vuosien aikana, joten henkilöstöä ei ole enää tarvetta vähentää. Toki säännöllisin välein tulee toimintoja tarkastella myös kriittisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kari Kulmala:

En pidä järkevänä minkään kielen pakollisesta opiskelusta vaan opiskelussa tulee olla vapaus valita kieli jota henkilö tarvitsee myös tulevaisuudessa. Mielestäni olisi parempi osata yksi kieli erittäin hyvin kuin esim. neljä kieltä huonosti.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kari Kulmala:

Tällä hetkellä meillä on olemassa järjestelmä joka suosii jäämään mieluimmin kotiin kuin ottamaan vastaan tarjottua työpaikkaa. Tähän on tultava muutos pikaisesti.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kari Kulmala:

Mikäli varallisuutta on todella paljon tulee ikäihmisen kustantaa hoivapalvelut itse. Mikäli omaisuutta on esim. vain oman asuntoosakkeen verran, on kohtuutonta, että ikäihminen menettää oamaisuutensa viimeisinä vuosinaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kari Kulmala:

Pidemmät aukioloajat lisäävät häiriöitä. Tärkeämpänä ravintoloiden kannalta pitäisin sitä, että ravintolat voisivat ostaa myymänsä alkoholijuomat esim. paikallisesta Alkosta ilman arvonlisäveroa. Tämä parantaisi ravintoloiden kannattavuutta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kari Kulmala:

Kuntien pakkoliittäminen on perustuslain vastaasta. Mikäli kunta ei pysty järjestämään riittäviä palveluita kuntalaisilleen, sen tulee hakeutua vapaaehtoisesti kuntaliitokseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kari Kulmala:

Tällä hetkellä ammattiliitot ovat monesti työllisyyden esteenä. Työllistyminen on lopulta yrityksen ja työntekijän yhteinen sopimus. Vielä tärkeämpänä pitäisin sitä, että yrittäjän byrokratiaa ja välillisiä kuluja vähennettäisiin. Tämä osaltaan lisäisi työllisyyttä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kari Kulmala:

Mikäli veroja kannetaan joka mökistä yhtä paljon tulee valtion huolehtia, että saamme veroille vastinetta. Tämä koskee myös terveys- ja turvallisuuspalveluiden saatavuutta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kari Kulmala:

Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia terveyspalveluiden saatavuudesta. Kuntalaiselle ei ole merkitystä siitä kuka palvelut tuottavat, pääasia on, että palvelut ovat saatavilla kohtuullisessa ajassa ja ne ovat mahdollsimman läähellä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kari Kulmala:

Sote-uudistus vie päätösvaltaa liian kauas eikä mahdollista kuin sen, että kuntien mielipide tulee kuulluksi. Kaikki viisaus ei välttämättä ole omassa kunnassa, mutta mitä kauempana johtaminen ja päätöksenteko ovat, sitä huonompaa se yleensä on.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kari Kulmala:

Nykyinen käytäntö on hyvä. Mielestäni keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä tulee huomioida olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys, edellisvuosien ajosuoritteet ja taksitilausten kehitys.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kari Kulmala:

Suomi on ollut EU:n historiassa lähes joka vuosi nettomaksaja, mutta en vaatisi Suomen eroa EU:sta ellei mm. Saksa olisi siitä eromassa. EU:sta on tullut mm. maaseudun kehittämiseen ylimääräistä rahaa joka vuosi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kari Kulmala:

Tässä ei Suomella ole tarvetta olla mukana. Kyseinen vero oli Ruotsissa käytössä 1980-luvulla, mutta huonolla menestyksellä. Kannattaa oppia Ruotsistakin jotain.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kari Kulmala:

En ole viemässä Suomea Natoon. Nato ei ota vastuuta Suomen puolustamisesta ilman, että Suomi itse panostaa riittävästi omaan puolustukseensa. Puolustusmenot olisi siten pidettävä korkealla ja maanpuolustustahto jatkossakin lujana.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kari Kulmala:

Puolustusvoimien perimmäinen tehtävä on taata kaikissa tilanteissa kyky uskottavaan koko Suomen puolustukseen. Puolustusmäärärahat on nostettava 2 % bruttokansantuotteesta. Tällöin saadaan vuosien mittaan palautettua uskottava maanpuolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kari Kulmala:

Työttömyys lisääntyy koko Suomessa nopeammin kuin ihmisiä jää eläkkeelle. Tällöin maahanmuuttajan on erittäin haasteellista saada työtä. He jäävät tällöin yhteiskunnan tukiverkoston huomaan. Tällä hetkellä ei mielestäni ole tarvetta työperäisen maahanmuuton lisäämiseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kari Kulmala:

Avioliitto on edelleen naisen ja miehen välinen pyhä liitto. Ideaalitapauksessa lapsella on äiti ja isä ja siten myös äidin ja isän malli.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kari Kulmala:

Valtio maksaa turvapaikanhakijoiden kulut Rääkkylässä tietyn ajan, mutta sen jälkeen he rasittavat köyhän kuntamme taloutta liikaa. Tällä hetkellä Rääkkylällä ei olisi myöskään paikkoja heidän asuttamiseensa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kari Kulmala:

Kuri ei tuo kunnioitusta eikä tee koulusta parempaa paikkaa vaan ne tulee hankkia muulla tavoin. Opettajalla pitää kuitenkin olla oikeus poistaa häiritsevä oppilas luokasta vaikka voimakeinoin. Myös oppilaan erottaminen koulusta pitää olla helpompaa kuin tällä hetkellä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kari Kulmala:

Minun tekemisiäni ohjaavat myös rehellisyys, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus sekä nöyryys.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kari Kulmala:

Julkisten palveluiden yksityistämistä tulisi tarkastella kriittisesti ja yksityistää se mikä on järkevää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kari Kulmala:

Verot koskevat jokaista tasapuolisesti. Joitakin julkisia palveluita ja sosiaalietuuksiakin voidaan karsia mikäli se olisi järkevää kokonaisuutta ajatellen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kari Kulmala:

Kukaan meistä ei ole 20000 euron arvoinen kuukaudessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kari Kulmala:

Näihin palveluihin on ollut varaa aikaisemmin, joten ei näistä ole tarvetta kovin paljoa vähentääkään. Joitain etuuksia tiedän, mitä voistaisiin vähentää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kari Kulmala:

Yhtenä typeryytenä pitäisin nykyistä EU:ssa hyväksyttyä rikkidirektiiviä joka vahingoittaa erittäin paljon suomalaista vientiä. Ympäristövaikutukset ovat erittäin vähäiset, mutta suomalaisille direktiivi on kokonaisuutena erittäin paha.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kari Kulmala:

Ympäristö on ainutlaatuinen, mutta esim liito-oravien ei tarvitse vaikuttaa kaava-asioihin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset