KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Osmo Kokko, Perussuomalaiset, 7

Oma esittely

Elämäni aikana olen noussut lähettipojasta parlamenttitaloon asti ensimmäisen kauden kansanedustajaksi. Poliittinen kiinnostukseni heräsi vuonna 1968 seuratessani kuntavaalien tuloslaskentaa. Siitä asti liekki on roihunnut. Minulla oli halu lähteä vaikuttamaan yhteiskunnassa oleviin epäkohtiin ja edelleen tämä on kirkkaana tavoitteenani. Politiikassa on mahdollista saada tuloksia aikaiseksi tekemällä asiallisesti ja rakentavasti yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Tätä olen pitänyt toimintatapanani, ja tästä olenkin saanut kiitosta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Osmo Kokko:

Työttömien, opiskelijoiden ja pienituloisten eläkeläisten etuuksia ei saa heikentää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Osmo Kokko:

Verot maksukyvyn mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Osmo Kokko:

Kuitenkin niin, että muitakin energiamuotoja kehitetään, kuten mm. bio, turve ja puu.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Osmo Kokko:

Kivihiili pois, mutta turpeen ja maakaasun käyttö tulisi sallia jatkossakin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Osmo Kokko:

On todettu, että Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä tulisi hallitusti keventää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Osmo Kokko:

Toisen kielen tulisi olla vapaaehtoinen, esimerkiksi Itä-Suomessa se voisi olla venäjän kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Osmo Kokko:

Työpaikan vastaanottamisen tulee aina olla houkuttelevampaa kuin työttömyyskorvaus. Olisi pyrittävä kansalaispalkkaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Osmo Kokko:

Mutta siihen olisi saatava omaisuusraja mistä se alkaa, ei pieniä omaisuuksia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Osmo Kokko:

Kyllä, mutta valvonnan tulisi olla tiukkaa, että vältyttäisiin päihteiden väärinkäytöltä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Osmo Kokko:

Määrä ei ole se ratkaisu, vaan se mitkä tehtävät kunnalle kuuluvat. Myös kuntien valtoin rahoituksen tulisi olla oikeudenmukaisempi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Osmo Kokko:

Yrityskohtaisia sopimuksia tulisi sallia vapaammin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Osmo Kokko:

Jokseenkin näin, mutta takaportti on oltava, jolla turvataan kaikille kohtuuhintaiset palvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Osmo Kokko:

On eritasoisia kuntia, joten kaavailtu ratkaisu voi antaa leveämmät hartiat tuottaa palveluja tehokkaammin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Osmo Kokko:

Uskon nykyisen järjestelmän olevan pitkässä juoksussa kuitenkin parempi. Hinta, saatavuus ja turvallisuus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Osmo Kokko:

Valuuttamme euro on liian jäykkä vientikaupassa ja hullusta byrokratiasta tulisi päästä eroon.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Osmo Kokko:

Ei lisää rasitteita pankkiasiakkaille.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Osmo Kokko:

Oma itsenäinen puolustus ja siihen riittävät resurssit.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Osmo Kokko:

Oma itsenäinen puolustus ja siihen riittävät resurssit.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Osmo Kokko:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Osmo Kokko:

Valtion on hoidettava vastuut myös kolmen vuoden aikarajan umpeutumisen jälkeenkin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Osmo Kokko:

Opettajien kunnioittaminen tulee palauttaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Osmo Kokko:

Tämä kysymys olisi avattava ja katsottava sekä hyödyt että haitat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Osmo Kokko:

Toimintojen on oltava terveellä pohjalla, jotta ei ajauduttaisi tällaiseen tilanteeseen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Osmo Kokko:

Päinvastoin, tuloeroja on kavennettava. Kukaan ei ole yli-ihminen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Osmo Kokko:

Ne on luotu tasapainottamaan epätasa-arvoa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Osmo Kokko:

Asiat on tarkasteltava kiihkottomasti, kulkemalla vierekkäin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Osmo Kokko:

Kuitenkin asioita on tarkasteltava kokonaisuus huomioon ottaen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset