KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sanna Antikainen, Perussuomalaiset, 2

Oma esittely

Olen kahden rasavillin pojan äiti ja yhden miehen vaimo. Toivo syntyi 2010 ja Joni 2012. Työtäni teen lähihoitajana ja tällähetkellä olen keikkatyöläisenä eri toimipisteissä. Olen aktiivinen mielipidekirjoittaja. Sananvapaus on minulle pyhä asia. Vapaa-ajallani harrastan ratsastusta, lukemistä ja sauvakälyä. Outokummussa, kotikaupungissani, toimin kaupunginvaltuutettuna ja olen myös Pohjois-Karjalan Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja varapuheenjohtaja. Perussuomalaisiin ajoi pienemmän puolella oleminen. Sillä tiellä olen, nyt ja huomenna. Äitinä, hoitoalan ihmisenä sekä nuorena minua kiinnostavat ja huolestuttavat lasten, nuorten ja vanhusten asiat. Haluaisin Suomeen lisää kansanäänestyksiä. Niitä tarvitaan kipeästi esimerkiksi euron suhteen. Haluan kansanvaltaa harvainvallan sijaan. Minun arvojani kuvailen lyhyesti näin: en usko vasemmistolaiseen järjestelmädiktatuuriin tai oikeistolaiseen rahan valtaan. Uskoni ja toivoni luon ihmisyyteen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sanna Antikainen:

Menoleikkauksia on tehtävä ja velkaantuminen on pysäytettävä! Pitää kuitenkin aloittaa ulossuuntautuvista rahavirroista, eikä leikata kaikkein köyhimmiltä eikä ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta tai turvallisuudesta, kuten nykyhallitus on tehnyt! Ulossuuntautuvilla rahavirroilla tarkoitan esimerkiksi Euroopan unionin yli miljardin nettojäsenmaksuja ja kehitysapua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sanna Antikainen:

Viidennen, ja ehkä myös neljännen, portaan ansioverotusta voisi hiukan kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sanna Antikainen:

8,5 miljardia on luku, jonka verran tuomme Suomeen ulkomaista energiaa. Tämän tulisi muuttua. Ydinvoima osana energiapalettia on hyvä keino tuottaa kotimaista energiaa, näin vähennämme tuontienergian tarvetta ja luomme Suomeen samalla uusia työpaikkoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sanna Antikainen:

Kivihiileä tulee välttää. Mutta kotimainen turve (ja hake) täytyy pitää osana kotimaista energiapalettia. Meidän täytyy pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta, joka luo työpaikkoja lisää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sanna Antikainen:

Riippuu, mitä kohtaa sektorista tarkastelee! Jos puhutaan sosiaali- ja terveystoimesta, koulutuksesta, puolustuksesta sekä yleisestä turvallisuudesta, niin sieltä EI voi säästää enää yhtään! Sen sijaan turhaa byrokratiaa ja sääntelyä voidaan purkaa! Valtion ja kuntien hallinon organisaatioita täytyy tarkastella kriittisesti. Kuinka monia johtajia ja päälliköitä valtiolla ja kunnissa tarvitaan?

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sanna Antikainen:

Ruotsin kielen tilalle pitäisi voida valita jokin muu kieli. Tarvitsemme monipuolista kieltenosaamista kansainvälisessä maailmassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sanna Antikainen:

Työtön velvoitetaan ottamaan joissakin tapauksissa työpaikka myös yli 80 kilometrin työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Yli 80 kilometriä on aika pitkä työmatka!

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sanna Antikainen:

Jokainen voi käyttää omaisuuttaan kuten tahtoo. Hyvä hoito ja hoiva pitää turvata jokaiselle, varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sanna Antikainen:

Parempi, että ihmiset juovat "valvotussa ympäristössä". Aukioloaikojen vapauttaminen toisi myös lisää työpaikkoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sanna Antikainen:

Kuntien vapaaehtoinen liittyminen on ok, mutta ei pakkoa! Suuri ei ole aina tehokkaampi eivätkä pelkät liitokset ratkaise kuntien velkaantumisongelmia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sanna Antikainen:

Kyllä ihmiselle pitää maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sanna Antikainen:

On hyvä, että Suomessa on elinvoimainen maaseutu ja että koko Suomi on asutettu. Kaikki eivät mahdu kehä kolmosen sisäpuolelle - elämää on myös kehä kolmosen ulkopuolella!

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sanna Antikainen:

Julkisen sektorin pitää taata laadukas hoito ihmisille. Yksityiset palvelutarjoajat voivat tarjota palveluitaan ohella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sanna Antikainen:

Kyllä valta kuuluu ihmisille eli kunnille. Sote-uudistuksessa on pidettävä huolta, että lähipalvelut säilyvät!

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sanna Antikainen:

Terve kilpailu alalla voisi laskea hintoja kuluttajan hyväksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sanna Antikainen:

Nettojäsenmaksut, tukipaketit, päätösvallan siirtyminen uniolle.. ja lista jatkuu. Ovatko nämä hyödyllisiä sinulle, meille ja Suomelle? Eivät ole! Sanon lujasti ei tukipaketeille ja liittovaltio kehitykselle!

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sanna Antikainen:

EU:lle ei saa antaa verotusoikeutta. Vero voisi johtaa rahoituksen hinnan nousuun EU-alueella ja täten voisi heikentää talouskasvua ja kilpailukykyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sanna Antikainen:

Ensiksi kansanäänestys asiasta!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sanna Antikainen:

Meidän tulee turvata uskottava puolustus. Tämä on tärkeä asia Venäjän naapurina ja 1300 kilometrin yhteisen rajan takia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sanna Antikainen:

Koulurauha on jokaisen oppilaan perusoikeus. Kiusaamiselle on asetettava nollatoleranssi. Eikä voi esimerkiksi olla niin, että kiusattu joutuu vaihtamaan koulua kiusaamisen takia ja kiusaaja saa jäädä kouluun. Jos muutoksia halutaan, niitä tehtäessä pitää ehottomasti kuunnella opettajia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sanna Antikainen:

Ensin Suomi ja Suomessa asuvat ihmiset.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sanna Antikainen:

Julkisella sektorilla on vastuu palveluista, ohessa voivat toimia myös yksityiset toimijat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sanna Antikainen:

Vaikea kysymys. Näistä en leikkaisi: kaikkein köyhimmät, sosiaali- ja terveystoimi, koulutus ja turvallisuus. Mutta valtion ja kuntien hallintorakenteita, jotka ovat osa julkista sektoria, on syytä tarkastella kriittisesti. On myös selvää, että verojakaan ei voi nostaa maailman napaan asti!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sanna Antikainen:

Suuret tulot eivät suoraan tarkoita ahkeruutta ja lahjakkuutta. Varakas on voinut saada varallisuutensa esimerkiksi perintönä. Köyhyys ei tarkoita laiskuutta tai lahjattomuutta, esimerkiksi köyhä muusikko tai taiteilija voi olla äärimäisen lahjakas ja ahkera.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sanna Antikainen:

Ihmisille pitää taata sosiaali- terveyspalvelut, perustoimeentulo, koulutus ja turvallisuus - siksi maksamme veroja. Ei voi olla niin, että verovaroin tuetaan Kreikkaa ja muita kriisimaita miljardeilla, ja sitten leikataan suomalaisten palveluista!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sanna Antikainen:

Ympäristöasiat on otettava huomioon, mutta emme voi tuhota kilpailukykyämme viherveroilla ynnä muilla. Tasapaino on tärkeä tässä asiassa! Kannattaa kuitenkin muistaan, että Suomen teollisuus on jo nyt yksi vähiten saastuttavista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sanna Antikainen:

Tapauskohtaisesti! On pidettävä tasapaino ympäristön varjelemisen ja työpaikkojen säilyttämisen suhteen. Ei voi olla niin, että teollisuus kidutetaan kuoliaaksi viherveroilla ja muilla vastaavilla, varsinkin kun meillä jo nyt otetaan ympäristö hyvin huomioon.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset